SATO OYJ TIEDOTTAA 300 MILJOONAN EURON ENSIMMÄISEN VAKUUDETTOMAN JOUKKOVELKAKIRJALAINAN LIIKKEESEENLASKUSTA

Sep 3, 2015

||
| - |
| SATO Oyj julkistaa tänään sen 300 miljoonan euron ensimmäisen vakuudettoman joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskun. Laina on onnistuneesti tarjottu eurooppalaisille sijoittajille ja se odotetaan laskettavan liikkeeseen arviolta 10.9.2015. Lainan maturiteetti on 5 vuotta ja sille maksetaan kiinteää 2,25 prosentin vuotuista korkoa. Laina on vakuudeton ja SATOn kaksi tytäryhtiötä ovat antaneet sille takauksen.  Laaja joukko pohjoismaisia ja eurooppalaisia sijoittajia oli kiinnostunut transaktiosta ja laina ylimerkittiin selvästi. SATO hakee lainan listalle ottoa Irlannin pörssin viralliselle listalle ja kaupankäynnin kohteeksi ottamista sen säännellylle markkinalle. Lainan odotetaan saavan saman luottoluokituksen kuin SATOlla, Baa3, Moody’silta.   SATOn talousjohtaja Esa Neuvonen: SATOn strategisena tavoitteena on kasvattaa yhtiön asunto-omaisuuden arvo nykyisestä noin 2,7 miljardista eurosta 4,0 miljardiin euroon tämän vuosikymmenen loppuun mennessä. Investment grade -luottoluokituksen saaminen ja rahoituslähteiden monipuolistaminen tukevat SATOn kasvutavoitteen saavuttamista. Luottoluokitus ja tämä vakuudeton eurojoukkovelkakirjalaina ovat osa pyrkimystämme kasvattaa vakuudettoman velan osuutta ja monipuolistaa rahoitusrakennettamme.   Joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskun pääjärjestäjinä olivat Deutsche Bank, Nordea Markets, Pohjola Markets ja Swedbank.     Lisätietoja: SATO Oyj Talousjohtaja Esa Neuvonen, puh. +358 40 5001 003 Rahoitusjohtaja Janne Runsamo, puh. +358 45 6713 567      Huomautus: Tätä tiedotetta ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa SATO Oyj:n arvopapereita missään valtiossa. Erityisesti tätä tiedotetta ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa tai merkitä arvopapereita Yhdysvalloissa. Tässä tiedotteessa mainittuja arvopapereita ei ole rekisteröity eikä niitä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) mukaisesti, eikä niitä voi tarjota, käyttää tai myydä Yhdysvalloissa ilman rekisteröintiä tai soveltuvaa rekisteröintivaatimuksia koskevaa poikkeusta.      *SATO Oyj on yksi Suomen johtavista asuntosijoitusyhtiöistä. SATOn tavoitteena on tarjota kattavat vuokra-asumisen vaihtoehdot ja erinomainen asiakkuuskokemus. SATOn omistuksessa on yhteensä noin 24 400 vuokrattavaa asuntoa Suomen suurimmissa kasvukeskuksissa ja Pietarissa. **Edistämme toiminnallamme kestävää kehitystä ja aloitteellisuutta sekä toimimme avoimessa vuorovaikutuksessa sidosryhmiemme kanssa lisäarvon tuottamiseksi. Toimimme pitkäjänteisesti ja kannattavasti. Kasvatamme asunto-omaisuuden arvoa investoinnein ja realisoinnein sekä korjaustoiminnalla. *SATO-konsernin liikevaihto vuonna 2014 oli 312,3 miljoonaa euroa, liikevoitto 191,3 miljoonaa euroa ja tulos ennen veroja 152,2 miljoonaa euroa. SATOn sijoitusomaisuuden arvo on noin 2,7 miljardia euroa.     |