Globalisaatio, digitalisaatio ja kestävä kehitys muuttavat ihmisten arvoja ja toimintaa, ja avaavat SATOlle mahdollisuuden muuttaa omaa toimintaansa. Haluamme tukea ja luoda kukoistavia kaupunkeja, joiden monimuotoisissa naapurustoissa asuu hyvinvoivia, onnellisia ihmisiä.

Asiakas ensin

Nostamme asiakasvetoisuuden toiminnan lähtökohdaksi. Haluamme tarjota asiakkaillemme yhä parempaa palvelua ja keskustella heidän kanssaan aiempaa enemmän.

Keväästä 2017 lähtien jokaisella SATOn kotitalolla on ollut oma palvelupäällikkönsä, jonka vastuulla on tuntea talojensa asukkaat ja pitää huolta heidän hyvinvoinnistaan. Samalla asiakaspalvelumme astui lähemmäs asiakasta ottamalla käyttöön yhden kontaktin periaatteen - asiakkaan asian hoitamisesta vastaa sama satolainen yhteydenotosta ratkaisuun saakka. Näihin ja muihin asiakastehtäviin palkkasimme noin 40 uutta ammattilaista vuonna 2017.

Vuonna 2020 veimme Asiakas ensin -ohjelmaa voimakkaasti eteenpäin ja keskityimme organisaation ja palveluprosessiemme muokkaamiseen vastaamaan entistä paremmin asiakkaiden tarpeita. Vahvistimme organisaatiotamme lisäämällä pääosin kotitaloilla lähellä asiakkaita toimivaa henkilöstöä. Uskomme tämän näkyvän asiakastyytyväisyyden kasvuna keskipitkällä aikavälillä.

Digitaalinen kehitys

OmaSATO on uusi SATOn asiakkaille suunnattu ”Koti taskussasi” -verkkopalvelu, jossa yhdessä asiakkaiden kanssa kehitetään jatkuvasti helppokäyttöisiä, arkea helpottavia ja yhteisöllisyyden mahdollistavia palveluita. Digitalisaation tarjoamat mahdollisuudet valjastetaan myös asiakaskokemuksen kehittämiseen, tehokkaisiin ja automatisoituihin toimintamalleihin sekä uudenlaisten palveluverkostojen luomiseen.

Monipuoliset asumisratkaisut

Suunnittelemme jatkuvasti uusia, kaupungistuvassa Suomessa elävien asiakkaittemme tarpeisiin sopivia asumisen konsepteja. Esimerkki uudenlaisesta asumisesta on Vantaan Martinlaaksossa sijaitseva SATO StudioKoti.

Kasvuinvestointimme kohdistamme pääkaupunkiseudulle, Tampereelle ja Turkuun, joissa asuntojen kysyntä ja odotettu arvonkehitys on suurinta.