SATOKOTI LUO TURVAA

SATO on pitkäjänteinen, ammattimaisesti toimiva ja luotettava vuokranantaja. Monipuolinen vuokra-asuntotarjontamme palvelee asiakkaita muuttuvissa elämäntilanteissa ja mahdollistaa elinikäisen asumisen. Haluamme jatkuvasti parantaa kokemusta SATO-asiakkuudesta ja kehittää toimintaamme. Seuraamme asiakkaidemme kokemusta palvelun laadusta eri palvelutilanteissa, ja pyrimme osallistamaan asiakkaitamme yhteistyöhön asukasviihtyvyyden edistämiseksi. Vuokrasuhteissa noudatamme ’Hyvä vuokratapa’ -ohjetta, jonka Vuokralaiset VKL ry, Suomen Vuokranantajat SVA, Suomen Kiinteistöliitto ja RAKLI ry ovat yhteistyössä laatineet.

MERKITYKSELLINEN TYÖ

Osaava ja yhteisille tavoitteille omistautunut henkilöstö on tärkeässä roolissa tavoitteidemme saavuttamisessa. Merkityksellinen työ, avoin ja innostava yrityskulttuuri sekä työhyvinvointi heijastuvat suoraan asiakaskokemukseen ja päinvastoin. Seuraamme henkilöstömme tyytyväisyyttä henkilöstötyytyväisyystutkimuksella ja kehityskeskusteluissa.

TYÖTÄ TOIMITUSKETJULLE

SATOn liiketoimintamalli perustuu laajaan toimittajaverkostoon. Toimintamme työllisyysvaikutus verkostossa on noin 2 900 henkilötyövuotta (2021). Vuonna 2016 kehitimme työllistävän vaikutuksemme arviointia kattamaan kaikki investoinnit, ylläpidon ja kunnossapidon palvelut sekä muut ostopalvelut. Arvioinnissa otettiin huomioon välittömän työllistävän vaikutuksen lisäksi myös välillisiä työllistäviä vaikutuksia. Esim. uudistuotannossa ja peruskorjauksissa rakennustyömaan välittömien vaikutusten lisäksi otettiin huomioon välillisiä vaikutuksia esim. rakennustuoteteollisuudessa ja rakentamisen palveluissa.

Olemme aloittaneet suurimpien toimittajien ja rakennustyömaiden laatuauditoinnit varmistaaksemme asiakaspalvelun ja toimituksen laadun.

YMPÄRISTÖÄ KUNNIOITTAEN

Uudiskohteiden investoinnit tehdään pääsääntöisesti hyvien liikenneyhteyksien varrelle, mikä pienentää käytön aikaista ympäristökuormitusta. Monitoroimme jatkuvasti kiinteistöjemme asumisaikaista energiankulutusta kulutuksen vähentämismahdollisuuksien löytämiseksi ja tarpeellisten toimenpiteiden käynnistämiseksi.

Olemme jäseniä Green Building Council Finlandissa ja aktiivisesti mukana järjestön eri toimikunnissa. Olemme myös mukana Helsingin kaupungin Ilmastokumppanit-verkostossa.

LÄPINÄKYVÄ RAPORTOINTI ja huolellinen riskien hallinta

Sijoittajillemme haluamme olla kilpailukykyinen vastuullisesti hoidettu sijoituskohde. Viestimme ja raportoimme toiminnastamme läpinäkyvästi kansainvälisten tilinpäätösstandardien, Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin ja vastuullisuusraportoinnin GRI-viitekehyksen mukaisesti. Osallistuimme vuonna 2021 seitsemättä kertaa Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB) -vastuullisuusvertailuun, jossa saimme kolme tähteä, asteikolla yhdestä viiteen mitattuna. GRESBissä SATOn vahvuuksiksi nousivat riskienhallinta, asukastyytyväisyys ja yhteisöllisyys, sidosryhmien sitouttaminen sekä seurannan kattavuus sekä läpinäkyvyys toimintaperiaatteissa ja raportoinnissa.

SATOn riskienhallinnan tavoitteena on toiminnan jatkuvuuden sekä yhtiön strategisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamisen varmistaminen. Ylin vastuu riskienhallinnasta on yhtiön hallituksella, joka päättää riskienhallinnan tavoitteista ja seuraa keskeisiä riskejä. Riskienhallinta on osa SATOn strategiaprosessia, toiminnan ohjausta ja liiketoimintaprosesseja.

Vuonna 2021 laadimme TCFD-viitekehyksen mukaisesti ilmastoskenaarioiden analyysin ilmastoriskien mahdollisuuksista ja uhista kahden ja neljän asteen vaihtoehdoissa.

YHTEISKUNNAN HYVÄKSI

Osallistumme asumisen ja kiinteistöalan kehittämiseen alan järjestöissä. RAKLI ry:ssä SATOlla on edustus hallituksessa, asunto-toimialan johtoryhmässä ja useassa toimikunnassa. SATOlla on edustus myös Suomen Asuntoliitto ry:n ja Asuntoreformiyhdistys ry:n hallituksissa. Helsingin seudun kauppakamarin jäsenenä ja edustettuna sen hallintoelimissä SATO kartoittaa Helsingin metropolialueen elinkeinoelämän tarpeita asumiselle ja on mukana vaikuttamassa uusien vuokra-asuntojen rakentamisedellytyksien parantamiseksi.

Olemme mukana yritysvastuuverkosto FIBSissä.

Huolehdimme osaltamme harmaan talouden torjunnasta.

SATO tekee vuosittain joululahjoituksen valitsemalleen kohteelle, joka pääsääntöisesti tukee lapsia ja lapsiperheitä tai asunnottomia.

VR2021 Verojalanjalki FI

VR2021 Rahavirtai FI

VR2021 Arvonluontikaavio FI