Suurimmat osakkeenomistajat (31.12.2020)

SATO Osakkeiden jakauma 2020 FI

31.12.2020 konsernilla oli 120 arvo-osuusrekisteriin merkittyä osakkeenomistajaa. SATO Oyj:n osakkeiden vaihtuvuus aikana oli 1,88 % vuonna 2020.

Osinkopolitiikka

Vuosittaiset osingot ovat markkinatilanteesta, investointitasosta, omavaraisuusasteen kehityksestä ja luototusasteesta riippuen korkeintaan 40 prosenttia operatiivisesta kassavirrasta.

Yhtiökokous 25.3.2021 päätti, että SATO Oyj jakaa 31.12.2020 päättyneeltä tilikaudelta osinkona 0,50 euroa osakkeelta.