Hankintapolitiikka
Vastuullisia kumppanivalintoja

Hankintapolitiikka ohjaa SATOn hankintatoimintaa. Hankintapolitiikka pohjautuu SATOn vastuullisuusperiaatteisiin, strategiaan, arvoihin ja toimintaohjeisiin. Politiikka ohjaa satolaisten toimittaja- ja kumppanivalintoja ja ottaa huomioon palvelu- ja materiaalihankintojen eettiset arvot sekä ympäristövaikutukset.

SATOn hankintatoiminnan tavoitteena on konsernin edun varmistaminen. Keinoina ovat keskitetty hankintatoimi, määritellyt johtamisjärjestelmät, volyymietujen hyödyntäminen koko konsernin laajuudessa, parhaimpien käytäntöjen soveltaminen ja laajentaminen, hyötyjen tuottaminen molemmille osapuolille kumppanuuksissa sekä luotettavien toimittajien tunnistaminen toimittajahallintaprosessin kautta.

Edellytämme toimittajilta ja kumppaneilta oikeudenmukaisten ja tasavertaisten työlainsäädäntöjen ja sopimusten noudattamista. Hankintatoiminnan tulee tukea SATOn liiketoiminnallisten tavoitteiden saavuttamista, myös arvojemme mukaista toimintaa. Panostamme hankintaratkaisuissa laatuun ja kustannustehokkuuteen yhteiskunnallisten tekijöiden tärkeyttä painottaen.

Harmaan talouden torjunta rakennusalalla on avainroolissa SATOn hankinnassa.

SATOn strategian tulee näkyä hankintapolitiikan kautta kaikessa kumppaniyhteistyössä ja toimittajarajapinnassa. Uskomme, että olemalla vaativa mutta reilu asiakas toimittajillemme, voimme tarjota omille asiakkaillemme erinomaisen asiakkuuskokemuksen.

Haluatko tarjota palvelujasi meille?

Ota yhteyttä SATOn hankintaan »

Ota yhteyttä

hankinta@sato.fi