Suhde169 SATO Asukas nainen70 mies70 Pekka Satu sohvalla-(1)

Vastuullisuus kulkee satolaisten kanssa osana kaikkea tekemistä. Se on ollut osa strategiaamme jo pitkään, ja olemme mitanneet onnistumistamme mm. osallistumalla kiinteistöalan kansainväliseen Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB) -vastuullisuusvertailuun.

Lataa SATOn vastuullisuusohjelma (.pdf) »

Uudistamme vastuullisuusohjelmamme syksyllä 2022.

Vastuullisuuden painopisteet ja tavoitteet 2019-2022

SATOssa vastuullisuus on käytännön tekoja. Vuonna 2018 mm. kehitimme järjestelmällisen toimintatavan asumisterveysasioiden selvittämiseen ja toimme digitaalisen OmaSATOn myötä asumisen palvelut asukkaidemme käden ulottuville missä vain ja milloin vain. Vuonna 2019 kytkimme vastuullisuustavoitteemme yhä vahvemmin osaksi strategiaa ja arjen tekoja, jatkoimme energian- ja vedensäästötoimenpiteitä ja panostimme asumisterveyteen ja yhteisöllisyyteen, ja vuonna 2020 julkaisimme vihreän rahoituksen viitekehyksen ja ensimmäisen vihreän joukkovelkakirjalainamme.

Vuoden 2021 vastuullisuustavoitteet ja toteuman sekä niiden yhteyden YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin (Sustainable Development Goals) löydät vastuullisuusraportistamme »

Omien ympäristötavoitteidemme lisäksi olemme sitoutuneet Helsingin kaupungin ilmastokumppanuus- ja kiinteistöalan energiatehokkuussopimuksen tavoitteisiin.

VR2021 Vastuullisuuden painopisteet FI

Vastuullisuus ohjaa toimintaamme

Sitoudumme kestävään kehitykseen ja meille on tärkeää viestiä avoimesti niin onnistumisista kuin kehityskohteistakin. Torjumme harmaata taloutta, ja pidämme huolta vastuullisesta palvelu- ja hankintaketjusta.

 • Julkaisemme GRI-ohjeiston mukaisen vastuullisuusraportin vuosittain.

 • Viestimme asiakastyytyväisyyden kehittymisestä.

 • Kaikki toimittajamme ovat tilaajavastuu.fi piirissä.

 • Urakoiden luvaton ketjuttaminen on kielletty.

 • Työmaillamme kaikilla työntekijöillä on veronumerot.

 • Seuraamme ja sitoudumme noudattamaan kestävien hankintojen ja elinkaarilaskennan kehittyviä kansallisia standardeja.

Vastaamme ilmastonmuutokseen

Vähennämme toiminnastamme aiheutuvia kasvihuonekaasupäästöjä ja tähtäämme hiilineutraaliksi vuoteen 2030 mennessä kiinteistöjen energiankäyttöä koskevien hiilidioksidipäästöjen osalta. Rakennutamme ja korjaamme kiinteistöjämme niiden koko elinkaaren ympäristö- ja terveysvaikutukset huomioiden. Tuemme asukkaitamme ympäristön kannalta kestävien valintojen tekemiseen asumisen arjessa

 • Vähennämme energiankulutusta 9 % vuoden 2015 tasosta.

 • Vähennämme vedenkulutusta 6 % vuoden 2018 tasosta.

 • Vähennämme toiminnastamme aiheutuvia päästöjä 18,5 % vuoden 2018 tasosta.

 • Pienennämme koko elinkaaren hiilijalanjälkeä -5 %, käyttöiän tarkastelujakson ollessa 50 vuotta.

 • Edistämme kiertotaloutta vähentämällä rakentamisesta aiheutuvan jätteen määrää lajittelulla ja ohjaamalla käyttökuntoiset materiaalit uusiokäyttöön.
  Lue, miten rakennuksen purkuvaihe luo markkinat kiertotaloudelle »

 • Investoimme kiinteistöihin, jotka ovat lähellä palveluita ja hyvien joukkoliikenneyhteyksien varrella alle kilometrin säteelle tiheästi liikennöidyn joukkoliikennereitin pysäkistä.

 • Tuemme asukkaan mahdollisuuksia elää ilman omaa autoa.

 • Vähennämme sekajätteen osuutta 10 % vuosittain.

 • Tutkimme maalämmön mahdollisuutta kaikissa uudis- ja peruskorjauskohteissa.

Pidämme huolta henkilöstöstä

Toivomme satolaisten pitävän SATOa hyvänä, innostavana ja vastuullisena työpaikkana. Huolehdimme työturvallisuudesta, jotta jokainen satolainen tuntee olevansa turvassa töissä

 • SATOn arvot näkyvät kaikkien satolaisten työssä.

 • Työntekijät kokevat pääsevänsä kehittymään SATOssa ja heidän osaamisensa on nykyistä paremmin käytössä

 • Työntekijät kokevat esimiestyön olevan korkealla tasolla koko SATOssa (SATO Syke 1-5 asteikolla vähintään 4).

 • Digiosaaminen on kaikissa yksiköissä liiketoiminnan vaatimalla tasolla.

 • Seuraamme ja etsimme tapoja vähentää työmatkaliikenteestä sekä työssä liikkumisesta aiheutuvia päästöjä.

 • Saumaton tiedonkulku SATOn ja kumppaneiden välillä uhkatilanteisiin liittyen.

 • Työtapaturmia ja niiden syitä seurataan kaikilla SATOn työmailla.

 • Nollatoleranssi häirintään ja epäasialliseen käytökseen.

Luomme hyvinvointia asukkaillemme ja yhteiskunnalle

SATOn kodeissa on turvallista ja terveellistä asua, ja kotitaloissa naapurit arvostavat toisiaan. Pyrimme ehkäisemään asuinalueiden eriarvoistumista yhteistyössä kaupunkien kanssa ja osallistumme yhteiskunnallisiin hankkeisiin.

 • Digitaaliset ratkaisut ja sensorit tukevat energiatehokasta ja terveellistä asumista.

 • Tarkoituksenmukaisella korjaustoiminnalla varmistetaan turvallinen ja terveellinen asuminen.

 • Uudisasuntojen ja korjauksissa asuntoihin vaihdettavien sisämateriaalien päästöluokka on M1.

 • Satolaiset ja SATOn kumppanit toimivat esimerkkinä yhteisöllisyydessä.

 • Osallistumme kaupunginosien kehittämiseen ja erilaisiin sosiaalisiin hankkeisiin.

Vastuullisuuden johtaminen ja lainsäädäntö

Vastuullisuusjohtamista tehdään SATOssa laajasti. Päävastuussa on johtoryhmä, joka käsittelee kaikki konsernijohtamisen kannalta keskeiset asiat kuten strategiaan, budjetointiin, investointeihin, toiminnan suunnitteluun ja taloudelliseen raportointiin liittyvät asiat. Johtoryhmä panee myös täytäntöön hallituksen päätökset.

Kvartaaleittain kokoontuva SATOn vastuullisuustyöryhmä valmistelee vastuullisuustyön päälinjat, tavoitetason ja ehdotuksen toimintaohjelmaksi. Ryhmässä suunnitellaan ja koordinoidaan vastuullisuuteen liittyviä toimenpiteitä, kehittämistyötä ja raportointia. Ryhmä vastaa myös SATOn sisäisestä vastuullisuusviestinnästä ja valmistelee vastuullisuusasioita koskevat esitykset konsernin johtoryhmän päätettäväksi.

Vastuullisuuteen liittyvät käytännön toimenpiteet ja kehitystavoitteet ovat mukana SATOn eri yksiköiden toimintasuunnitelmissa, ja vastuullisuustyöryhmä seuraa niiden edistymistä.

 • SATOn omaisuuden hallinnasta sekä energia- ja ympäristöasioista vastaa asuntoliiketoiminta- ja investointiyksikkö. Teknisen elinkaarihallinnan tiimin vastuulla ovat lisäksi peruskorjausten valmistelu ja budjetointi sekä pienempien korjausprojektien vetäminen ja energianhallinnan ohjaus.

 • Kumppaniohjauksesta vastaa asuntoliiketoiminta ja erityisesti asumisen tuki ja kumppanuudet tiimi. SATO seuraa ja ohjaa toimintaa kiinteässä yhteistyössä huoltoyhtiöiden kanssa.

 • investointiyksikkö ja teknisen elinkaarihallinnan tiimi sekä alueelliset toimipisteet vastaavat rakennuttamiseen ja isoihin korjaustöihin liittyvistä vastuullisuusasioista.

 • SATOn hankintatiimi toimii liiketoiminnan ja muiden tukitoimintojen apuna ja hoitaa kilpailutuksia yhteistyössä näiden kanssa.

Lainsäädäntö

Suomen lainsäädännön ympäristönormit asettavat korkeat tavoitteet toiminnalle. Rakennetun ympäristön suojelua ja energiatehokkuutta säädetään esimerkiksi maankäyttö- ja rakennuslaissa, luonnonsuojelulaissa sekä laissa rakennusten energiatodistuksesta.

Lisätietoa laista »
Lisätietoa energiatodistuksesta »