Sijoittajille

SATOn tavoitteena on tarjota kattavat vuokra-asumisen vaihtoehdot ja erinomainen asiakaskokemus. Suuntaamme toimintaamme lähemmäksi asiakasta ja toimintatapamme ovat yhteneväiset.

Edistämme toiminnallamme kestävää kehitystä ja aloitteellisuutta. Toimimme pitkäjänteisesti ja kannattavasti. Keskitämme asuntomme kaupunkiympäristöön kerrostaloihin julkisten liikenneyhteyksien varrelle. Kasvatamme asunto-omaisuuden arvoa investoinnein ja realisoinnein sekä korjaustoiminnalla. Toimimme avoimessa vuorovaikutuksessa sidosryhmiemme kanssa lisäarvon tuottamiseksi.

Kilpailuetumme perustuu jatkuvaan uudistumiseen, asiakastarpeiden ennakoimiseen ja omistautuneeseen henkilöstöön.

Sijoittajayhteydet

 SATO Saku Sipola
  Saku Sipola
toimitusjohtaja
puh. 0201 34 4001, 
040 5515 953
etunimi.sukunimi@sato.fi
     
    Markku Honkasalo
talousjohtaja
puh. 0201 34 4226, 
050 5988 728
etunimi.sukunimi@sato.fi


 

Osakkeenomistajille

Osinkopolitiikka

Vuosittaiset osingot ovat markkinatilanteesta, investointitasosta, omavaraisuusasteen kehityksestä ja luototusasteesta riippuen korkeintaan 40
prosenttia operatiivisesta kassavirrasta.
 Osakkeenomistajat 22.2.2017
kpl  %
Balder Finska Otas AB (omistaja: Fastighets Ab
Balder, 100 %):
 
30 450 686 53,6 %
Stichting Depositary APG Strategic Real Estate Pool
(omistaja: Stichting Pensioenfonds ABP, >95 %;
manageri: APG Asset Management NV)

12 811 647  22,6 %
Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo: 7 233 081  12,7 %
Valtion Eläkerahasto: 2 796 200 4,9 %
Rakennusliitto ry: 619 300 1,1 %
Valkila Erkka: 390 000 0,7 %
Rakennusalan työttömyyskassa:  330 000 0,6 %
Hengityssairauksien tutkimussäätiö: 227 000 0,4 %
Rausanne Oy: 194 920 0,3 %
Entelä Tuula: 179 000 0,3 %
Muut osakkeenomistajat (84 kpl): 1 545 233   2,7 %
 

22.2.2017 konsernilla oli 94 arvo-osuusrekisteriin merkittyä osakkeenomistajaa.

Kalenteri 2017

13.1.   Osakkeenomistajien viimeistään toimitettava hallitukselle varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi vaatimansa asiat
2.2.  Tilinpäätöstiedote 
8.3. Yhtiökokous  
27.4. Osavuosikatsaus 1-3/2017
16.8. Osavuosikatsaus 1-6/2017
31.10.   Osavuosikatsaus 1-9/2017


 

Siirry alkuun