Kiinteistöt tuottavat noin 30 prosenttia koko maailman kasvihuonepäästöistä ja vastaavat noin 40 prosentista energian kulutuksesta. Siksi rakennus- ja kiinteistöalan ympäristövastuullisten toimintatapojen kehittämisellä on suuri vaikutus sekä ympäristöön että koko kansantalouteen ja hyvinvointiin.

Vähennämme asumisen aiheuttamia päästöjä parantamalla energiatehokkuutta, vähentämällä vedenkulutusta sekä parantamalla jätteiden käsittelyä ja kierrätysmahdollisuuksia taloissamme. Näin vähennämme myös ylläpitokustannuksia.