SATOn vastuullisuuspolitiikka

Sitoutuminen kestävään kehitykseen

Vastuullisuus on osa strategiaamme. Tavoitteemme on kehittää toimintaamme ja sijoitusomaisuuttamme kestävällä tavalla. Tuemme yhteiskunnan hyvinvointia ja kasvua tarjoamalla asuntoja. Parannamme toimintaamme jatkuvasti sekä noudatamme vastuullisia ja läpinäkyviä toimintatapoja. Vastuulliset toimintatapamme edistävät riskienhallintaamme.

Taloudellinen kestävyys

SATO on yrityksenä vastuullinen sijoituskohde. Varmistamme toiminnan jatkuvuuden ja kehittämismahdollisuudet asuntojen vuokraustoiminnasta saatavalla vakaalla kassavirralla ja huolehtimalla toiminnan kannattavuudesta. Asunto-omaisuuden arvon myönteinen kehitys pyritään turvaamaan keskittymällä kasvukeskuksiin. Taloudellisesti vastuullinen toiminta on edellytys sille, että pystymme tuottamaan lisäarvoa sidosryhmille ja yhteiskunnalle.

Ympäristöä kunnioittava asuminen

Tarjoamme asiakkaillemme terveellisiä ja turvallisia asuntoja. Kehitämme asuntokantaamme investoinneilla, elinkaariajattelun mukaisilla korjauksilla sekä ylläpitotoimintaa ja energiatehokkuutta parantamalla. Tilaajana edellytämme rakentamiselta korkeaa laatua sekä uudistuotannossa että peruskorjauksissa.

Erinomainen asiakkuuskokemus

Tavoitteemme on saada aikaan asukkaillemme erinomainen asiakkuuskokemus. Edistämme asukkaiden hyvinvointia tarjoamalla rauhallisen asuinympäristön ja turvallisen vuokrasuhteen. Pyrimme kehittämään yhdessä asiakkaiden kanssa asumiseen liittyviä vastuullisia toimintatapoja.

Merkityksellinen työ

Tuemme henkilöstömme työssä jaksamista innostavalla ja valmentavalla johtamisella sekä osaamisen kehittämisellä. Pyrimme osallistamaan koko henkilöstömme vastuullisten toimintatapojen kehittämiseen siten, että vastuullisuudesta muodostuu luonteva osa normaalia liiketoimintaamme.

Kumppanuuksilla kestävää laatua

Pyrimme kumppanuussuhteissamme toimimaan siten, että molemmat osapuolet hyötyvät suhteesta. Haluamme yhdessä kumppaneiden kanssa vaikuttaa toimialan vastuullisten toimintatapojen omaksumiseen. Edellytämme itseltämme ja alihankkijoilta harmaan talouden torjuntaa edistäviä toimintatapoja.

Arvostettu yhteiskunnallinen kumppani

Vaikutamme asuntovarallisuuden, vuokra-asumisen ja kaupunkikuvan kehittymiseen kiinteistöomaisuutemme kestävällä ylläpidolla ja rakennuttamalla uusia asuntoja. Pyrimme aktiivisella vuorovaikutuksella kiinteistöalan järjestöjen, asiakkaidemme ja muiden sidosryhmiemme kanssa vaikuttamaan kiinteistöalan vastuullisuuden ja toimintaedellytysten parantamiseen.

satofi-ssr-b6047c1-2-g6b75325