Katse tulevaisuuteen

Kaavakehityksellä luomme reunaehtoja tulevaisuuden asuntorakentamiselle. Kehitysprojektit ovat pitkäkestoisia ja niihin osallistuu laaja joukko viranomaisia, kumppaneita, alueen asukkaita ja muita sidosryhmiä. Tavoitteena on löytää yhteinen visio alueen toteuttamisesta ja työskennellä yhdessä sen saavuttamiseksi.

SATOn vahvuutena on oma maa-alue- ja tonttivaranto sekä pitkä kokemus kiinteistökehityksestä, joilla luomme jatkuvuutta asuntotarjonnan lisäämiselle. Omistetun tonttivarannon kirjanpitoarvo oli 42,2 miljoonaa euroa (30.6.2022). Omistukseen hankittiin uusia tontteja arvoltaan 7,7 miljoonaa euroa 1.1.-30.6.2022.

Täydennysrakentamisessa pienemmät päästöt

Täydennysrakentamisella on yhä merkittävämpi rooli SATOn kiinteistökehityksessä. Uusien asuntojen tuottaminen valmiiseen kaupunkirakenteeseen hyödyttää paitsi alueen palveluita, myös ympäristöä. Naapuruston asukasluvun kasvaessa palveluiden ja joukkoliikenteen käyttö kasvavat. Ja kun infrastruktuuri on jo olemassa, varsinaisen rakentamisen päästöt ovat pienemmät.

Teemme yhteistyötä kaupunkien kanssa, kun alueita kehitetään ja niihin suunnitellaan uutta asumista.