SATOlle kaksi tähteä kiinteistöalan GRESB-vastuullisuusvertailussa

28.10.2022

SATO osallistui nyt jo kahdeksatta kertaa kansainväliseen Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB) -vastuullisuusvertailuun. SATO sai GRESB-vertailussa kaksi tähteä. Omassa vertailuryhmässään SATOn tulos on pohjoiseurooppalaisten asuntosijoittajien ryhmän keskiarvoa.

SATO on yksi Suomen suurimmista vuokranantajista, joka omistaa noin 25 000 vuokra-asuntoa ja jonka kodeissa asuu noin 50 000 asukasta. SATOssa on tehty pitkäjänteistä vastuullisuustyötä jo vuosia ja viime vuonna vastuullisuus nostettiin yhdeksi strategian kulmakivistä. Vastuullisuus on olennainen osa yrityksen pitkäaikaista arvonluontia eri sidosryhmille ja näkyy käytännön tekoina kaikessa toiminnassa. SATO tähtää hiilineutraaliksi vuoteen 2030 mennessä kiinteistöjen energiankäyttöä koskevien hiilidioksidipäästöjen osalta. Elinkaariajattelu ohjaa toimintaa talojen rakentamisesta korjaamiseen, ja yritys kannustaa ja opastaa asukkaitaan kestäviin valintoihin arjessa. SATOn tavoitteena on olla vastuullisen vuokra-asumisen edelläkävijä.

SATO osallistui nyt jo kahdeksatta kertaa Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB) -vastuullisuusvertailuun. SATOn pisteet Standing Investments -arvioinnissa (olemassa olevat kohteet) laskivat yhdellä pisteellä viime vuodesta (pistemäärä nyt 73) kun taas Development-arvioinnissa (rakennushankkeet) SATOn tulos nousi 75 pisteeseen viime vuoden 71 pisteestä. Lisäksi SATO sai molemmissa arvioitavissa osissa Green Star -tunnustuksen, jonka saa, jos tulos on vähintään 50 % saatavilla olevista pisteistä.

SATO menestyi vertailussa hyvin sosiaalisen vastuun alueella. SATOn vahvuuksia ovat esimerkiksi monipuolinen sidosryhmäyhteistyö, kattava henkilöstön terveys- ja hyvinvointiohjelma ja toimenpiteet, riskienhallinta sekä vuokralaisten terveyteen ja turvallisuuteen liittyvät asiat.

Heikoimmat pisteet arvioinnissa SATO sai rakennusten ympäristösertifikaatit-kohdista, koska SATOn omistamia rakennuksia ei ole systemaattisesti sertifioitu. Asuintalojen sertifikaatit ovat kuitenkin yleistymässä Suomessa vähitellen ja SATO kartoittaa sertifiointien hyödynnettävyyttä uudis- ja peruskorjaushankkeissa. Lisäksi GRESB-arvioinnin perusteella SATOn kehityskohteiksi nousevat materiaalien valintaan ja seurantaan liittyvien prosessien tarkentaminen rakennushankkeissa sekä vedenkulutuksen seuranta, joihin liittyviä toimenpiteitä on jo suunnitteilla SATOn vastuullisuusohjelman 2023−2026 mukaisesti.

GRESB (The Global Real Estate Sustainability Benchmark) arvioi vastuullisuutta kiinteistöportfolioiden hallinnassa. GRESB-vastuullisuusvertailu on tuonut kiinteistöalalle yhtenäisen ja vertailtavan raportointimallin, joka lisää ja tukee investointipäätöksiä. Mitattavina osa-alueina ovat johtaminen, toimintaperiaatteet ja raportointi, riskit ja mahdollisuudet, ympäristöjärjestelmät, vastuullisuuden indikaattorit, sertifikaatit sekä sidosryhmäyhteistyö. Tutkimus on tehty kansainvälisesti vuodesta 2009 saakka ja eri yritysten tulokset muodostavat yhdessä vertailumatriisin. Vuonna 2022 vertailuun osallistui 1 820 yritystä ja rahastoa 74 eri maasta.

Lisätietoja SATOn vastuullisuudesta:

SATO Oyj, talousjohtaja Markku Honkasalo, markku.honkasalo@sato.fi, p. 020 134 4226
vastuullisuuspäällikkö Susanna Kari González, susanna.kari.gonzalez@sato.fi,
p. 0201 34 4194

SATO Oyj on vastuullisen vuokra-asumisen asiantuntija ja yksi Suomen suurimmista vuokranantajista. SATO omistaa noin 25 000 vuokra-asuntoa pääkaupunkiseudulla, Tampereella ja Turussa.

SATOn tavoitteena on tarjota erinomainen asiakaskokemus ja kattavat vuokra-asumisen vaihtoehdot kaupungissa hyvien joukkoliikenneyhteyksien ja palvelujen äärellä. Edistämme kestävää kehitystä ja toimimme avoimessa vuorovaikutuksessa sidosryhmiemme kanssa. SATO investoi kannattavasti, vastuullisesti ja pitkäjänteisesti. Kasvatamme omaisuuden arvoa investoinnein ja realisoinnein sekä korjaustoiminnalla.

SATO-konsernin liikevaihto vuonna 2021 oli 298,3 miljoonaa euroa, liikevoitto 304,5 miljoonaa euroa ja tulos ennen veroja 259,4 miljoonaa euroa. SATOn sijoituskiinteistöjen arvo on noin 5 miljardia euroa. www.sato.fi