Jokeri tuo uutta asumista Oulunkylään

Oct 14, 2016

SATO Oyj, Lehdistötiedote 14.10.2016 klo 9.30

SATO ja VR Group kehittävät yhdessä täydennysrakentamiskorttelia

SATO on allekirjoittanut VR Groupin kanssa esisopimuksen VR:n Oulunkylässä omistaman korttelin kehittämisestä ja ostamisesta asemakaavoituksen valmistuttua. SATO ja VR kehittävät aluetta hyvässä yhteistyössä Helsingin kaupungin kanssa tavoitteenaan moderni ja vehreä asuinalue noin kahdeksalle sadalle asukkaalle. Alueen toteuttaminen vastaa voimakkaaseen kaupungistumiskehitykseen.

Sijainti Oulunkylän aseman vieressä ja tuleva Raide-Jokeri tekevät alueesta liikenteellisesti erinomaisen, matka Helsingin keskustaan taittuu kymmenessä minuutissa. Oulunkylän valmiit palvelut alueella hyödyttävät tulevia asukkaita - ja tulevat asukkaat mahdollistavat palveluiden kehittämisen.

Toimitusjohtaja Saku Sipola, SATO Oyj:

- Kaupungistumiskehitys on Suomen kansainvälisen kilpailukyvyn edellytys ympäristössä, jossa uudet innovaatiot, yritykset ja työpaikat syntyvät enenevissä määrin kaupunkeihin. Kehitys edellyttää isoja liikenteellisiä uudistuksia ja mittavaa uusien vuokra-asuntojen rakentamista. Valtiolle ja pääkaupunkiseudun kunnille kuuluu iso kiitos päätöksestä rakentaa Raidejokeri. Arvostamme myös VR:n ja Helsingin kaupungin tarjoamaa mahdollisuutta toteuttaa yhteistyössä merkittävä täydennysrakentamishanke.

- Tärkeänä lähtökohtana Oulunkylän korttelin kaavoitusprosessissa on voimakkaasti julkisiin liikenneyhteyksiin ja kevyen liikenteen mahdollisuuksiin tukeutuva korttelirakenne, joka joustaa korttelin sisäisesti asumisen tarpeiden muuttuessa. Yksi erityinen osa-alue, jota kaavoituksen osana tutkitaan, on korttelin autopaikkaratkaisu, jonka on mukauduttava siihen visioon, että autojen tarve tulevaisuudessa vähenee merkittävästi.

Alueella on tällä hetkellä yhdeksän 70-luvulla rakennettua pääosin hissitöntä asuinkerrostaloa, joissa on yhteensä 155 asuntoa. Asunnot vaatisivat täydellistä peruskorjausta, joka ei ole taloudellisesti järkevää.

Oulunkylässä sijaitseva kortteli on viimeinen VR Groupin omistama suurempi asuntokokonaisuus. Muista yhtiö on luopunut jo aiemmin.

Toimenpiteet alueella alkavat asemakaavan valmistuttua, arvion mukaan aikaisintaan vuoden 2018 aikana. SATO pyrkii yhdessä VR:n kanssa suunnittelemallaan tavalla tarjoamaan uuden kodin alueen nykyisille asukkaille laajasta asuntovalikoimastaan ja myöhemmin alueelle valmistuvista asunnoista.

Täydennysrakentamisesta on pääkaupunkiseudulla monia etuja. Asuinalueen arvostus kasvaa uudisrakentamisen avulla ja palvelutarjonta voi parantua uuden asiakaskunnan myötä. Kaupungille on eduksi, että liikenneratkaisujen käyttäjämäärä kasvaa ja kunnallistekniikka ei vaadi suuria lisäinvestointeja.

 
Lisätietoja:

SATO Oyj
Toimitusjohtaja Saku Sipola, p. 0201 34 4001 ja 040 551 5953
Liiketoimintajohtaja Antti Aarnio, p. 0201 34 4200 ja 040 164 7052

www.sato.fi

SATO Oyj on yksi Suomen johtavista vuokranantajista. SATOn tavoitteena on tarjota kattavat vuokra-asumisen vaihtoehdot ja erinomainen asiakkuuskokemus. SATOn omistuksessa oli Q2/2016 lopussa yhteensä noin 25 400 vuokrattavaa asuntoa Suomen suurimmissa kasvukeskuksissa ja Pietarissa.

Edistämme toiminnallamme kestävää kehitystä ja aloitteellisuutta sekä toimimme avoimessa vuorovaikutuksessa sidosryhmiemme kanssa lisäarvon tuottamiseksi. Toimimme pitkäjänteisesti ja kannattavasti. Kasvatamme asunto-omaisuuden arvoa investoinnein ja realisoinnein sekä korjaustoiminnalla.

SATO-konsernin liikevaihto vuonna 2015 oli 323,4 miljoonaa euroa, liikevoitto 196,5 miljoonaa euroa ja tulos ennen veroja 159,4 miljoonaa euroa. SATOn sijoitusomaisuuden arvo on noin 3,2 miljardia euroa (Q2/2016).