Kilpailutukset osana jatkuvaa toimittajien kehittämistä

Puitesopimus ja projektitoimitukset voidaan jakaa kolmeen vaiheeseen: Esihankintaan, kilpailutukseen ja toimittajien valintaan sekä toimitusvaiheeseen.

1) Esihankinta
Esihankinta kontrolloidaan esivalintaprosessin kautta. Prosessilla varmistetaan, että toimittajalla on riittävä kapasiteetti ja kyky saavuttaa yleiset ja projektikohtaiset laatu- ja aikatavoitteet. Tässä vaiheessa arvioidaan myös toimittajan työympäristö ja työturvallisuusasiat sekä ympäristöön ja vastuullisuuteen liittyvät edellytykset.

2) Kilpailutus ja toimittajan valinta
Kilpailutuksen tavoitteiden arviointi, halutun palvelun ja/tai tuotteen määrittely sekä mahdollisten projektikeskeisten tavoitteiden asettaminen ovat avainasemassa kilpailutuksen käynnistämisessä. Tarjousten arviointi tasapainotetaan kustannusten, valmistus- ja toimitusajan, kapasiteetin ja vastuullisuuteen liittyvien vaatimusten kesken.

3) Toimitusvaihe
Toimitusta tarkastellaan valvonnan, raportoinnin ja toimituksen vaatimusmäärittelyn kautta. Toimituksen tai toimitusten luonteesta riippuen arvioita ja raportteja tehdään esimerkiksi kuukausittain tai kertaluontoisen toimituksen kohdalla toimituksen yhteydessä tai sen jälkeen. Rakennusprojekteissa työturvallisuuteen, ympäristöön, vastuullisuuteen sekä laatu- ja taloudelliseen seurantaan liittyvä valvonta on jatkuvaa. Raportteja arvioivat projektin vetäjät yhdessä yksikön johdon kanssa. Tarvittaessa parannus- ja korjausehdotussuunnitelmia kehitetään ja seurataan yhteistyössä toimittajien kanssa.

Haluatko tarjota palvelujasi meille?

Ota yhteyttä SATOn hankintaan »