Voinko luovuttaa vuokra-asuntoni toisen käyttöön tai vuokrata sen eteenpäin?

Jos asunto luovutetaan toisen käyttöön tai vuokrataan eteenpäin, puhutaan alivuokrauksesta, jälleenvuokrauksesta tai väliaikaisesta luovutuksesta.

Alivuokraus

Alivuokrauksessa päävuokralainen ja alivuokralainen asuvat samassa asunnossa. Päävuokralainen luovuttaa osan itse vuokraamastaan asunnosta toisen henkilön asumiskäyttöön vastiketta vastaan. Vuokralainen saa luovuttaa enintään puolet huoneistosta toisen käytettäväksi asumiseen ilman vuokranantajan lupaa edellyttäen, että alivuokrauksesta ei aiheudu huomattavaa haittaa tai häiriötä vuokranantajalle. Yksiöön ei kuitenkaan voi ottaa alivuokralaista.

Vastuu asunnosta on päävuokralaisella. Kun päävuokrasuhde päättyy, päättyy myös alivuokrasuhde.

Jälleenvuokraus

Huoneiston jälleenvuokraus ei ole sallittua. Airbnb- ja vastaava lyhytaikainenkin vuokraus on jälleenvuokrausta eikä siten sallittua. Jälleenvuokraus on peruste vuokrasopimuksen purkamiselle.

Väliaikainen luovutus

Vuokralainen saa luovuttaa koko asunnon hallinnan toiselle henkilölle väliaikaisesti enintään kahdeksi vuodeksi, mikäli vuokralainen itse oleskelee toisella paikkakunnalla työn, opiskelun, sairauden tai muun vastaavan syyn takia. Vastuu asunnosta säilyy päävuokralaisella.

Vuokralaisen on ilmoitettava asiasta kirjallisesti vuokranantajalle viimeistään kuukautta ennen huoneiston käytön väliaikaista luovutusta.