Konsernin tuloslaskelma, IFRS

H1 2019 Kons tuloslaskelma FI

Konsernitase, IFRS

H1 2019 Kons tase FI
Liitteet ja lisätiedot: Puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2019

FI1 Tulos ennen veroja
FI3 Oma pääoma
FI5 Sijoitetun pääoman tuotto