SATO Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätöksiä

Mar 23, 2018

SATO Oyj, Yhtiökokouksen päätökset, 23.3.2018 klo 13.07

Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen
SATO Oyj:n varsinainen yhtiökokous vahvisti 23.3.2018 yhtiön tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.-31.12.2017. Yhtiökokous myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2017.

Yhtiön hallitus
SATO Oyj:n hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin seitsemän jäsentä.

Yhtiökokous valitsi hallituksen puheenjohtajaksi Erik Selinin. Hallituksen jäseninä jatkavat Marcus Hansson, Jukka Hienonen, Esa Lager, Tarja Pääkkönen, Johannus (Hans) Spikker ja Timo Stenius. 

Tilintarkastaja
Tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö Deloitte Oy. Deloitte Oy on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana tulee toimimaan Eero Lumme, KHT.

Osingonjako
Yhtiökokous päätti, että SATO Oyj jakaa 31.12.2017 päättyneeltä tilikaudelta osinkona 0,50 euroa osakkeelta.
Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 27.3.2018 ja osinko maksetaan 5.4.2018.

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Saku Sipola, p. 0201 34 4001 ja 040 551 5953
Talousjohtaja Markku Honkasalo, p. 0201 34 4226 ja 050 598 8728

www.sato.fi

SATO Oyj on yksi Suomen johtavista vuokranantajista. SATOn tavoitteena on tarjota kattavat vuokra-asumisen vaihtoehdot ja erinomainen asiakaskokemus. SATOn omistuksessa oli vuoden 2017 lopussa yhteensä noin 25 800 asuntoa Suomen suurimmissa kasvukeskuksissa ja Pietarissa.

Edistämme toiminnallamme kestävää kehitystä ja aloitteellisuutta sekä toimimme avoimessa vuorovaikutuksessa sidosryhmiemme kanssa lisäarvon tuottamiseksi. Toimimme pitkäjänteisesti ja kannattavasti. Kasvatamme asunto-omaisuuden arvoa investoinnein ja realisoinnein sekä korjaustoiminnalla.
SATO-konsernin liikevaihto vuonna 2017 oli 280 miljoonaa euroa, liikevoitto 231 miljoonaa euroa ja tulos ennen veroja 185 miljoonaa euroa. SATOn sijoitusomaisuuden arvo on noin 3,6 miljardia euroa.