Antti Aarnio on nimitetty SATO Oyj:n toimitusjohtajaksi, nimityksiä konsernin johtoryhmässä

Dec 10, 2021

SATO Oyj
Pörssitiedote 10.12.2021 klo 8.30

SATO Oyj:n hallitus on nimittänyt diplomi-insinööri Antti Aarnion, 49, SATOn toimitusjohtajaksi 1.1.2022 alkaen. Antti Aarnio on hoitanut tehtävää väliaikaisesti joulukuusta 2020 lähtien.

SATO Oyj:n hallitus on nimittänyt lisäksi johtoryhmään kolme uutta jäsentä.

FM Elina Vaurasalo on nimitetty SATOn asuntoliiketoiminnasta vastaavaksi johtajaksi ja konsernin johtoryhmän jäseneksi 1.1.2022 alkaen. Tehtävässään hän raportoi toimitusjohtaja Antti Aarniolle. Elina Vaurasalo on toiminut SATOssa palvelujohtajana vuodesta 2017 lähtien.

Konsernin johtoryhmään on nimitetty myös investoinneista vastaava liiketoimintajohtaja RI Arto Aalto ja Kaupallinen johtaja MBA Janne Ojalehto.

SATO Oyj:n johtoryhmään kuuluvat 1.1.2022 alkaen:

Antti Aarnio, toimitusjohtaja
Arto Aalto, liiketoimintajohtaja, investoinnit
Markku Honkasalo, talousjohtaja
Janne Ojalehto, kaupallinen johtaja
Elina Vaurasalo, liiketoimintajohtaja, asuntoliiketoiminta

Lisätietoja:

SATO Oyj
Hallituksen puheenjohtaja Erik Selin, p. +46 31 10 95 92
Toimitusjohtaja Antti Aarnio, p. 040 164 7052
www.sato.fi

JAKELU: NASDAQ Helsinki Oy, Euronext Dublin, keskeiset tiedotusvälineet, www.sato.fi

_SATO Oyj on yksi Suomen johtavista vuokranantajista. SATOn tavoitteena on tarjota kattavat vuokra-asumisen vaihtoehdot ja erinomainen asiakaskokemus. SATOn omistuksessa oli vuoden 2020 lopussa yhteensä lähes 26 800 asuntoa Suomen suurimmissa kasvukeskuksissa ja Pietarissa.
_
_Edistämme toiminnallamme kestävää kehitystä ja aloitteellisuutta sekä toimimme avoimessa vuorovaikutuksessa sidosryhmiemme kanssa lisäarvon tuottamiseksi. Toimimme pitkäjänteisesti ja kannattavasti. Kasvatamme asunto-omaisuuden arvoa investoinnein ja realisoinnein sekä korjaustoiminnalla.
_
SATO-konsernin liikevaihto vuonna 2020 oli 303,4 miljoonaa euroa, liikevoitto 179,6 miljoonaa euroa ja tulos ennen veroja 129,5 miljoonaa euroa. SATOn sijoituskiinteistöjen arvo on noin 4,8 miljardia euroa.