SATOssa hankinnat jaetaan kolmeen osaan, jotka ovat osittain toisiaan täydentäviä, mutta eroavat kilpailutuksen, elinkaarihallinnan ja asiakasrajapinnan näkökulmasta.

Suunnittelun ja urakoinnin hankinnat toteuttavat SATOn liiketoiminnallisia tavoitteita. Kilpailuttamisen ja toimittajavalintojen avulla ne ohjaavat osaltaan kohdeinvestointipäätösten tarvitsemia urakoiden kilpailuttamisia ja investointipäätöksiä.

Hallinnon hankinnat hallinnoivat SATOn konsernin tukipalveluiden materiaali- ja palveluhankintoja ulkopuolisilta palvelutuottajilta kilpailutusten, toimittajavalinnan ja jatkuvan toimittajakehityksen kautta.

Ylläpitohankinnat ovat ylläpidon ja kiinteistönhoidon tarpeiden mukaisia hankintoja ja kilpailutuksia. Keskitetty hankinta vastaa osaltaan liiketoiminnan palvelutarpeisiin kustannuksiltaan ja laadultaan kilpailukykyisten toimittajasopimusten ja toimittajien kaupallisten velvoitteiden avulla.

Haluatko tarjota palvelujasi meille?

Rekisteröi yrityksesi SATOn eHankintaan »