Konsernin tuloslaskelma, IFRS

Q3 2019 Kons tuloslaskelma FI

Konsernitase, IFRS

Q3 2019 Kons tase FI
Liitteet ja lisätiedot: Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2019

Graafit Q3 2019 600dpi FI1 Tulos ennen veroja
Graafit Q3 2019 600dpi FI3 Oma pääoma
Graafit Q3 2019 600dpi FI5 Sijoitetun pääoman tuotto