SATO Oyj:n varsinainen yhtiökokous 24.3.2022
SATO Oyj:n varsinainen yhtiökokous 25.3.2021
Sato Oyj:n varsinainen yhtiökokous 23.6.2020

SATO Oyj:n varsinainen yhtiökokous oli suunniteltu pidettäväksi keskiviikkona 1.4.2020, mutta koronavirustilanteen takia kokousta siirrettiin. Katso tarkemmat tiedot alta.

Kutsu yhtiökokoukseen (.pdf)
Yhtiökokouksen presentaatio (.pdf)
Yhtiokokouksen pöytäkirja (.pdf)

SATO Oyj:n varsinainen yhtiökokous 3.4.2019
SATO Oyj:n varsinainen yhtiökokous 23.3.2018
SATO OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 8.3.2017

SATO Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 8.3.2017 klo 12.00 SATO-talon auditoriossa, Panuntie 4, 00610 Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan klo 11.30.

Yhtiökokouspöytäkirja 1/2017

Yhtiökokouskutsu
Tilinpäätös 2016
Tilintarkastuskertomus 2016
Hallituksen uudeksi jäseneksi ehdotettu henkilö
Ehdotettu hallituksen kokoonpano

SATO Oyj:n varsinainen yhtiökokous 3.3.2016
Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen

SATO Oyj:n varsinainen yhtiökokous vahvisti 3.3.2016 yhtiön tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1. - 31.12.2015. Yhtiökokous myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2015.

Yhtiön hallitus

SATO Oyj:n hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin seitsemän jäsentä.

Yhtiökokous valitsi hallituksen puheenjohtajaksi Erik Selinin. Hallituksen jäsenistä jatkavat Andrea Attisani, Jukka Hienonen, Esa Lager, Tarja Pääkkönen ja Timo Stenius. Uudeksi jäseneksi valittiin
Marcus Hansson.

Tilintarkastaja

Tilintarkastajana jatkaa KHT-yhteisö KPMG Oy Ab ja päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Lasse Holopainen.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään yhdestä tai useammasta suunnatusta maksullisesta osakeannista

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhdestä tai useammasta suunnatusta maksullisesta osakeannista siten, että osakeanneissa annettavien uusien osakkeiden yhteenlaskettu lukumäärä voi olla enintään 3 000 000 osaketta, mikä vastaa noin 5,9 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista kokouskutsupäivänä 9. helmikuuta 2016. Hallitus voi valtuutuksen perusteella päättää osakeannista laissa mainituin edellytyksin suunnatusti eli osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen. Hallitus voi käyttää valtuutusta yhtiön liiketoimintaan liittyvän omaisuuden hankkimiseksi tai yrityskauppojen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi. Hallitus valtuutettiin päättämään osakeannin muista ehdoista. Valtuutus on voimassa 28.2.2017 saakka, tämä päivä mukaan lukien.

Valtuutuspäätös ei kumoa yhtiökokouksen 3.3.2015 antamaa valtuutusta hallitukselle päättää yhdestä tai useammasta suunnatusta osakeannista enintään yhtiön hallussa olevien 160 000 oman osakkeen osalta.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään maksullisesta osakeannista

Yhtiökokous valtuutti lisäksi hallituksen päättämään osakeannista siten, että osakeannissa annetaan uusia osakkeita enintään 5 200 000 osaketta ja että osakkeenomistajilla on etuoikeus annettaviin osakkeisiin samassa suhteessa kuin heillä ennestään on yhtiön osakkeita. Valtuutuksen enimmäismäärä vastaa noin 10,2 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista 9.helmikuuta 2016. Hallitus valtuutettiin päättämään osakeannin muista ehdoista. Valtuutus on voimassa 28.2.2017 saakka, tämä päivä mukaan lukien.

Valtuutuspäätös ei kumoa edellä mainittua osakeantivaltuutusta eikä yhtiökokouksen 3.3.2015 antamaa valtuutusta hallitukselle päättää yhdestä tai useammasta suunnatusta osakeannista enintään yhtiön hallussa olevien 160 000 oman osakkeen osalta.

Osingonjako

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti jakaa vuodelta 2015 osinkona 0,50 euroa osakkeelta, yhteensä 25 420 921,00 euroa. Osinko maksetaan osakkaalle, joka on maksun täsmäytyspäivänä 7.3.2016 merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan tiistaina 22.3.2016.

Yhtiökokouspöytäkirja 3.3.2016

SATO Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous 22.10.2015

SATO Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous 22.10.2015 päätti valita SATO Oyj:n hallitukseen uudeksi jäseneksi Fastighets AB Balderin toimitusjohtajan Erik Selinin 22.10.2015 alkaen. Hän on riippumaton yhtiöstä ja ei riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista.

Hallituksen jäsen Niina Rajakoski on ilmoittanut eroavansa hallituksesta.

Muilta osin SATOn hallituksen kokoonpano säilyy entisellään: puheenjohtaja Esa Lager, varapuheenjohtaja Jukka Hienonen sekä jäsenet Andrea Attisani, Tarja Pääkkönen, Timo Stenius ja Ilkka Tomperi.

Yhtiökokouspöytäkirja 22.10.2015

SATO Oyj:n varsinainen yhtiökokous 3.3.2015
Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen

SATO Oyj:n varsinainen yhtiökokous vahvisti 3.3.2015 yhtiön tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1. - 31.12.2014. Yhtiökokous myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2014.

Yhtiön hallitus

SATO Oyj:n hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin seitsemän jäsentä.

Yhtiökokous valitsi hallituksen puheenjohtajaksi Esa Lagerin. Hallituksen jäsenistä jatkavat Andrea Attisani, Niina Rajakoski, Tarja Pääkkönen ja Ilkka Tomperi. Uusiksi jäseniksi valittiin Jukka Hienonen ja Timo Stenius.

Tilintarkastaja

Tilintarkastajana jatkaa KHT-yhteisö KPMG Oy Ab ja päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Lasse Holopainen.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan perustaminen

Yhtiökokous päätti perustaa osakkeenomistajien nimitystoimikunnan, jonka tehtävänä on jatkossa valmistella hallituksen jäsenten valintaa ja hallituksen jäsenten palkitsemista koskevat ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle. Lisäksi yhtiökokous hyväksyi osakkeenomistajien nimitystoimikunnalle työjärjestyksen.

Nimitystoimikunta koostuu neljän suurimman osakkeenomistajan edustajasta. Hallituksen puheenjohtaja toimii toimikunnassa asiantuntijajäsenenä. Osakkeenomistajia edustavien jäsenten nimeämisoikeus on niillä neljällä osakkeenomistajalla, joiden osuus yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä on suurin seuraavaa varsinaista yhtiökokousta edeltävän lokakuun 1. päivänä. Nimitystoimikunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan. Nimitystoimikunnan tulee antaa ehdotuksensa yhtiön hallitukselle viimeistään varsinaista yhtiökokousta edeltävän tammikuun 20. päivänä.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista

Hallitus valtuutettiin päättämään yhdestä tai useammasta maksullisesta osakeannista siten, että osakeanneissa luovutettavien yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden yhteenlaskettu lukumäärä voi olla enintään 160 000 osaketta. Ehdotettu enimmäismäärä vastaa 0,3 prosenttia yhtiön osakkeista. Hallitus päättää osakeannin ehdoista sekä osakkeiden merkintähinnasta ja sen määrittelyperusteista sekä muista osakeantiin liittyvistä ehdoista. Hallitus voi päättää osakeannista muutoin kuin siinä suhteessa, jossa osakkeenomistajilla on ennestään yhtiön osakkeita (suunnattu osakeanti), jos poikkeamiselle on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Valtuutus on voimassa 28.2.2020 saakka, tämä päivä mukaan lukien.

Osingonjako ja pääomanpalautus

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti jakaa vuodelta 2014 osinkona ja pääomanpalautuksena yhteensä 0,62 euroa osakkeelta, yhteensä 31 521 942,04 euroa. Osinko, 0,20 euroa osakkeelta, ja pääomanpalautus, 0,42 euroa osakkeelta, maksetaan osakkaalle, joka on maksun täsmäytyspäivänä 5.3.2015 merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko ja pääomanpalautus maksetaan perjantaina 20.3.2015.

Yhtiökokouspöytäkirja 3.3.2015

SATO Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous 23.10.2014

SATO Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous 23.10.2014 päätti vahvistaa SATO Oyj:n hallituksen jäsenmäärän kahdeksaksi.

Lisäksi yhtiökokous päätti valita hallitukseen 23.10.2014 alkaen yhden uuden jäsenen. Jäseneksi valittiin Andrea Attisani, APG Asset Managementin Senior Portfolio Manager, Strategic Real Estate Europe. Hän on riippumaton yhtiöstä ja ei riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista.

Muut hallituksen jäsenet jatkavat tehtävässä: puheenjohtaja Juha Laaksonen, varapuheenjohtaja Esa Lager sekä jäsenet Timo Hukka, Vesa Immonen, Tarja Pääkkönen, Niina Rajakoski ja Ilkka Tomperi.

Yhtiökokouspöytäkirja

SATO Oyj:n varsinainen yhtiökokous 5.3.2014
Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen

SATO Oyj:n varsinainen yhtiökokous vahvisti 5.3.2014 yhtiön tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1. - 31.12.2013. Yhtiökokous myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2013.

Yhtiön hallitus

SATO Oyj:n hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin seitsemän jäsentä.

Juha Laaksonen valittiin jatkamaan hallituksen puheenjohtajana ja Timo Hukka, Vesa Immonen, Niina Rajakoski ja Tarja Pääkkönen hallituksen jäseninä. Hallituksen uusiksi jäseniksi valittiin oikeustieteen kandidaatti, kauppatieteiden maisteri Esa Lager ja kauppatieteiden tohtori, sijoitusjohtaja Ilkka Tomperi Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varmasta.

Tilintarkastaja

Tilintarkastajana jatkaa KHT-yhteisö KPMG Oy Ab ja päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Lasse Holopainen.

Osingonjako ja pääomanpalautus

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti jakaa vuodelta 2013 osinkona ja pääomanpalautuksena yhteensä 0,60 euroa osakkeelta, yhteensä 30 505 105,20 euroa. Osinko, 0,18 euroa osakkeelta, ja pääomanpalautus, 0,42 euroa osakkeelta, maksetaan osakkaalle, joka on maksun täsmäytyspäivänä 10.3.2014 merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko ja pääomanpalautus maksetaan perjantaina 21.3.2014.

Yhtiökokouspöytäkirja