Tarjotaksemme sinulle sujuvan vierailun sato.fi:ssä, käytämme sivustolla evästeitä. Jatkamalla sivuston käyttöä hyväksyt evästeiden tallentamisen selaimeesi. Voit poistaa evästeet selaimen asetuksista milloin tahansa. Lisätietoja evästeiden käytöstä ja sato.fi:n tietoturvasta löydät täältä »

Vastuullisuus sisäänrakennettuna

Moni satolainen polkee työmatkat pyörällä tai valitsee kulkuvälineen joukkoliikenteestä. Osa satolaisista käyttää kimppakyytejä ja kaikkia kannustetaan kulkemaan palaverimatkat keskustaan junalla.

Työkavereiden hyvinvoinnista huolehditaan ja positiivinen työilmapiiri kannustaa parempiin suorituksiin ja hyvään fiilikseen. Satolainen huolehtii myös omasta kunnostaan - lyhyet matkat kävellään ja hissin sijaan suositaan portaita. Suurimmalla osalla satolaisista on käytössään sähköisesti säädettävä työpöytä, joka mahdollistaa seisomisen työpisteen ääressä vaihteluna istumatyölle.

Satolaiset pitävät huolta työturvallisuudesta ja ottavat vastuuta ympäristöasioista. Järjestelmäongelmista raportoidaan heti tietohallintoon. Valot sammutetaan, kun työpisteillä ei olla, ja tietokoneet suljetaan yöksi. Moni satolainen pärjää jo kokonaan ilman tulostinta, ja muutkin pyrkivät tulostamaan vain aidosti tarpeelliset dokumentit.

Asiakkuuspäällikkö Taina: Asiakas työn keskiössä, aina

– Asiakas on työni keskiössä, aina. Henkilökohtainen vuorovaikutus asiakkaiden kanssa antaa minulle virtaa omaan työni ja asiakkaalle suoran yhteyden SATOon. SATOn liiketoiminnan kehittämisessä toimin asiakkaan ”äänenä”. Vastuullisuus on tässä työssä itsestäänselvyys.

– Toiminnan avoimuus ja läpinäkyvyys ovat minulle tärkeitä asioita. Tuotan sisältöä SATOn eri viestintäkanaviin ja olen mukana SATOn Kotona-asiakaslehden suunnittelussa ja toteutuksessa. Suunnittelen erilaisia ohjeita, esitteitä ja tiedotusmateriaalia, joiden toteutuksessa huomioin myös vieraskieliset asiakkaamme. Samalla viestin vastuullisuudesta asiakkaillemme.

– Asiakaslähtöinen toiminnan kehittäminen on osa SATOn vastuullisuuspolitiikkaa. Siitä oivia esimerkkejä ovat asiakaspalautteen systemaattinen kerääminen ja raportointi sekä asukasfoorumitoiminta, jossa pääsemme kehittämään toimintaamme suoraan asukkaiden kanssa. Paremman asiakaskokemuksen saavuttamiseksi olen ollut myös mukana asiakkuudenhallintaohjelman kehittämisessä ja käyttöönotossa.

Taina Hakamäki, ent. asiakkuuspäällikkö, nyk. D365 Product Owner

Palveluasiantuntija Saija: Haluan hahmottaa asiakkaan tilanteen kokonaisvaltaisesti

– Vastuullisuuden ajatellaan aika usein koskevan vain ympäristöasioita. Palveluasiantuntijan työssäkin ympäristöä voi kunnioittaa arjen pienillä jutuilla kuten valojen ja tietokoneen sammuttamisella ja tulostamisen vähentämisellä.

– Työssäni vastuullisinta on kuitenkin asiakaskontaktin hoitaminen. Haluan edustaa SATOa hyvin ja tarjota asiakkaalle parhaan mahdollisen asiakaskokemuksen. Kartoitan hänen palveluntarpeensa ja yritän hahmottaa hänen tilanteensa kokonaisvaltaisesti. Asiakaskohtaamiseen sisältyy itse kontaktin lisäksi myös asiakkaalle näkymätöntä työtä, kuten asiakastietojen luottamuksellista käsittelyä ja tietoturvakriteerien mukaista dokumentointia.

– Palveluasiantuntijana pidän huolta myös tietojen oikeellisuudesta. Kun näen virheellistä tietoa taustajärjestelmissämme, raportoin siitä eteenpäin, jotta se tulee korjatuksi. Paikkansa pitävän tiedon jakaminen on asiakastyössä tärkeää.

– Olen usein yhteydessä SATOn kumppaniyrityksiin kuten isännöitsijöihin ja huoltoyhtiöihin. Teen parhaani, jotta yhteistyö olisi mutkatonta ja mukavaa.

Saija Järvikuona, palveluasiantuntija

Myyntineuvottelija Mikko: Olen osa SATOn vastuullista kumppanitoimintaa

– Myyntineuvottelijan työ on monipuolista, haastavaa ja hauskaa. Vastuullisuus kulkee työssä mukana liki automaattisesti, sillä sen eri osa-alueista on puhuttu SATOssa viime aikoina paljon.

– Haluan olla osa SATOn erinomaista asiakaskokemusta. Se tarkoittaa sitä, että teen työni laadukkaasti asiakasta arvostaen. Asiakaskohtaamisissa ohjeistan asiakkaita ympäristöä kunnioittavaan ja vastuulliseen asumiseen.

– Omalla toiminnallani on vaikutusta SATOn imagon ja maineen lisäksi yrityksen taloudelliseen tulokseen. Olen myös osa SATOn vastuullista kumppanitoimintaa, sillä olen usein yhteydessä isännöitsijöihin, huoltoyhtiöihin ja urakoitsijoihin.

– Eräs vastuullisuuteen liittyvä asia ei välttämättä juolahda kaikille heti mieleen - työturvallisuus. Huolehdin työturvallisuudesta työpaikallani, mutta vastaan myös asiakkaiden turvallisuudesta, nimittäin asuntonäytöillä. Etenkin silloin, kun vierailen asiakkaan kanssa vasta valmistumassa olevassa talossa, teen riskikartoituksen ja huolehdin urakoitsijan kanssa suojavarusteista. Asiakas on minulle tärkeä.

Mikko Kauppi, myyntineuvottelija

Investointipäällikkö Anna: Arvioin investointikohteita vastuullisuuskriteereidemme avulla

– Investointipäällikkönä arvioin SATOn potentiaalisia investointikohteita, tulevia vuokrakoteja ja -taloja, vastuullisuuskriteereidemme avulla. Jokaisen kohteen kohdalla arvioin sen energiatehokkuuden, ympäristökuormituksen ja mahdolliset ympäristöriskit. Taloudellisten kriteerien ja sijaintikriteerien täyttyminen ovat SATOn kannalta erityisen tärkeitä. Jälkimmäisen osalta tarkastelen etenkin kohteen makrosijaintia ja julkisia liikenneyhteyksiä.

– Uuden kohteen investointi toteutetaan aina hyvän hallintotavan mukaisesti ja investoinnin taloudellisen vastuun toteutumisen arvioin jälkilaskennan avulla.

– Investointipäällikkö vastaa siis osaltaan SATOn kasvutavoitteen toteuttamisesta ja sitä kautta taloudellisesti vastuullisesta toiminnasta.

Anna Kulkki, investointipäällikkö

Hankintajohtaja Yaron: Hankinnalla iso vastuu vastuullisuudesta

– Hankinnalla on iso vastuu vastuullisuudesta: Torjumme osaltamme harmaata taloutta ja pyrimme vähentämään raaka-aineiden kulutusta. Varmistamme, että toimittajiemme työskentelyolosuhteet ja heidän työntekijöilleen tarjoamansa terveydenhuolto vastaavat vaatimuksiamme. Valitsemme toimittajia, joiden toiminta ei tallo ihmisoikeuksia, ja jotka eivät käytä lapsityövoimaa.

– Vastuullisuus näkyy hankintatoimessa myös kilpailutuksessa. Asetamme kilpailutukselle selkeät mittarit ja varmistamme yhdessä hankinnan tilanneiden satolaisten kanssa, että saamme SATOlle riittävän laadukkaan palvelun tai tuotteen ja toimittajan.

Yaron Nadbornik, hankintajohtaja

Treasury Manager Annika: Panostan taloudellisen vastuullisuuden läpinäkyvään raportointiin

– Rahoitustoiminnassa vastuullisuus korostuu erityisesti taloudellisen kestävyyden tarkastelussa.

– Kun teemme rahoitusjärjestelyitä tai -sopimuksia, tarkastelen niiden vaikutusta taloudelliseen kestävyyteen erilaisissa markkinatilanteissa läpi niiden voimassaoloajan. Korkoriskiltä suojautuaksemme varmistan, että pitkällä aikavälillä riski koron noususta ei missään markkinatilanteessa vaaranna taloudellista kestävyyttä.

– Omassa työssäni panostan SATOn taloudellisen vastuullisuuden läpinäkyvään raportointiin. Pidän vastuullisuuden johtotähtenä myös silloin, kun kokoan ja tuotan sijoittajasuhteisiin liittyvää materiaalia SATOsta.

Annika Petäjistö, ent. Treasury Manager, nyk. Head of Business Control

Projekti-insinööri Jussi: Vastuullisuus näkyy projekti-insinöörin työssä päivittäin

– Suunnittelua, ohjeistamista, seurantaa - vastuullisuus näkyy projekti-insinöörin työssä päivittäin.

– Kun päivitän SATOn uudistuotannon ja peruskorjausten suunnitteluohjeita, otan huomioon ympäristötavoitteemme ja asiakaskokemuksen. Lisäksi ohjeistan yhteistyökumppaneitamme heidän suunnittelussaan ja päätöksenteossaan SATOn vastuullisuustavoitteiden mukaisesti.

– Seuraan rakennuttamisprojektien eli uusien vuokra- ja omistusasuntojen laatua ja etsin keinoja laadun parantamiseen. Valvon myös urakoitsijoiden toiminnan laatua ja omien tavoitteidemme toteutumista.

Jussi Väisänen, projekti-insinööri

Tulisiko sinustakin satolainen?