Katse tulevaisuuteen

Kaavakehityksellä luomme reunaehtoja tulevaisuuden asuntorakentamiselle. Kehitysprojektit ovat pitkäkestoisia ja niihin osallistuu laaja joukko viranomaisia, kumppaneita, alueen asukkaita ja muita sidosryhmiä. Tavoitteena on löytää yhteinen visio alueen toteuttamisesta ja työskennellä yhdessä sen saavuttamiseksi.

SATOn vahvuutena on oma maa-alue- ja tonttivaranto sekä pitkä kokemus kiinteistökehityksestä, joilla luomme jatkuvuutta asuntotarjonnan lisäämiselle. Omistetun tonttivarannon kirjanpitoarvo oli 39,8 miljoonaa euroa (30.9.2021). Omistukseen hankittiin uusia tontteja arvoltaan 15,3 miljoonaa euroa 1.1.-30.9.2021.

Täydennysrakentamisessa pienemmät päästöt

Täydennysrakentamisella on yhä merkittävämpi rooli SATOn kiinteistökehityksessä. Uusien asuntojen tuottaminen valmiiseen kaupunkirakenteeseen hyödyttää paitsi alueen palveluita, myös ympäristöä. Naapuruston asukasluvun kasvaessa palveluiden ja joukkoliikenteen käyttö kasvavat. Ja kun infrastruktuuri on jo olemassa, varsinaisen rakentamisen päästöt ovat pienemmät.

Teemme yhteistyötä kaupunkien kanssa, kun alueita kehitetään ja niihin suunnitellaan uutta asumista.

Uusia tontteja

Vuonna 2020 teimme kiinteistökaupan esisopimuksen kolmesta Espoon Kauklahdessa radan eteläpuolella Lasihytin alueella sijaitsevasta tontista. Lasihytin nykyiselle teollisuusalueelle suunnitellaan asemakaavamuutoksen myötä kaupunkimaista asuinaluetta, jonne SATO suunnittelee vuokra-asuntojen rakentamista. Lisäksi allekirjoitimme kiinteistökaupan esisopimuksen tulevasta asuinkerrostalojen korttelialueesta Helsingin Viikissä, jonne on kaavamuutoksen vahvistuttua tarkoitus toteuttaa noin 200 uutta vuokrakotia ja 100 JoustoKotia. Helsingin kaupungin järjestämässä kansainvälisessä idea- ja arkkitehtikilpailussa SATOn työryhmän ehdotus ITIS SITI sijoittui kertomusvuonna toiselle sijalle sekä valittiin Puhoksen ja Puotilan jatkosuunnittelun pohjaksi.

Vuoden 2021 ensimmäisellä neljänneksellä aloitettiin rakennustyöt SATOn kaavoittamassa Viisaan liikkumisen korttelissa Oulunkylän Maaherrantiellä. Raide-Jokerin ja pääradan risteyksessä sijaitsevaan kortteliin rakennetaan seuraavien vuosien aikana yhteensä noin 500 vuokra-, omistus- ja osaomistusasuntoa. Rakennustyöt alkavat kolmen kerrostalon osalta, joissa on yhteensä 222 erikokoista vuokrakotia. Kohde valmistuu keväällä 2023. Kohteen lämmönlähteeksi valittiin maalämpö, joka vähentää hiilidioksidipäästöjä. Maalämmön etuna on myös, että sitä voidaan käyttää myös rakennuksen viilentämiseen. Lisäksi kohteeseen toteutetaan uusiutuvaa energiaa tuottava aurinkovoimala.