Suomen kokoinen asuntomarkkina

Pietarin asuntomarkkina vastaa kooltaan Suomen asuntomarkkinaa, ja SATO on toiminut Pietarissa vuodesta 2007 alkaen. Venäjän osuus konsernin asunto-omaisuudesta on rajattu 10 prosenttiin.

SATOn talot sijaitsevat Pietarin keskustan tuntumassa ja ne ovat 2000-luvulla rakennettuja. Keskeinen sijainti ei ole ainoa Pietarin ja Suomen SATO VuokraKoteja yhdistävä tekijä, molemmissa metropoleissa suurin asiakasryhmä ovat yksinasuvat.

Pietarissa SATOlla oli svuoden 2020 lopussa yhteensä 533 valmista ja 0 rakenteilla olevaa asuntoa. Pietarissa vuokra-asuntojen taloudellinen vuokrausaste oli keskimäärin 91,8 prosenttia (2020). SATO pidättäytyy toistaiseksi uusista investointipäätöksistä Venäjällä.