LISÄÄ ASUNTOTARJONTAA KORKEAN KYSYNNÄN ALUEILLE

Asuntotarjonnan määrällä ja laadulla on suuri vaikutus kaupungistumiskehityksen onnistumiselle ja kaupunkien elinvoimaisuudelle. Kehitämme tarjontaamme investoimalla, realisoimalla ja korjaamalla.

Kasvatamme asuntotarjontaa investoimalla pääkaupunkiseudulle, Tampereelle ja Turkuun, joihin suurin osa muuttoliikkeestä suuntautuu. Pääkaupunkiseudulla ja muissa suurissa kaupungeissa on juuri nyt useita uusia asuinalueita rakenteilla, mikä hetkellisesti helpottaa asuntopulaa ja luo alueellisesti jopa väliaikaisia ylitarjontatilanteita. Kaupungistumisen jatkuminen johtaa kuitenkin siihen, että pitkällä tähtäimellä asuntojen määrä ei riitä vastaamaan tarvetta. Tarvitsemme investointeja niin asuntojen kuin muunkin infrastruktuurin rakentamiseen, jotta yhteiskunnan sujuva toimivuus varmistetaan.

Investointitoiminnalla luodaan edellytykset kasvulle. SATO on 2000-luvulla investoinut vapaarahoitteisiin vuokra-asuntoihin yhteensä yli 2,5 miljardia euroa. Hankimme ja rakennutamme omistukseemme sekä kokonaisia kerrostaloja että yksittäisiä asuntoja.

Panostamme myös infrastruktuuriin esimerkiksi tonttihankinnoilla, kaavakehityksellä, kunnallistekniikan investoinneilla ja maaperän puhdistamisella.

Realisoimme ne asunnot, jotka eivät pitkällä tähtäimellä vastaa strategiaamme. Myytävät asunnot valitaan pääasiassa sijainnin, koon tai kunnon perusteella.

Lukuja 1.1.-31.3.2022
  • Investoinnit vuokra-asuntoihin 23,7 milj.€

  • Uudisasuntojen osuus investoinneista 66,3%

  • Valmistui 0 vuokra- ja 0 omistusasuntoa

  • Rakenteilla 1 100 vuokra- ja 0 omistusasuntoa sekä 52 SATO JoustoKotia (31.3.)º

  • Omistetun tonttivarannon arvo 42,7 milj.€ (31.3.)

  • Uusia tontteja hankittiin 0,0 milj. €

  • Vuokra-asuntoja realisoitiin 7 kpl, yhteisarvoltaan 2,6 milj.€

ºVuoden 2018 alusta rakenteilla olevien asuntojen raportointiperiaate muuttui. Investointipäätöksen lisäksi edellytetään allekirjoitettua urakkasopimusta ja lainvoimaista rakennuslupaa. Aiemmin rakenteilla oleviin asuntoihin luettiin kaikki ne asunnot, joista oli tehty investointipäätös.