Konsernin tuloslaskelma, IFRS

TP2020 Kons tuloslaskelma FI

Konsernitase, IFRS

TP2020 Kons tase FI
Liitteet ja lisätiedot: Vuosikertomus 2020

SATO graafit 2020 3 tulos ennen veroja FI
SATO graafit 2020 6 oma pääoma FI