SATO Oyj:llä on yksi tilintarkastaja, jonka on oltava tilintarkastusyhteisö, jonka päävastuullisen tilintarkastajan tulee olla KHT-tilintarkastaja. Tilintarkastajan toimikausi on tilikausi ja hänen tehtävänsä päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Tilintarkastajana tilikaudella 1.1.-31.12.2021 toimii Deloitte Oy. Päävastuullisena tilintarkastajana tilintarkastusyhteisössä toimii Eero Lumme, KHT.