Miten käsitellään vuokrasopimuksen riitatilanteet?
VUOKRASOPIMUKSEEN LIITTYVÄ RIITA

Jos vuokrasuhteeseen tai -sopimukseen liittyvään riitaan ei löydy neuvotteluratkaisua sinun ja SATOn kesken, riita voidaan ratkaista käräjäoikeudessa. Vaihtoehtoisesti voit viedä asian kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn sinun tulee olla yhteydessä kuluttajaneuvontaan.

Kuluttajariitalautakunta »
Kuluttajaneuvonta »

Järjestyssäännöt ja asumisrauha.

Meteliä naapurustossa?