Olennaisuusanalyysi

Olennaisuus vastuullisuustyön perustana

Vastuullisuustyötämme ohjaavat SATOn strategia, vastuullisuuspolitiikka ja teemat, jotka olemme arvioineet olennaisiksi sidosryhmien kanssa käydyn dialogin perusteella.

Kaupungistuminen lisää vuokra-asuntojen tarvetta kasvukeskuksissa. Haluamme asuntotarjonnallamme olla kaupungistumisen mahdollistaja, joka vaikuttaa positiivisesti yhteiskunnan ja elinkeinoelämän kehittymiseen. Tuemme asiakkaidemme hyvinvointia tarjoamalla turvallista asumista. SATO-kodeissa asuu noin 49 500 henkilöä, joiden hyvän asumisen toteuttamiseen osallistuu oman henkilöstömme lisäksi merkittävä määrä yhteistyökumppaneita.

OLENNAISET ASIAT TUNNISTETTU

Toimintamme vaikutusten ja niiden merkittävyyden tunnistamiseksi käymme avointa keskustelua sidosryhmiemme kanssa. Vuonna 2015 kävimme internetin kautta laajan sidosryhmädialogin, jossa kartoitettiin kullekin sidosryhmälle olennaisimmat näkökohdat liiketoiminnassamme. Eri sidosryhmien edustajat toivat dialogissa esiin asiat, jotka liiketoiminnassamme tulisi liittää vastuullisuuteen.

Dialogi toteutettiin verkkoaivoriihenä, johon osallistui yli 600 henkilöä kaikista keskeisistä sidosryhmistä. SATOn johto arvioi dialogissa esiin nousseet teemat liiketoimintavaikutusten perusteella, ja tuloksena tunnistettiin 5 pääteemaa ja 11 olennaista näkökohtaa.

Syksyllä 2017 päivitimme olennaisuusmatriisia terminologian osalta sekä lisäsimme asuntojen sijainnin olennaiseksi näkökohdaksi vuonna 2016 uudistetun strategian pohjalta.

OLENNAISUUSMATRIISI

Olennaisuusmatriisi 2017 FI

bf4862d