Liiketoiminta Pietarissa

SATO on toiminut Pietarissa vuodesta 2007 alkaen. SATOn talot on rakennettu 2000-luvulla ja ne sijaitsevat Pietarin keskustan tuntumassa.

Venäjän osuus konsernin asunto-omaisuudesta on rajattu 10 prosenttiin.

Pietarissa SATOlla oli maaliskuun 2022 lopussa yhteensä 522 valmista ja 0 rakenteilla olevaa asuntoa. Pietarissa vuokra-asuntojen taloudellinen vuokrausaste oli keskimäärin 98,2 prosenttia (Q1/2022). SATO pidättäytyy toistaiseksi uusista investointipäätöksistä Venäjälle ja yhtiö ei ole investoinut maahan viimeisen viiden vuoden aikana. SATO ei harjoita Venäjän kauppaa.

Riskienhallinta osavuosikatsauksessa Q3/2022

SATOlla on Pietarissa tällä hetkellä 522 asuntoa. Investoinnit Venäjälle on aloitettu vuonna 2007. Viimeinen investointipäätös on tehty vuonna 2013 ja kohde on valmistunut vuonna 2016. SATO on tehnyt periaatepäätöksen irtautua Venäjän liiketoiminnasta. Ukrainan sodan alettua yhtiö on selvittänyt mahdollisuuksia irtautua Venäjän liiketoiminnasta. Selvitysten perusteella nopea irtautuminen ei ole ollut mahdollista, minkä vuoksi SATO jatkaa asuinhuoneistojen vuokrausta Pietarissa toistaiseksi, kunnes tapa irtaantua löytyy. Yhtiö etsii ratkaisua aktiivisesti. Pietarin liiketoiminnassa on liiketoimintaympäristöön liittyviä riskejä, mukaan lukien valuuttariski. Vieraassa valuutassa arvostettujen omaisuuserien konsolidoinnista konsernitilinpäätökseen syntyy myös translaatioriskiä, jonka suojausmahdollisuutta tarkastelemme rahoituspolitiikan mukaisesti. Venäjän toimintaympäristön odotetaan olevan erittäin epävarma pitkän ajan ja se saattaa aiheuttaa häiriöitä SATOn liiketoimintaan Venäjällä ja Venäjän liiketoimintaan liittyvien tahojen kanssa. Se voi vaikuttaa SATOn kykyyn suorittaa maksuja tavarantoimittajilleen, työntekijöilleen ja viranomaisille sekä saada asiakkailtaan maksuja, jolla voi siten olla olennaisen haitallinen vaikutus SATOn liiketoimintaan Venäjällä ja mikä voi jopa johtaa siihen, että SATO rajoittaa tai lopettaa toimintaansa Venäjällä ja Venäjään liittyvien tahojen kanssa pitkäksi aikaa. Ukrainan sodan pitkittyessä liiketoiminnan harjoittamisessa Venäjällä voi olla negatiivista vaikutusta yhtiön maineeseen ja se voi vaikeuttaa liiketoiminnan harjoittamista Suomessa tai heikentää yhtiön kykyä hankkia rahoitusta markkinoilta, ja sillä voi olla haitallinen vaikutus SATOn omistamien kiinteistöjen taloudelliseen tulokseen tai toimintaan, rahoituskustannuksiin tai arvoon.

satodom.ru - Pietarin sivut