Suurimmat osakkeenomistajat (31.12.2020)

SATO Osakkeiden jakauma 2020 FI

31.12.2020 konsernilla oli 120 arvo-osuusrekisteriin merkittyä osakkeenomistajaa. SATO Oyj:n osakkeiden vaihtuvuus aikana oli 1,88 % vuonna 2020.

Osinkopolitiikka

Vuosittaiset osingot ovat markkinatilanteesta, investointitasosta, omavaraisuusasteen kehityksestä ja luototusasteesta riippuen korkeintaan 40 prosenttia operatiivisesta kassavirrasta.

Yhtiökokous päätti 23.6.2020, että SATO Oyj ei jaa osinkoa 31.12.2019 päättyneeltä tilikaudelta