SATO Oyj:n vuoden 2019 tilinpäätös ja toimintakertomus julkaistu

Feb 27, 2020

SATO Oyj, Pörssitiedote 27.2.2020 klo 9.15

SATO Oyj on tänään julkaissut vuoden 2019 tilinpäätöksen sekä hallituksen toimintakertomuksen. Myös selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on julkaistu. Julkaisut löytyvät tämän tiedotteen liitteenä pdf-muodossa sekä osoitteesta www.sato.fi.

Lisätietoja
Toimitusjohtaja Sharam Rahi, p. 0201 34 4001
Talousjohtaja Markku Honkasalo, p. 0201 34 4226
www.sato.fi

**LIITTEET
**Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös 2019
Tilinpäätösesitysmateriaali 2019
Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmistä 2019

JAKELU

NASDAQ  Helsinki Oy, keskeiset tiedotusvälineet, www.sato.fi

SATO Oyj on yksi Suomen johtavista vuokranantajista. SATOn tavoitteena on tarjota kattavat vuokra-asumisen vaihtoehdot ja erinomainen asiakaskokemus. SATOn omistuksessa oli vuoden 2019 lopussa yhteensä yli 26 000 asuntoa Suomen suurimmissa kasvukeskuksissa ja Pietarissa.

Edistämme toiminnallamme kestävää kehitystä ja aloitteellisuutta sekä toimimme avoimessa vuorovaikutuksessa sidosryhmiemme kanssa lisäarvon tuottamiseksi. Toimimme pitkäjänteisesti ja kannattavasti. Kasvatamme asunto-omaisuuden arvoa investoinnein ja realisoinnein sekä korjaustoiminnalla.

SATO-konsernin liikevaihto vuonna 2019 oli 296 miljoonaa euroa, liikevoitto 726 miljoonaa euroa ja tulos ennen veroja 671 miljoonaa euroa. SATOn sijoitusomaisuuden arvo on noin 4,7 miljardia euroa.

Liitteet