Asumisen kumppanina asiakkaille ja yhteistyöverkostolle

Asunnoissamme asuu noin 50 000 asukasta, joiden asumisesta huolehdimme päivittäin yhdessä kumppaniverkostomme kanssa. Asiakastarpeiden ymmärtämiseksi tutkimme trendejä ja selvitämme asiakkaidemme arvostuksia kehittääksemme palveluitamme ja laajentaaksemme palvelutarjontaa niitä vastaaviksi.

LUOTETTAVA VUOKRANANTAJA

Kotien suuri merkitys ihmisten elämänlaadulle ja yhteiskunnalle edellyttää vastuullista ja luotettavaa toimintaa. Viestimme avoimesti toimintaperiaatteistamme. Olemme pitkäjänteisesti toimiva vuokranantaja, joka panostaa asumisen kehittämiseen. Liiketapaohjeemme (Code of Conduct) määrittelee yhtiön ja henkilöstön toimintatavat. Vuokrasuhteessa noudatamme Hyvä vuokratapa -käytäntöjä ja kunnioitamme asiakkaidemme yksityiselämän suojaa.

Käytössämme on yksityisyyden suojan piiriin kuuluvaa henkilö- ja maksukäyttäytymiseen liittyvää tietoa asiakassuhteen hoitamista varten ja siksi niiden käsittelyssä noudatetaan erityistä tarkkuutta. Käsittelemme asiakkaiden henkilötietoja ennalta ilmoitetun käyttötarkoituksen mukaisesti nimettyjen henkilöiden toimesta. Tietosuojakäytännöstä on sisäinen ohje.
Lisätietoja tietoturvasta »

YHTEISTYÖTÄ ASIAKKAIDEN KANSSA

Edistämme SATOn ja asukkaiden välistä vuorovaikutusta ja vaikutusmahdollisuuksia järjestelmällisesti. Viestimme avoimesti ja puhumme rohkeasti myös vaikeista asioista asiakaskokemuksen parantamiseksi. Yleisten vuorovaikutuskanaviemme lisäksi järjestämme asukastapaamisia kohdekohtaisesti, alueellisesti ja valtakunnallisesti. Aktiivisista asukkaista palkitaan vuosittain yksi Vuoden asiakas -kunniamaininnalla.

Tukea asumisen alkuun ja apua hankaliin tilanteisiin

Tavoitteenamme on kehittää toimintamalleja, joilla voimme auttaa uudessa tilanteessa asukkaita kotiutumaan uuteen elinympäristöönsä ja kokemaan itsensä osaksi uutta yhteisöään. Lisäksi, auttaaksemme tilapäisissä vaikeuksissa olevia asukkaitamme, olemme rekrytoineet näihin tilanteisiin keskittyvän asumisneuvojan.

VERKOSTOSTA VOIMAA

Perinteisesti asuntoja omistavan rooli on rajoittunut asunnon tarjoamiseen sekä asunnon ja kiinteistön ylläpitoon liittyviin palveluihin. SATO haluaa tarjota asiakkailleen asumista, joka sisältää muutakin kuin nämä. Tämän toteuttamiseen tarvitsemme monipuolista yhteistyötä tuotteiden ja palvelujen toimittajien kanssa.

Valitsemme verkostoomme toimittajia, jotka pystyvät tuottamaan arvoa ja hyvän asiakaskokemuksen asiakkaillemme. Varmistamme, että toimittajalla on riittävä kapasiteetti ja kyky saavuttaa laatu- ja aikatavoitteet sekä oikeanlainen palveluasenne. Vastuulliset toimintatavat työympäristö- ja -turvallisuusasioissa sekä ympäristövastuun osalta on oltava kunnossa. Harmaan talouden torjumiseksi hyväksymme palveluntuottajiksi vain tilaajavastuu.fi:n "Luotettava kumppani" -palveluun rekisteröidyt yritykset.

Syksyllä 2016 aloitimme sopimustoimittajiemme auditointikäytännön, jossa arvioidaan kokonaisvaltaisesti näiden prosessit ja toiminnan nykytila. Toimittajille tehdään auditoinnin perusteella tuloskortti sisältäen toiminnan nykytilan kuvauksen ja parannusehdotukset. Kertomusvuonna auditoitiin 50 toimittajaa ja vuonna 2017 toimittajien määrää lisätään.

SATO talomestarit

Vuoden 2021 lopussa SATOssa työskenteli jo yli 50 talomestaria. Vuoden 2019 lopussa käynnistetyssä toimintamallissa SATOn omien talomestareiden vastuulla on asuntojen ja talojen kiinteistötekniset työt. Tavoittelemme talomestari-toimintamallilla entistä parempaa asiakaskokemusta ja tehokkaampaa ylläpitoa.

Asiakkaamme ovat antaneet talomestarien toiminnasta hyvää palautetta ja tämä näkyy myös hieman parempana asukastyytyväisyytenä (NPS) niissä kohteissamme, jossa on talomestari.

KORJAUSTOIMINTA

Huoneistokorjausten laatua tarkastetaan pistokokein. Arvioitavat huoneistokorjaukset on tilattu SATOn sopimusurakoitsijoilta. Pistokokeista tehdään yhteenvetoraportit puolivuosittain ja niiden tulokset vaikuttavat sopimusurakoitsijoiden palkkioihin.