Tietoturva, tietosuojaselosteet ja käyttöehdot

Miten SATO huolehtii asiakkaiden tietoturvasta?

Otamme tietoturvasta huolehtimisen SATOssa vakavasti. Tältä sivulta löydät kattavan selvityksen SATOn ja sato.fi:n tietoturvasta ja käyttöehdoista sekä henkilörekistereistä.

Jos jokin asia jää mietityttämään, laita meille viestiä osoitteeseen asiakaspalvelu@sato.fi. Autamme mielellämme.

expand_less

Tietoturva ja käyttöehdot

SATO Oyj Suomessa ja muissa maissa olevine tytäryhtiöineen (jäljempänä SATO) luovuttaa tämän www-sivuston tiedot asiakkaidensa käyttöön jäljempänä tässä asiakirjassa kerrotuin ehdoin tarkoituksenaan antaa asiakkaille parempaa palvelua ja mahdollistaa aikaisempaa helpompi tiedonsaanti.

SATOn www-sivujen sisältö esitetään sellaisenaan. SATO ei vastaa sivujen sisällöstä, oikeellisuudesta, täsmällisyydestä tai luotettavuudesta eikä SATO ole vastuussa mistään sivuilla tarjoamansa palvelun tai sen keskeytymisen tai sivustojen sisältämän tiedon aiheuttamista suorista, epäsuorista, satunnaisista, erityisistä tai välillisistä vahingoista, liikevoiton menetyksistä tai liiketoiminnan keskeytyksestä, vaikka tällaisen vahingon mahdollisuudesta olisi ilmoitettu SATOlle. SATO ei myöskään vastaa siitä, että sivustojen kautta toimitettu viesti kulkeutuisi perille tarkoitetulle vastaanottajalle. SATO varaa oikeuden ilman erillistä ilmoitusta koska tahansa muuttaa sivuja, estää pääsyn niille sekä keskeyttää www-palvelun. SATOlla on oikeus milloin tahansa muuttaa näitä ehtoja päivittämällä tämä ilmoitus.

Kaikki tämän sivuston sisältämä aineisto, kuten teksti, grafiikka, logot, ikonikuviot, kuvat ja piirrokset sekä äänitteet ja ohjelmistot ovat SATOn tai sen sisällöntuottajan taikka muun alihankkijan tai toimittajan omaisuutta. Kyseinen aineisto nauttii tekijänoikeuslainsäädännön antamaa suojaa Suomessa ja muissa maissa. Käyttäjällä on oikeus tehdä itselleen omaan, ei-kaupalliseen, sisäiseen käyttöönsä yksi kopio sivustolla olevasta tiedosta käytettäväksi yhdessä tietokoneessa, ellei SATO ole antanut erikseen kirjallista lupaa muunlaiseen kopiointiin tai käyttöön. Lehdistötiedotteita ja muita julkisia asiakirjoja saa käyttää julkisessa viestinnässä, mikäli lähde ilmoitetaan.

Jotkut SATOn www-palvelun osat edellyttävät henkilötietojen kirjaamista. Henkilötietoja kerätään ainoastaan käyttäjien tieten ja vapaaehtoisesti. Rekisteröintiä edellyttävissä palveluissa kerätyt käyttäjätiedot ovat osa SATO-konsernin asiakasrekisterejä, joissa olevia tietoja käytetään asiakassuhteen ylläpitoon ja hoitoon, asiakas- ja suoramarkkinointiin sekä mielipide- ja markkinatutkimuksiin. SATO ei luovuta asiakasrekisterinsä tietoja ulkopuolisille tahoille. SATOlla on kuitenkin oikeus luovuttaa asiakasrekisterissä olevia tietoja SATOon sopimussuhteessa oleville, SATOn asuntoja välittäville kiinteistövälittäjille tai vika-, avaintilaus-, tms. tietoja SATOon sopimussuhteessa olevalle palveluntuottajalle kuten urakoitsijoille ja huoltoyhtiöille. SATO voi tallentaa asiakaspalvelunumeroihin soitettuja asiakaspuheluita. SATO voi käyttää ulkosia tietolähteitä asiakastietojen päivittämiseen ja täydentämiseen. Lisätietoja SATO-konsernin rekisteriselosteissa.

SATOn www-palvelun esiintyvät asuntojen pohjapiirustukset ovat ohjeellisia ja ne eivät ole mittakaavassa. SATO pidättää oikeuden www-sivuillaan esitettyjen tietojen ja asuntojen hintojen muuttamiseen.

Käyttäjä on vastuussa mahdollisen käyttäjäkohtaisen käyttäjätunnuksen salassapidosta sekä sillä tapahtuneesta käytöstä. Käyttäjä on korvausvelvollinen SATOlle ja suoraan muille tahoille mahdollisista väärinkäytöksistä sekä lain- ja sopimuksenvastaisista toimistaan.

SATOn www-sivuilla on mahdollisesti linkkejä ulkopuolisten tahojen ylläpitämille www-sivuille (esim. talokohtaiset porttaalit, karttapalvelu). SATO-konserniin kuuluvat yhtiöt eivät vastaa näiden sivujen sisällöstä eikä ko. sivuilla kerättyjen henkilötietojen rekisteröinnin lainmukaisuudesta.

SATO ei takaa, että verkkosivut olisivat virustartunnoista tai muista tartuntoja aiheuttavista tai tuhoavia ominaisuuksia sisältävistä tekijöistä vapaita.

Kävijän tietokoneelle voidaan ajoittain siirtää ns. evästeitä ("cookies").

Evästeillä voidaan kerätä tietoja esimerkiksi miltä sivulta olet siirtynyt osoitteeseen, mitä www-sivujamme olet selannut ja milloin, mitä selainta käytät, mikä on näyttösi resoluutio ja käyttöjärjestelmä, sekä mikä on tietokoneesi IP -osoite eli mistä Internet -osoitteesta lähettämäsi tiedot tulevat ja minne ne vastaanotetaan.

Evästetietojen avulla Palvelun kävijämääriä voidaan seurata SATO Oyj:n ja sen yhteistyökumppaneiden toimesta sekä analysoida ja kehittää kävijöitä paremmin palvelevaksi. Lisäksi SATO Oyj:n yhteistyökumppanit saattavat käyttää mainonnan kohdentamiseksi evästeitä, joilla kerätään tietoa kävijän vierailuista tällä ja muilla sivustoilla. Evästeiden avulla kerättyä tietoa käytetään kävijän kiinnostusten kohteiden perusteella kohdennetun mainonnan tuottamiseen. Evästeiden avulla tehdyssä mainonnan kohdentamisessa kävijää ei yksilöidä eikä tietoja yhdistetä kävijältä mahdollisesti muussa yhteydessä saatuihin henkilötietoihin.

Kävijällä on mahdollisuus estää evästeiden käyttö muuttamalla selaimensa asetuksia siten, että selain ei salli evästeiden tallentamista. Kävijä hyväksyy, että joidenkin palveluiden osalta evästeiden käytön estäminen saattaa kuitenkin vaikuttaa palvelun toiminnallisuuteen.

Huomioi, että verkkosivuille siirtämäsi tai lähettämäsi aineisto ja tieto, kuten myös ehdotukset, ideat ja muut tiedotteet ovat ei-luottamuksellisia, peruuttamattomia, rojaltivapaita, edelleen lisensoitavia, eivätkä ole omistusoikeussuojattua ja että minkäänlaista omistusoikeutta ei ole olemassa. SATOlla ei ole minkäänlaisia tätä viestintää koskevia velvoitteita. Lähettämällä tietoa tai aineistoa annat SATOlle rajoittamattoman ja peruuttamattoman oikeuden käyttää, esittää, kopioida, näyttää, toteuttaa, muuttaa, toimittaa edelleen, levittää, integroida ja/tai muulla tapaa käyttää viestintää yhdessä siinä mahdollisesti olevan tiedon, kuvamateriaalin, äänen, tekstin ja muun kanssa kaikenlaisessa aineistossa ja tiedossa sekä kaupalliseen että ei-kaupalliseen käyttöön. Hyväksyt myös sen, että SATOlla on täysi oikeus käyttää siirtämiäsi ideoita, konsepteja, osaamista ja tekniikkaa mihin hyvänsä tarkoitukseen.

Tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoamista koskevan lain 21 § :n mukainen yhteyspiste: SATO Oyj / Markkinointi ja viestintä PL 401 00601 Helsinki p. 0201 34 4000 viestinta@sato.fi

expand_less

Tietosuojaseloste: Asiakastietojen käsittely SATOn Suomen toiminnoissa

1. Rekisterinpitäjä

SATO Oyj (omasta ja SATO-konserniyhtiöiden puolesta, jäljempänä SATO) Panuntie 4, PL 401 00601 Helsinki p. 0201 34 4000

Yhteyshenkilö: Compliance Officer Riitta Salo Panuntie 4, PL 401, 00601 Helsinki sähköposti tietosuoja@sato.fi

Päivitetty 14.6.2019

2. Rekisterien nimet

• asiakkuuden hoito • markkinointi ja viestintä • kameravalvonta • valokuva-arkisto

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

SATOssa jaamme henkilötiedot asiakkuus- ja vuokrasuhteen perustamiseen ja hoitoon liittyviin tietoihin, asuntojen ja liiketilojen myyntiin liittyviin tietoihin (asiakkuuden hoito), markkinointiin ja viestintään liittyviin tietoihin sekä kameravalvontaan. Lisäksi SATOlla on valokuva-arkisto, joka sisältää valokuvia erilaisista tilaisuuksista ja tapahtumista. Sopimussuhteen syntymisen edellytyksenä on, että asiakkaana annat meille tarvittavat henkilötiedot.

Pidämme kaikki henkilötiedot luottamuksellisina.

Asiakkuuden hoito Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena ovat asiakassuhteen perustaminen, hoito ja kehittäminen, kuten asuntojen, autopaikkojen ja liiketilojen vuokraaminen ja myynti, asumisneuvonta, asukasdemokratiatoiminta ja siihen liittyvän liiketoiminnan ja asuntotarjonnan ylläpito, hallinnointi ja kehittäminen sekä sopijaosapuolten oikeuksista ja velvollisuuksista huolehtiminen.

Asiakkuus- ja vuokrasuhteen perustamiseen ja hoitoon, asiakaspaneeliin, asumisneuvontaan, asukasdemokratiatoimintaan ja asuntojen myyntiin sekä asuntosijoitustoimintaan ja markkinointiin liittyvien henkilötietojen käsittely perustuu voimassaolevaan tai aiempaan sopimussuhteeseen.

Oikeutettu etu liittyy SATOn liiketoiminnallisiin intresseihimme, kuten palveluiden laadunvalvontaan, palveluiden ja asuntotarjonnan kehittämiseen ja asiakastyytyväisyyden mittaamiseen sekä suoramarkkinointiin. Oikeutettu etu liittyy myös riskien kartoitukseen ja hallintaan, SATOn oikeuksien ja omaisuuden suojaamiseen, fyysisen ja tietoturvallisuuden toteuttamiseen sekä tiedonsiirtoon SATO-konserniyhtiöiden välillä. SATOn ja asiakkaan oikeutetun edun perusteella väärinkäytösten estämiseksi tai selvittämiseksi voimme tallentaa kopion asiakkaan, hänen asiamiehensä tai avustajansa tunnistamisasiakirjasta asiakkaan tietoihin kyseisen henkilön luotettavan tunnistamisen varmistamiseksi.

Kansainvälisten pakotteiden kohdistumisen ja liiketoimintakiellon voimme tallentaa SATOn oikeu-tetun edun turvaamiseksi tai lakisääteisen velvoitteen perusteella.

Vuokra- ja myyntireskontran hoitamisessa tarvitsemme asiakkaan henkilötietoja vuokrien, käyttökorvausten, mahdollisten muiden laskujen ja kauppahintaerien laskutuksessa ja perinnässä sekä niihin liittyvässä palvelussa voimassaolevan sopimussuhteen perusteella.

Käsittelemme henkilötietoja myös vuokra-asuntojen, -liiketilojen ja -kiinteistöjen kunnossapidon yhteydessä, vikailmoitusten hoitamisessa, vuokrasopimusten hallinnassa sekä myytyjen asuntojen takuutarkastusten yhteydessä. Tarvitsemme henkilötietojasi huoneistoihin liittyvissä vikailmoitus-, korjaus-, tarkastus- ja asunnonvaihtotilanteissa sekä vuokrasopimusten hallinnassa ja palvelujen toimittamisessa voimassaolevan vuokrasuhteen perusteella.

Jos olet asukkaamme, henkilötietojasi voidaan käyttää porraskäytävän nimitaulussa, asunnon ovissa, sauna- ja pesutupavuorolistoissa sekä näitä vastaavissa tarkoituksissa. Lisäksi huoneistokohtaisen energian ja veden kulutuksen seurannassa sekä muissa kiinteistöteknisissä mittauksissa saattaa esiintyä henkilötietoja. Asunnossasi saatetaan ottaa valokuvia tulevaa vuokraustoimintaa sekä asunnon kunnon ja ylläpidon valvontaa varten, mutta emme valokuvaa ihmisiä asunnossasi ilman suostumustasi.

Lisäksi käytössämme on asumisen palvelukanava OmaSATO (osoitteessa oma.sato.fi). OmaSATO –kanava on tarkoitettu asumisen palvelukanavaksi, jossa tarjoamme mahdollisuuden omien tietojen tarkasteluun ja muuttamiseen (rajatusti). Kanava toimii myös viestintävälineenä ja asumiseen liittyvien palvelujen tarjontakanavana.

Vuokra-asuntohakemuksen, vuokraliiketilahakemuksen tai myytävän asunnon nimivarauksen (myytävän asunnon varaaminen ilman käsirahaa) tekemisen yhteydessä antamasi tiedot rinnastetaan sopimussuhteeseen liittyviin tietoihin.

Markkinointi ja viestintä SATO markkinoi vuokra- ja omistusasuntoja sekä asumiseen liittyviä palveluja vuokralaisilleen perustuen voimassaolevan tai aiemman sopimussuhteeseen ja asunnon vuokraamista tai hankintaa harkitseville ihmisille suostumukseen tai SATOn oikeutettuun etuun perustuen.

Asumiseen liittyviä palveluja voivat olla esimerkiksi Löydä koti -hakukone, asukaspaneeli sekä pysäköinti ja liikkuminen, sisustaminen, laajakaista-, hyvinvointi- ja kodin viihdepalvelut, sähkö ja kotivakuutus, siivous ja vaatehuolto sekä ruokaostokset. Palveluntarjoaja voi olla SATO tai muu yritys. SATO lähettää asiakkailleen myös uutiskirjeitä, tapahtumakutsuja ja vastaavia tiedotteita, jotka sisältävät mm. tietoa omaan kotiin ja asumiseen liittyvistä ajankohtaisista asioista..

SATO Pulssi -asukaspaneeli on tutkimuskanava, joka palvelee markkinoinnin ohella kehitystoiminnan tarpeita. Rekisterin tietoja käytetään asiakastutkimuksiin ja mielipidemittauksiin, joiden tuloksia käytetään SATOn liiketoiminnan tukena.

SATOn internetpalveluihin sisältyy reaaliaikainen chat-palvelu. Pyrimme sinulta saamiemme tietojen ja evästeiden avulla selvittämään, millaisia asioita arvostat asumisessasi.

Huoneistojen markkinoinnissa ja asiakassuhteiden hoidossa tarvitsemme asiakkaan henkilötietoja palvelun hoitamisessa ja perustietojen ylläpidossa.

Markkinointiimme liittyvien tietojen käsittely voi tapahtua voimassaolevaan tai aiempaan sopimussuhteeseemme, SATOn liiketoimintaan liittyvään oikeutettuun etuun tai asiakkaan voimassa olevaan suostumukseen perustuen.

SATO voi markkinoida palvelujaan esimerkiksi internet-sivuillaan ja muuten julkisesti aina halutessaan.

Suoramarkkinointi (kuten kirje tai puhelu) voi perustua sopimussuhteeseemme tai SATOn oikeutettuun etuun, mutta sinulla on oikeus milloin tahansa vastustaa suoramarkkinointia, jolloin SATO ei enää kohdista sinulle suoramarkkinointia. Vastustamisilmoituksen voit tehdä esimerkiksi sähköpostitse tietosuoja@sato.fi -osoitteeseen.

Sähköistä suoramarkkinointia (kuten sähköposti- tai tekstiviesti) varten tarvitsemme sinulta ennalta annetun suostumuksen sähköisen viestikanavan käyttämistä varten. Voit antaa suostumuksen tai peruuttaa sen esimerkiksi ilmoittamalla siitä sähköpostiosoitteeseen tietosuoja@sato.fi.

Kun SATO tiedottaa asiakkaalleen esimerkiksi tulevasta remontista tai vesikatkosta, se ei ole markkinointia vaan asiakassuhteen hoitamista, eikä edellytä asiakkaan suostumusta vaan perustuu sopimussuhteeseen. Tällainen tiedottaminen voi tapahtua postitse, puhelimitse tai sähköistä viestikanavaa käyttäen.

Kameravalvonta Voimme kerätä kameravalvontatietoja turvallisuuden ja oikeusturvan varmistamiseksi SATOn toimitiloissa ja kiinteistöissä sekä niiden pihapiirissä kuten sisäänkäyntien läheisyydessä, jätehuoltopisteissä ja autohalleissa. Käytämme tietoja rikos- ja vahinkotapahtumien selvittelyyn sekä tarvittaessa turvallisuuden valvontaan. Ilmoitamme kameravalvonnasta näkyvällä kyltillä niissä tiloissa ja alueille, joihin kamerat on sijoitettu. Kameravalvonta perustuu SATOn ja asiakkaan oikeutettuun etuun.

Valokuva-arkisto SATOn järjestämissä tilaisuuksissa ja tapahtumissa voidaan ottaa valokuvia. Valokuvia voidaan käyttää SATOn julkaisuissa, mutta niiden yhteydessä ei ilmoiteta asiakkaiden nimiä. Valokuvat esittävät ihmisryhmää, jossa kukaan ei henkilönä korostu. Nimenomaan sinua esittävä kuva voidaan julkaista vain suostumuksellasi. Valokuva-arkiston käyttö perustuu SATOn oikeutettuun etuun elinkeinonharjoittajana.

Automatisointi Voimme luokitella rekisteröityjä asiakkaita automaattisesti tiettyjen ennalta määriteltyjen kriteerien perusteella vuokraustoiminnan tehostamista, markkinoinnin tai viestinnän kohdistamista sekä kyselytutkimusten tulkintaa varten. Luokittelun perusteena ei koskaan käytetä erityisiä henkilötietoja. Näin kehitämme vuokraustoimintaa, asuntokantaamme ja palveluitamme tehokkaammiksi. Vuokra-asuntojen asukasvalintaan liittyvässä päätöksenteossa voimme hyödyntää automatisoituja prosesseja. Vuokra-asunnon hakijalla on aina oikeus vaatia, että hänen hakemuksensa käsittelee luonnollinen henkilö.

Vahva sähköinen tunnistautuminen Jos olet vahvan tunnistautumisen perusteella saanut pääsyn omiin henkilötietoihisi SATOn tietojärjestelmissä (OmaSATO) osittain tai kokonaan, keräämme järjestelmien käytön hallintaa varten lokitietoja tietosuojanormistoa noudattaen. Näin turvaamme sekä sinun että SATOn oikeutetun edun mahdollisissa ongelmatilanteissa.

Käyttäessäsi vahvan sähköisen tunnistamisen palveluita ja tehdessäsi sähköisiä allekirjoituksia, sinun on annettava tunnistuspalvelun tarjoajalle tämän tarvitsemat henkilötiedot itsestäsi ja toimittava palveluntarjoajan antamien ohjeiden mukaisesti. Palveluntarjoaja toimii rekisterinpitäjänä sille antamiesi henkilötietojen osalta.

4. Rekisterien tietosisältö

Asiakkuuden hoito Asiakkuuden hoito- ja myyntijärjestelmiin sekä asunto- ja kiinteistötietojärjestelmiin voidaan tallentaa vuokra-asunnon hakijoista, vuokralaisista, kanssavuokralaisista, yhteismaksajista, muista asumaan tulevista henkilöistä sekä myytävän asunnon varaajista ja ostajista sekä liiketilan ja autopaikan vuokraajista seuraavia tietoja: Henkilön nimi, syntymäaika, henkilötunnus, osoite, aiempi osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, IP-osoite, asiointikieli, aineistokieli, matkustusasiakirjan tiedot, tunnistamisasiakirjan tai oleskeluluvan tiedot, holhous- tai edunvalvontatieto, sukupuoli, ammatti, työssä käynti, työsuhteen kesto ja laatu, talouden muoto, luotto- ja maksukäyttäytymistiedot, asumistukitiedot, pakoteseurantatieto, nykyistä asuntoa koskevat tiedot, siviilisääty, viranomaisten määräämät tietojen luovutuskiellot, asuntohakemuksen tiedot, vuokrasopimustiedot, kauppakirjan tiedot, vuokran, muiden vuokrasuhteeseen liittyvien maksujen tai kauppahinnan maksutiedot, vuokravakuustiedot, markkinoinnin segmentointitieto, mahdolliset muut kontaktitiedot, asiakkaan lähettämät muut tiedot ja osallistuminen SATOn järjestämään toimintaan sekä tiedot mahdollisista suostumuksistasi ja niiden peruuttamisista sekä rekisteröitynä esittämäsi pyynnöt ja tietojesi käsittelyn rajoittamista tai vastustamista koskeva tieto. Voimme tallentaa myös naapuruussuhde- ja asumistaitojasi koskevia sekä asiakaspoistuman ennustamiseen liittyviä huomioita.

Avain- ja kulkutietojasi voidaan tallentaa ja käsitellä, mikäli asunnossa tai liiketilassa on sähköinen lukitusjärjestelmä. Lisäksi voimme tallentaa tilaajavastuulain, rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain sekä kansainvälisten pakotteiden edellyttämiä tietoja.

Myös asiakkaan avustajan tai asiamiehen tunnistamisasiakirjasta voidaan tarvittaessa ottaa kopio ja tallentaa se asiakkaan tietojen yhteyteen asiakastietojärjestelmään. Asiakkaan ja SATOn henkilöstön välistä viestintää voidaan tallentaa. Voimme tallentaa myös SATOn henkilökunnan tekemiin palvelutoimenpiteisiin liittyviä tietoja.

Asunto- ja kiinteistötietojärjestelmään tallennamme tiedot laskutus-, maksu- ja perintätapahtumista.

Voimme tallentaa mahdollisten muiden asuntoon asumaan tulevien henkilöiden nimet ja syntymäajat sekä 16-vuotta täyttäneiden henkilötunnukset. Tällaisia henkilöitä ovat mm. kaikki asuntoon muuttavat henkilöt, työsuhdevuokra-asunnon asukkaat, alivuokralaiset ja jälleenvuokralaiset. Erityiset ja arkaluontoiset henkilötiedot

Henkilötunnuksen voimme tallentaa vuokrasopimus- tai muusta sopimuskumppanistamme tai muusta vuokraustoiminnassa tarvittavasta henkilöstä Tietosuojalain perusteella (1050/2018). EU:n tietosuoja-asetuksen nojalla rekisteröidylle erityisiä eli korkean riskin tietoja ovat etninen alkuperä, poliittiset mielipiteet, uskonnollinen tai filosofinen vakaumus, ammattiliiton jäsenyys, geneettiset tai biometriset tiedot, terveyttä koskevat tiedot, seksuaalista käyttäytymistä ja suuntautumista koskevat tiedot sekä rikostuomioihin ja rikkomuksiin liittyvät tiedot.

Pyrimme välttämään korkean riskin tietojen tallentamista ja käsittelyä, mutta jos olet itse oma-aloitteisesti ilmoittanut tällaisia tietoja esimerkiksi asukasvalintaa varten tai saamme tietoja asiaasi hoitavalta viranomaiselta, voimme tällaisia tietoja tallentaa ja käsitellä noudattaen korostettua luottamuksellisuutta. Voimme saada erityisiä henkilötietoja myös tahattomasti kameravalvonnan yhteydessä. Erityisiä henkilötietoja ei käytetä asiakasprofilointiin.

Asiakkaan taloudellista asemaa ja elämäntilannetta koskevia tietoja (ns. arkaluontoisia tietoja) käsittelemme korostetun luottamuksellisesti.

Kansainvälisten pakotteiden kohdistumisen ja liiketoimintakiellon voimme tallentaa SATOn oikeutetun edun turvaamiseksi tai lakisääteisen velvoitteen perusteella.

Markkinointi ja viestintä Markkinointitarkoituksia varten ennen varsinaisen hakemuksen tai varauksen tekemistä voimme kerätä asiakkaalta nimen, osoitteen, ammatin, asiointikielen, tulotietoja, tietoja elämäntilanteesta, puhelinnumeron, sähköpostiosoitteen, IP-osoitteen (internetin verkkosovittimen osoite), iän, siviilisäädyn, tietoja kiinnostuksen kohteista sekä mahdollisia muita kontaktitietoja sekä osallistumisen SATOn järjestämään toimintaan. Voimme tallentaa myös SATO Pulssi -asukaspaneeliin osallistuneiden esittämiä mielipiteitä ja kommentteja sekä chat-palveluun tallentuneita keskusteluja.

Tarjoamme myös asiakasetuja, jotka sinulle tuottaa SATOn ulkopuolinen yritys. Jos käytät asiakasetuja, annat itse tietosi yritykselle. Voimme antaa tietojasi asiakasetuja tarjoavalle yritykselle vain, jos annat siihen nimenomaisen suostumuksen.

Tietojärjestelmät Tietojärjestelmien (kuten OmaSATO) käytön hallintaa varten voimme kerätä asiakkaasta IP-osoitteen, tietojärjestelmien käyttöoikeudet ja niiden rajaukset, käyttöoikeuden haltijan nimen ja sähköpostiosoitteen, käyttäjätunnukset ja salasanat, muut tunnistetiedot kuten pin-koodit sekä tietojärjestelmien käytön yhteydessä tallentuvat lokitiedot.

Kameravalvonta Kameravalvontatiedot sisältävät tiedot kameroiden valvonta-alueella liikkuvista henkilöistä, SATOn toimitiloissa ja kiinteistöissä sekä niiden pihapiirissä kuten sisäänkäyntien läheisyydessä, jätehuoltopisteissä ja autohalleissa. Videokuvan lisäksi rekisteriin tallentuu tapahtumien päivämäärä ja kellonaika. Henkilöiden puhetta emme kameravalvonnan yhteydessä tallenna. Rekisteri muodostuu SATOn tarpeellisiin paikkoihin sijoittamien kameroiden välittämästä digitaalisesta tallenteesta kameran ollessa toiminnassa.

Valokuva-arkisto Asukastilaisuuksissa voidaan ottaa yleisöstä valokuvia, kuitenkin niin että kuvissa esiintyvien henkilöiden nimiä ei kirjata valokuvan yhteyteen, jollei asianomaisen henkilön kanssa toisin sovita. Tällaisia valokuvia voidaan julkaista tiedotteissa ja uutiskirjeissä. Markkinointitarkoituksiin ei käytetä henkilöitä yksilöiviä valokuvia ilman niissä esiintyvien ihmisten nimenomaista suostumusta.

Evästeet Evästeillä ja vastaavilla verkkoanalytiikkavälineillä (jäljempänä evästeet) voidaan kerätä tietoja esimerkiksi miltä sivulta olet siirtynyt osoitteeseen, mitä www-sivujamme olet selannut ja milloin, mitä selainta käytät, mikä on näyttösi resoluutio ja käyttöjärjestelmä, sekä mikä on tietokoneesi IP -osoite eli mistä Internet -osoitteesta lähettämäsi tiedot tulevat ja minne ne vastaanotetaan.

Evästeiden avulla Palvelun kävijämääriä voidaan seurata SATO toimesta sekä analysoida ja kehittää kävijöitä paremmin palvelevaksi. Lisäksi SATO saattaa käyttää mainonnan kohdentamiseksi evästeitä, joilla kerätään tietoa kävijän vierailuista eri sivustoilla sekä IP-osoite. Evästeiden avulla kerättyä tietoa käytetään kävijän kiinnostusten kohteiden perusteella kohdennetun mainonnan tuottamiseen. Evästeiden avulla kerättyjä tietoja voidaan yhdistää esimerkiksi asiakkaan sähköpostiosoitteeseen mainonnan kohdentamista varten.

Kävijällä on mahdollisuus estää evästeiden käyttö muuttamalla selaimensa asetuksia siten, että selain ei salli evästeiden tallentamista. Kävijä hyväksyy, että joidenkin palveluiden osalta evästeiden käytön estäminen saattaa kuitenkin vaikuttaa palvelun toiminnallisuuteen.

Emme käytä evästeiden avulla kerättyä profilointitietoa sinua koskevan päätöksenteon perusteena.

Liikkuessasi internetissä huomaathan, että myös muut palveluntuottajat saattavat kerätä evästetietoja. Tällöin he ovat vastuussa keräämiensä evästetietojen tietosuojasta.

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Säännönmukaisina tietolähteinämme ovat vuokra-asuntohakemuksen, liiketilan tai autopaikan vuokraushakemuksen, vuokrasopimuksen teon, nimivarauksen teon, kauppakirjan teon yhteydessä, vuokrasuhteen aikana tai markkinointitarkoituksiin annetut tiedot.

Keräämme tietoja rekisteriimme sinulta tai asuin/liikekumppaneiltasi sato.fi:n palvelujen käytön yhteydessä, viestintä- ja asiakaspalvelutilanteissa sekä huoneistokäynneillä. Keräämme tietoja myös vuokra-asuntohakemuksen tai myytävän asunnon nimivarauksen tekijältä. Tietoja voi antaa myös kiinteistö- tai vuokravälittäjä. Voimme tallentaa sinulta OmaSATO-kanavan kautta ja chat-keskusteluissa vastaanottamiamme tietoja. Kun käytät palveluitamme, niiden sisältöön liittyvä käyttö tallentuu.

Kun olemme ostamassa vuokra-asunnon tai kokonaisen talon asuntoineen, saamme myyjältä vuokralaisten ja asukkaiden tietoja tallennettavaksi omiin järjestelmiimme. Tietoja voidaan kerätä myös esimerkiksi osallistuessasi järjestämiimme kampanjoihin ja -tapahtumiin. Tapahtumissa voidaan ottaa valokuvia yleisöstä.

Päivitämme tietojasi muun muassa ilmoitusten ja vuokrasuhteen aikaisten tapahtumien perusteella. Ilmoitusten osalta tietolähteenä voi olla lisäksesi ulkopuolinen taho, jolloin pyrimme asianmukaisesti varmistumaan tietojen oikeellisuudesta. Voimme saada tietoja myös asuntokauppaan liittyvien yhteydenottojen perusteella.

Väestörekisteristä voimme tarkistaa henkilötietojen oikeellisuuden vuokraushakemusten tai myytävän asunnon nimivarausten yhteydessä. Samasta rekisteristä voimme tarkistaa myös omistamiemme asuntojen asukastiedot. Voimme kerätä ja päivittää henkilötietojasi myös yhteistyökumppaneiltamme sekä henkilötietoja koskevia palveluja tarjoavilta viranomaisilta ja yrityksiltä saatavien tietojen perusteella.

Luotto- ja maksukäyttäytymistietoja sekä pakoteseurantatietoja voimme kerätä ja päivittää mm. Suomen Asiakastieto Oy:n rekisteristä, asumistukitietoja voimme saada KELAlta.

Tietojärjestelmien, kuten OmaSATO, käytön hallintaa varten mahdollisesti kerättävät tiedot saamme sinulta itseltäsi ja henkilöstömme luo ja ylläpitää tunnukset. Lokitiedot tallentuvat tietojärjestelmien käytön yhteydessä automaattisesti.

IP-osoite- ja evästetietoja keräämme sinulta sato.fi:n palvelujen käytön yhteydessä. Kameravalvontarekisteri muodostuu SATOn tarpeellisiin paikkoihin sijoittamien kameroiden välittämästä digitaalisesta tallenteesta. Voimme kerätä kameravalvontatietoja turvallisuuden ja oikeusturvan varmistamiseksi SATOn toimitiloissa ja kiinteistöissä sekä niiden pihapiirissä kuten sisäänkäyntien läheisyydessä, jätehuoltopisteissä ja autohalleissa. Kameravalvontatiedot tallentuvat automaattisesti henkilön saapuessa valvonta-alueelle kameran ollessa toiminnassa.

6. Tietojen luovutukset ja tietojen siirto

SATO ei julkaise keräämiään tietoja ja noudattaa salassapitovelvollisuutta henkilötietojen suhteen, ellei lainsäädäntö tai oikeudellisen vaateen laatiminen, esittäminen tai puolustaminen muuta edellytä tai tässä rekisteriselosteessa toisin mainita.

Tässä rekisteriselosteessa tarkoitettuja tietoja emme siirrä SATO-konsernin ulkopuolelle, poikkeuksena SATO-konsernin puolesta jotain tiettyä tehtävää (esim. asiakkuuden tai palvelun hoitoa ja kehittämistä, vuokraustoimintaa, tulkkauspalvelua, asuntojen tai muiden tilojen myyntiä, kiinteistönhallintapalveluja, rakentamista ja korjaustoimintaa sekä niiden valvontaa, turvallisuuden valvontaa, asiakastietojen täydentämisen tai perinnän osaa tai tietojärjestelmien ja tietoturvan kehittämistä ja ylläpitoa) suorittavat sopimuskumppanit, joita sitoo salassapitovelvollisuus ja tietosuojasopimus, sekä ne tahot, joilla lainsäädännön mukaan on oikeus tietojen saantiin. Tietosuojasopimuksessa sovitaan EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti mm. tietoturvan tasosta ja tietoturvaloukkauksista ilmoittamisesta SATOn ja sopimuskumppanin välillä.

ARA-vuokra-asuntojen osalta Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ja Hitas-asuntojen osalta Helsingin kaupunki toimivat valvontaviranomaisina, joilla on oikeus saada valvontaa varten tarvitsemansa tiedot. Lisäksi Helsingin kaupungille voidaan toimittaa tietoja Hitas-asuntojen arvonnan suorittamista varten. KELAlla on oikeus saada tietoja tuensaajistaan. SATOn järjestämissä tilaisuuksissa otettuja yleisökuvia voidaan käyttää SATOn julkaisujen kuvituksena lain sallimissa rajoissa.

Kameravalvonnan rekisterin tietoja tai lokitietoja voidaan luovuttaa rikos- ja väärinkäytösepäilyjen selvittämiseksi poliisille, muulle toimivaltaiselle viranomaiselle tai elinkeinoluvan perusteella turvallisuuspalvelutoimintaa harjoittavalle taholle.

SATOn myydessä vuokratalon tai -asunnon, sen asukkaiden ja vuokralaisten voimassa olevat vuokrasuhteeseen liittyvät tiedot voidaan luovuttaa vuokratalon tai -asunnon ostajalle.

Tarjoamme myös asiakasetuja, jotka sinulle tuottaa SATOn ulkopuolinen yritys. Jos käytät asiakasetuja, annat itse tietosi yritykselle. Voimme siirtää tietojasi asiakasetuja tarjoavalle yritykselle vain, jos annat siihen nimenomaisen suostumuksen.

Pilvipalvelujen toimittajien toiminnan vaatiessa tietoja voidaan siirtää Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle Yhdysvaltoihin tai muuhun maahan, jossa järjestelmätoimittaja tai sen alihankkija toimii. Kaikkeen henkilötietojen siirtämiseen Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle sovelletaan EU komission hyväksymiä vakiosopimusehtoja tai muuta EU:n tietosuoja-asetuksen määrittelemää toimintatapaa.

7. Linkit ulkoisille verkkosivuille SATOn internetsivuistoilta

SATOn internetsivujen, sato.fi:n ja kotona.fi:n, kautta sinulla on mahdollisuus saada kolmansien tahojen tuottamia asiakasetuja ja palveluja sekä osallistua näiden järjestämiin kilpailuihin ja arvontoihin käyttämällä linkkiä, joka ohjaa kyseisen tahon sivustoille. Yhteistyökumppanimme saattavat käyttää mainonnan kohdentamiseksi evästeitä, joilla he keräävät tietoa vierailuistasi sato.fi:ssä ja muilla sivustoilla.

SATO ei ole vastuussa kolmansien tahojen suorittamasta henkilötietojen keräämisestä tai käsittelystä. Näissä tilanteissa luovutat itse omat tietosi suoraan kolmannelle taholle esimerkiksi saadaksesi palveluja, asiakasetuja tai osallistuaksesi kilpailuun tai arvontaan.

SATO voi antaa tietojasi asiakasetuja tarjoaville kolmansille osapuolille vain sinun nimenomaisella suostumuksellasi.

8. Henkilötietojen säilytysaika

SATOn internetsivujen Löydä koti -hakukoneeseen kirjautuneet tiedot poistetaan rekisteristä viimeistään, kun kolme kalenterivuotta on kulunut siitä, kun olet viimeksi ollut aktiivinen SATOn internetsivujen hakukoneessa tai siihen liittyvissä palveluissa, edellyttäen että tietojesi säilyttämiselle ei ole muuta oikeusperustetta, kuten vuokra-asuntohakemuksen jättäminen tai nimivarauksen teko omistusasunnon kauppaa varten.

Antamasi suostumus sähköisen suoramarkkinointikanavan käyttämiseen on voimassa toistaiseksi, kunnes peruutat suostumuksesi. Peruuttamisen jälkeen tietojasi ei käytetä sähköiseen suoramarkkinointiin.

Voit myös peruuttaa muun antamasi suostumuksen tietojesi käsittelyyn. Jos suostumuksesi lisäksi muuta laillista perustetta tietojesi käsittelemiseen ei ole, tietosi poistetaan ilman aiheetonta viivytystä.

Tieto antamastasi suostumuksesta ja sen peruuttamisesta sekä yhteystietosi säilytetään enintään kuuden vuoden ajan suostumuksen peruuttamisesta, edellyttäen että et ole jättänyt vuokraushakemusta tai nimivarausta SATOlle.

Vuokraushakemuksen tai myytävän asunnon nimivarauksen jättäneen tietoja voidaan säilyttää kuuden vuoden ajan siitä, kun asiakas on viimeksi jättänyt hakemuksen/varauksen, jollei asiakas ole tehnyt vuokrasopimusta tai asuntokauppaa.

Luottohäiriömerkintöjä koskevat tiedot poistetaan aina viimeistään kuuden vuoden kuluttua asuntohakemuksen jättämisestä.

Vuokrasopimukseen tai asuntokauppaan perustuvia tietoja voidaan säilyttää kymmenen vuotta siitä, kun vuokrasopimus on päättynyt, asuntokauppa on tehty ja vuokrasuhteeseen tai asuntokauppaan liittyvät velvoitteet ovat puolin ja toisin loppuun suoritetut. Sama säilytysaika koskee kaikkia asunnossa asuvia/asuneita henkilöitä ja mm. puhelutallenteita ja muuta kanssasi käytyä vuoropuhelua/viestintää. Tiedot, jotka liittyvät osallistumiseen asukaspaneeliin, säilyvät saman ajan, kuin vuokrasopimukseen perustuvat tiedot.

Valokuvia voidaan säilyttää aktiivista käyttöä varten enintään 10 vuotta valokuvan ottamisesta ja arkistointi- ja historiatarkoituksissa pysyvästi.

Kameravalvonnan tietoja säilytetään tarpeelliseksi todettu aika, jos ne sisältävät käyttötarkoitukseen perustuvaa tutkittavaa tietoa. Tutkinnan päätyttyä tietoa säilytetään sen ajan, joka on tarpeen oikeudellisen vaateen laatimista, esittämistä tai puolustamista varten. Kun aineiston säilyttämisen tarve on päättynyt, tieto poistetaan kolmen vuoden kuluessa. Muussa tapauksessa tieto säännönmukaisesti tuhoutuu uuden tallenteen alle enintään vuoden kuluessa tallentamisesta.

Mahdolliset tietojärjestelmän käytön hallinta- ja lokitiedot säilytetään enintään kuusi kalenterivuotta käyttöoikeuksien poistamisesta lukien.

Evästeiden avulla kerättyjä tietoja säilytetään evästeen luonteesta riippuen enintään neljä vuotta.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Ainoastaan nimetyt SATOn tai SATOn valitseman sopimuskumppanin henkilöstön edustajat, jotka työnsä puolesta tarvitsevat tietoja, ovat oikeutettuja pääsemään henkilötietoja sisältäviin järjestelmiin ja käsittelemään järjestelmissä olevia tietoja. Henkilökohtaisten tunnusten käyttö vaaditaan. Olemme suojanneet järjestelmät teknisin ja hallinnollisin keinoin.

A. Manuaalinen aineisto/säilytyspaikka ja suojaaminen: Aineisto säilytetään lukitussa ja valvotussa tilassa. Tietoihin on pääsy vain SATO-konsernin nimeämillä henkilöillä.

B. Sähköisesti tallennettu aineisto/rekisterien käyttöoikeuden periaatteet ja käytön valvonta sekä laitteiden fyysinen suojaus: Tietoihin on pääsy vain SATO-konsernin nimeämillä henkilöillä. Rekisterin käyttöoikeudet määritellään tehtäväkohtaisesti. Käyttöoikeuksien määrittelyssä noudatamme SATOn sisäisiä prosesseja. Tietojen säilytykseen käytettävät tietokannat ja tietoverkot on suojattu organisatorisin ja teknisin toimenpitein. Rekisterin valvonta ja suojaus noudattavat EU-alueella sovellettavia määräyksiä.

10. Henkilön oikeus tarkastaa itseään koskevat henkilötiedot

Sinulla on oikeus saada rekisterinpitäjältä eli SATOlta vahvistus siitä, että sinua koskevia henkilötietoja käsitellään tai että niitä ei käsitellä.

Sinulla on oikeus tarkistaa rekisteristä itseäsi koskevat henkilötiedot. Voit esittää tarkastusoikeutta koskevan pyynnön henkilökohtaisesti tai kirjallisesti SATOlle. Kirjalliset tarkastuspyynnöt pyydämme toimittamaan asiakaspalveluumme sähköpostitse: asiakaspalvelu@sato.fi tai postitse osoitteeseen ”SATOn asiakaspalvelu, PL 401, 00601 Helsinki”. Myös OmaSATO –kanavan kautta voit tarkistaa itseäsi koskevia tietoja.

Henkilökohtaisesti voit asioida SATOn päätoimipaikassa Helsingin Käpylässä tai SATOn Helsingin keskustan, Tampereen tai Turun palvelupisteissä, joiden osoitteet löydät SATOn internetsivuilta osoitteesta https://www.sato.fi/fi/yhteystiedot-ota-yhteytta.

Valokuvia, kameravalvontatietoja, loki- tai evästetietoja järjestelmien käytöstä emme toimita, koska aineisto sisältäisi myös muiden ihmisten henkilötietoja tai vaatisi kohtuutonta vaivaa. Tarkastusoikeuden toteutamme viipymättä, kuitenkin viimeistään kolmen kuukauden kuluessa pyynnön esittämisestä.

Toimitamme tiedot sinulle yhtenä jäljennöksenä henkilökohtaisesti henkilöllisyyden todistamista vastaan tai muulla tavalla suojatusti luotettavaa tunnistamista käyttäen. Sähköiseen pyyntöön vastataan sähköisesti, jos tämä on tietoturvan näkökulmasta mahdollista.

Jos pyyntösi ovat ilmeisen perusteettomia tai kohtuuttomia, erityisesti jos niitä esitetään toistuvasti tai jos pyydät useampia jäljennöksiä, voimme rekisterinpitäjänä periä pyynnön toteuttamisesta hallinnollisiin kustannuksiin perustuvan kohtuullisen maksun tai kieltäytyä toteuttamasta pyyntöä.

11. Henkilötietojen oikaiseminen tai poistaminen sekä rekisteröidyn oikeus pyytää käsittelyn rajoittamista

Voit pyytää virheellisen tiedon korjaamista, jolloin päätämme tiedon korjaamisesta. Havaitun virheellisen tiedon voimme korjata saatuamme oikean tiedon sinulta tai muusta luotettavasta lähteestä.

Siltä osin kuin voit toimia itse, esimerkiksi OmaSATO –kanavalla, sinun on ilman aiheetonta viivytystä, saatuasi tiedon virheestä tai, virheen itse havaittuasi, oma-aloitteisesti oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, rekisterin tarkoituksen vastainen, virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut tieto. Olet vastuussa mahdollisen käyttäjäkohtaisen käyttäjätunnuksesi salassapidosta sekä sillä tapahtuneesta käytöstä.

Sinulla on oikeus saada itseäsi koskevat henkilötiedot poistetuksi rekisteristä (oikeus tulla unohdetuksi) säilytysajan päätyttyä, jos henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten henkilötiedot on kerätty, vastustat käsittelyä, jolle ei ole perusteltua syytä, suostumukseen perustuneen käsittelyn osalta suostumus on peruutettu tai henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti tai SATO on lain mukaan velvollinen poistamaan tiedot. Rekisterinpitäjänä SATO päättää kulloinkin voimassa olevaa lainsäädäntöä noudattaen tietojen poistamisesta ilman aiheetonta viivytystä.

Sinulla on oikeus vaatia SATOa rajoittamaan henkilötietojesi käsittelyä, kun • odotat vastaustamme tietojesi oikaisemista tai poistamista koskevaan pyyntöön, • käsittely on lainvastaista ja vastustat henkilötietojesi poistamista ja vaadit sen sijaan niiden käytön rajoittamista, • SATO ei enää tarvitse kyseisiä henkilötietoja käsittelyn tarkoituksiin, mutta sinä tarvitset niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi, • olet vastustanut henkilötietojen käsittelyä odotettaessa sen todentamista, syrjäyttävätkö rekisterinpitäjän oikeutetut perusteet sinun perusteesi (tasapainotesti).

Jos käsittelyä on rajoitettu edellä mainituilla perusteilla, näitä henkilötietoja saa, säilyttämistä lukuun ottamatta, käsitellä ainoastaan sinun suostumuksellasi tai oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi tai toisen luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön oikeuksien suojaamiseksi tai tärkeää yleistä etua koskevista syistä.

12. Oikeus vastustaa käsittelyä erityiseen henkilökohtaiseen syyhyn liittyen

Sinulla on oikeus henkilökohtaiseen erityiseen syyhyn perustuen vastustaa käsittelytoimia, joita kohdistamme henkilötietoihisi rekisterinpitäjän oikeutetun edun nojalla.
Voit esittää vastustamista koskevan vaatimuksesi, jossa erittelet ne perusteet, joiden nojalla vastustat käsittelyä, tämän rekisteriselosteen rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle (sivu 1). SATO voi kieltäytyä toteuttamasta vastustamista koskevaa pyyntöäsi laissa säädetyin perustein toteutettuaan tarvittavan tasapainotestin sinun ja SATOn oikeutettujen etujen välillä.

13. Oikeus kieltää suoramarkkinointi

Jos henkilötietoja käsitellään suoramarkkinointia varten, voit milloin tahansa vastustaa sinua koskevien henkilötietojen käsittelyä tällaista markkinointia varten, mukaan lukien profilointia silloin kun se liittyy tällaiseen suoramarkkinointiin. Jos vastustat henkilötietojesi käsittelyä suoramarkkinointia varten, niitä ei saa enää käsitellä tähän tarkoitukseen.

14. Oikeus peruuttaa antamansa suostumus

Sinulla on oikeus peruuttaa suostumuksesi henkilötietojesi käsittelyyn milloin tahansa, siltä osin kun henkilötietojesi käsittely perustuu omaan suostumukseesi. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen. Sinulla on myös oikeus milloin tahansa kieltää sähköisten kanavien käyttäminen sinulle osoitettavassa suoramarkkinoinnissa.

15. Automaattinen päätöksenteko

Vuokra-asuntojen asukasvalinnassa noudatamme kulloinkin sovellettavia viranomaisten antamia asukasvalintaohjeita ja lakisääteisiä asukasvalintaperusteita sekä SATOn määrittelemiä asukasvalintaa tehostavia menetelmiä. Prosessiin voi kuulua automaattista päätöksentekoa. Sinulla on oikeus vaatia, että tiedot käsittelee SATOn puolesta luonnollinen henkilö. Sinulla on myös oikeus esittää kantasi ja riitauttaa automatisoitu päätös.

16. Henkilön oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Sinulla on oikeus saada sinua koskevat henkilötiedot, jotka olet toimittanut SATOlle, ja joita käsittelemme suostumuksesi tai sopimussuhteen nojalla, koneellisesti luettavassa muodossa siirrettyä suoraan toiselle rekisteripitäjälle, jos se on teknisesti mahdollista ja tietoturvallista.

Jos siirto ei ole teknisesti mahdollista tai tietoturvallista, voit itse toimittaa tarkastusoikeuden nojalla vastaanottamasi omat henkilötietosi toiselle rekisterinpitäjälle niin halutessasi.

17. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Sinulla on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle siinä EU-jäsenvaltiossa, jossa on vakinainen asuinpaikkasi tai työpaikkasi tai jossa epäilty tietosuoja-asetuksen rikkominen on tapahtunut. Suomessa toimivaltainen viranomainen on Tietosuojavaltuutettu (Ratapihantie 9, PL 800, 00521 Helsinki tai sähköpostitse tietosuoja@om.fi). Lisätietoja löydät tietosuojavaltuutetun kotisivuilta tietosuoja.fi.

18. Yhteydenotot

Nousiko mieleesi lisäkysymyksiä? Kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa autamme sinua mielellämme. Otathan meihin yhteyttä kirjallisesti joko sähköpostitse tai postitse. Katso yhteystiedot rekisteriselosteen alussa kohdasta 1. ’Rekisterinpitäjä’.

Tulosta dokumentti »

expand_less

Tietosuojaseloste: Sidosryhmiin kuuluvien henkilötietojen käsittely SATOn Suomen toiminnoissa

1. Rekisterinpitäjä

SATO Oyj (omasta ja kaikkien SATO-konserniyhtiöiden puolesta, jäljempänä SATO) Panuntie 4, PL 401 00601 Helsinki p. 0201 34 4000

Yhteyshenkilö: Compliance Officer Riitta Salo Panuntie 4, PL 401, 00601 Helsinki tietosuoja@sato.fi

Päivitetty 2.1.2019

2. Rekisterien nimet

• hankintajärjestelmät • sidosryhmärekisteri • osake- ja osakasluettelo • työhakemusten rekisteri • valokuva-arkisto • kameravalvonta • tietojärjestelmien käytön hallinta • rakennus- ja korjaustyömaiden tiedot

SATOn Whistleblowing-kanavasta on laadittu erillinen tietosuojaseloste.

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyn oikeusperuste

SATO käsittelee henkilötietoja usealla eri oikeusperusteella. Henkilötietojen käsittelyn perusteita ovat: SATOon kohdistuvien lakisääteisten vaatimusten täyttäminen, rekisteröidyn tai hänen edustamansa yhtiön kanssa tehtävän sopimuksen valmistelu ja täyttäminen, henkilön suostumus sekä SATOn oikeutettu etu.

SATOn oikeutettu etu voi liittyä rekisteröidyn kanssa luodun tai luotavan yhteistyösuhteen perustamiseen, kehittämiseen, päättämiseen, arkistointiin ja muuhun ylläpitoon, SATOn liiketoiminnan tarkasteluun ja kehittämiseen, riskien arviointiin ja hallintaan sekä viestintään ja markkinointiin SATOn nykyisille, entisille ja potentiaalisille sidosryhmille, yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen sekä rekrytointiin. SATOn oikeutettu etu voi myös liittyä fyysiseen tai tietoturvallisuuteen tai SATOn tarpeeseen suojata oikeuksiaan ja omaisuuttaan.

Hankintatoimintaa varten kerätään henkilötietoja sopimusperusteisesti ja SATOn oikeutettuun etuun perustuen sekä lainsäädännön (kuten tilaajavastuulain 1233/2006, rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain 444/2017 ja kansainvälisiä pakotteita koskevan lainsäädännön 659/1967) vaatimuksiin perustuen. Tarvikehankintoja varten voidaan kerätä henkilötietoja toimeksiannosta huoltoa ja korjaustoimintaa hoitavan sopimuskumppanin henkilöstöltä tarvikemyyjän myyntijärjestelmien toimintaa varten sopimusperusteisesti tai SATOn ja kyseisen henkilön oikeutettuun etuun perustuen. Tarvikemyyjä on oman myyntijärjestelmänsä rekisterinpitäjä.

Sidosryhmäyhteistyötä ja yhteiskunnallista vaikuttamista varten kerätään tietoja voimassa oleviin suostumuksiin ja SATOn oikeutettuun etuun perustuen.

Osake- ja osakasluettelotietoja ylläpidetään yhtiölainsäädännön perusteella.

Työnhakijoista kerätään tietoja rekrytointiprosessin suorittamista ja työhön sopivuuden arviointia varten sekä työsopimuksen solmimista valmistelevina toimenpiteinä. Uusien työntekijöiden rekrytointia varten kerätyt työhakemustiedot katsotaan sopimukseen perustuviksi tiedoiksi.

Suoramarkkinointi voi perustua SATOn oikeutettuun etuun, mutta henkilöllä on oikeus milloin tahansa kieltää se, jolloin SATO ei enää kohdista häneen suoramarkkinointia.

Kameravalvontatietoja voidaan kerätä SATOn tai muun henkilön oikeutettuun etuun perustuen turvallisuuden ja oikeusturvan varmistamiseksi SATO toimitiloissa ja kiinteistöissä sekä niiden pihapiirissä. Tietoja käytetään rikos- ja vahinkotapahtumien selvittelyyn sekä reaaliaikaiseen turvallisuuden valvontaan. Kameravalvonnasta ilmoitetaan näkyvällä kyltillä niissä tiloissa ja alueille, joihin kamerat on sijoitettu.

SATOn järjestämissä tilaisuuksissa ja tapahtumissa voidaan ottaa valokuvia. Valokuvia voidaan käyttää SATOn julkaisuissa, mutta niiden yhteydessä ei ilmoiteta henkilöiden nimiä, valokuvat esittävät ihmisryhmää, jossa kukaan ei henkilönä korostu. Vain henkilön nimenomaisella suostumuksellasi juuri häntä esittävä kuva voidaan julkaista.

Tietojärjestelmien käytön hallintaa varten kerätään mm. käyttäjätunnuksia ja salasanoja sekä lokitietoja tietosuojanormistoa noudattaen ja SATOn ja henkilöstön sekä sopimuskumppanien ja niiden henkilöstön oikeutetun edun turvaamiseksi.

Rakennus- ja korjaustyömaiden henkilötietoja voidaan kerätä lainsäädännön (kuten maankäyttö- ja rakennuslain 132/1999, tilaajavastuulain 1233/2006, työturvallisuuslain 738/2002 ja verotusmenettelylain 1558/1995) vaatimusten perusteella silloin, kun lainsäädäntö edellyttää SATOn keräävän tiedot.

Henkilötietojen perusteella ei tehdä kokonaan automaattista päätöksentekoa. Tilaajavastuulain, muun lainsäädännön tai SATOn liiketoimintaan tai riskienhallintaan liittyvän oikeutetun edun perusteiden sitä edellyttäessä henkilöitä voidaan kuitenkin automaattisesti luokitella tiettyjen ennalta määriteltyjen kriteerien perusteella. Luokittelu ei kuitenkaan johda automaattisesti oikeudellisiin tai vastaaviin vaikutuksiin henkilölle.

Sopimus- tai yhteistyösuhteen syntymisen edellytyksenä on, että kumppani tai henkilö antaa tarpeelliset henkilötiedot.

Henkilötiedot pidetään luottamuksellisina, ellei laki toisin edellytä tai tässä rekisteriselosteessa toisin mainita.

SATOn pääkonttorin (SATOtalo) vuokralaisten henkilöstön kulunvalvontatietojen osalta vuokralainen toimii rekisterinpitäjänä ja SATO henkilötietojen käsittelijänä.

Käytettäessä vahvan sähköisen tunnistamisen palveluita ja tehtäessä sähköisiä allekirjoituksia, tunnistuspalvelun tarjoajalle on annettava tämän tarvitsemat henkilötiedot, kuten tunnistetiedot, ja muutoin toimittava palveluntarjoajan antamien ohjeiden mukaisesti. Palveluntarjoaja toimii rekisterinpitäjänä sille annettujen henkilötietojen osalta.

4. Rekisterien tietosisältö

Hankintajärjestelmä voi sisältää tietoja yhteistyökumppaniyrityksen yhteyshenkilön nimestä ja yhteystiedoista, liiketoimintakiellosta, velkajärjestelystä, tilaajavastuulain edellyttämiä tietoja, tiedon kansainvälisten pakotteiden kohdistumisesta sekä rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseksi annetun lain edellyttämiä tietoja. Tarvikehankintoja varten voidaan kerätä sopimuskumppanin henkilöstön henkilötietoja, kuten nimi, henkilötunnus, yhteystiedot, mobiililaitteen tiedot ja maksukortin tiedot.

Sidosryhmäyhteistyötä varten kerättäviä tietoja ovat henkilön nimi, arvo tai ammatti, osoite, sähköpostiosoite, työnantaja ja sen yhteystiedot, henkilön asema organisaatiossa sekä kutsuvierastapahtumiin ja jakeluihin liittyviä tietoja. Sidosryhmätilaisuuksissa voidaan ottaa yleisöstä valokuvia, kuitenkin niin että kuvissa esiintyvien henkilöiden nimiä ei kirjata valokuvan yhteyteen, jollei asianomaisen henkilön kanssa toisin sovita. Markkinointitarkoituksiin ei käytetä henkilöitä yksilöiviä valokuvia ilman niissä esiintyvien ihmisten suostumusta.

Osake- ja osakasluettelotietoina tallennetaan lain edellyttämät tiedot, joita ovat mm. osakkeenomistajan nimi, osoite, sektori, kansalaisuus, kieli, hallintarekisteritieto, arvo-osuuslaji sekä omistettujen osakkeiden määrä ja prosenttiosuus.

Työhakemustiedot voivat sisältää tietoja hakijan nimestä ja kontaktitiedoista (osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite), kielitaidosta, tutkinnoista ja opinnoista, muusta koulutuksesta, työkokemuksesta, erityisosaamisista, tietojärjestelmäosaamisista, suosittelijoista, palkkatoiveesta sekä muut työnhakijan itsestään kertomat ja haetun työtehtävän kannalta tarpeelliset tiedot, milloin hakija olisi käytettävissä SATOn tehtävään, haetun työsuhteen muodosta, työaikamuodosta, hakijan kiinnostuksen kohteista ja toimipaikasta sekä valokuvan, ansioluettelon tai vapaamuotoisen hakemuksen. Työhakemuksen käsittelyn yhteydessä voidaan lisäksi tehdä soveltuvuusarvio, tarkistaa ja tallentaa hakijan pakoteseurantatiedot, luottotiedot ja mahdollinen liiketoimintakielto. Avoimien työhakemusten tiedot voidaan tallentaa.

Kameravalvontatiedot sisältävät tiedot kameroiden valvonta-alueella liikkuvista henkilöistä SATOn toimitiloissa ja kiinteistöissä sekä niiden pihapiirissä. Videokuvan lisäksi rekisteriin tallentuu tapahtumien päivämäärä ja kellonaika. Henkilöiden puhetta ei tallenneta. Rekisteri muodostuu SATOn tarpeellisiin paikkoihin sijoittamien kameroiden välittämästä digitaalisesta tallenteesta kameran ollessa toiminnassa. Kameravalvonnasta ilmoitetaan näkyvällä kyltillä niissä tiloissa ja alueille, joihin kamerat on sijoitettu.

Tietojärjestelmien käytön hallintaa varten kerättäviä tietoja ovat: IP-osoitteet, tietojärjestelmien käyttöoikeudet ja niiden rajaukset, käyttöoikeuden haltijan nimi ja sähköpostiosoite, käyttäjätunnukset ja salasanat, muut tunnistetiedot kuten pin-koodit sekä tietojärjestelmien käytön yhteydessä tallentuvat lokitiedot.

Tilaajavastuulain, työturvallisuuslain ja verotusmenettelylain nojalla rakennus- ja korjaustyömaalla ja yhteisellä rakennustyömaalla työskentelevistä pidettävä luettelo voi sisältää: Rakennustyömaan nimi, pääurakoitsijan nimi, aliurakoitsijoiden nimet, tilaajan/rakennuttajan nimi, valvojan, vastaavan mestarin, työturvallisuuskoordinaattorin, rakennushankkeeseen ryhtyvän, yhteyshenkilöiden, työntekijöiden ja itsenäisten työnsuorittajien etu- ja sukunimi ja y-tunnus/henkilötunnus (tai sitä vastaava ulkomainen tunniste), kasvokuva, työ- tai palvelusuhteen laatu, kotivaltio, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, syntymäaika, veronumero, A1 tai E101-todistus tai muu ulkomaalaisen työntekijän työnteko-oikeuden peruste, työnantaja, työnantajan y-tunnus, lähetetyistä työntekijöistä edustajan nimi ja yhteystiedot Suomessa, työntekijän kuittaus suoritetusta perehdyttämisestä, työmaalla työskentelyn alkamis- ja päättymisaika, tehdyt työtunnit ja -päivät, sekä päättyneen kulkuluvan palautusaika sekä mahdolliset yritysten johtoon kuuluvien henkilöiden liiketoimintakiellot.

Erityisiä tai arkaluontoisia henkilötietoja ei tallenneta muuten kuin tahattomasti kameravalvonnan yhteydessä tai lain nimenomaisesta vaatimuksesta.

Sato.fi ja kotona.fi -sivuilla vierailleiden IP-osoitteita voidaan tallentaa. Tällöin järjestelmään voi tallentua evästeiden kautta saatuja tietoja henkilön nettiaktiviteeteista. Tietojen keräämisen tarkoituksena on kohdentaa paremmin kiinnostavia viestejä palvelun käyttäjälle sekä kehittää verkkosivustoa ja sen kautta tarjottavia palveluita. Sisällön kohdentaminen tapahtuu automaattisen tietojenkäsittelyn avulla, mutta evästeiden avulla kerättyä profilointitietoa ei käytetä sellaisen päätöksenteon perusteena, jolla olisi oikeudellisia tai vastaavia vaikutuksia palvelun käyttäjälle.

  1. Säännönmukaiset tietolähteet Hankintajärjestelmien ja työmaiden tiedot kerätään palveluntuottajilta, pääurakoitsijoilta, henkilöiden työnantajilta, kollegoilta tai henkilöiltä itseltään, julkisista tietolähteistä sekä maksullisista tai maksuttomista tietopalveluista.

Sidosryhmärekisteriin kerätään tiedot julkisista tietolähteistä, henkilön työnantajilta, kollegoilta tai henkilöiltä itseltään sekä maksullisista tai maksuttomista tietopalveluista.

Työhakemustietoja saadaan hakijalta tai hänen suostumuksellaan myös henkilön itse nimeämiltä referensseiltä sekä mahdollisesti julkisista tietolähteistä sekä maksullisista tai maksuttomista tietopalveluista.

Osake- ja osakasluetteloon tiedot kerätään osakkeenomistajalta tai hänen tilinhoitajayhteisöltään.

Kameravalvontarekisteri muodostuu SATOn tarpeellisiin paikkoihin sijoittamien kameroiden välittämästä digitaalisesta tallenteesta. Kameravalvontatiedot tallentuvat automaattisesti henkilön saapuessa valvonta-alueelle kameran ollessa toiminnassa.

Tietojärjestelmien käytön hallintaa varten kerättävät tiedot saadaan henkilöltä itseltään, työnantajalta, esimieheltä, järjestelmän pääkäyttäjältä ja SATOn IT-henkilöstöltä. Lokitiedot tallentuvat SATOn tietojärjestelmiä käytettäessä automaattisesti.

IP-osoite- ja evästetietoja voidaan kerätä SATOn internetpalvelujen käytön yhteydessä.

Luotto- ja maksukäyttäytymistietoja, tilaajavastuulain edellyttämiä tietoja, rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseksi kerättyjä tietoja sekä pakoteseurantatietoja voidaan kerätä ja päivittää mm. Suomen Asiakastieto Oy:n rekisteristä. SATO voi päivittää yhteystietoja, puhelinnumeroita ja muita henkilötietoja myös muista luotettavista, kolmansien osapuolien tarjoamista maksullisista tai maksuttomista tietolähteistä.

6. Tietojen luovutukset ja tietojen siirto

Rekisterinpitäjä ei julkaise keräämiään tietoja ja noudattaa salassapitovelvollisuutta henkilötietojen suhteen, ellei lainsäädäntö tai oikeudellisen vaateen laatiminen, esittäminen tai puolustaminen muuta edellytä tai tässä rekisteriselosteessa toisin mainita.

Osake- ja osakasluettelotiedot ovat julkisia.

SATOn järjestämissä tilaisuuksissa otettuja yleisökuvia voidaan käyttää SATOn julkaisujen kuvituksena lain sallimissa rajoissa.

Tässä rekisteriselosteessa tarkoitettuja tietoja ei siirretä SATO-konsernin ulkopuolelle, pois lukien SATO-konsernin puolesta tiettyä tehtävää, kuten rakennus- tai korjaushankkeen hoitoa, tarvikehankintaa, osake- ja osakasluettelon ylläpitoa, rekrytointiprosessia, turvallisuuden valvonnan osaa tai tietojärjestelmien ja tietoturvan kehittämistä ja ylläpitoa suorittavat sopimuskumppanit, joita sitoo salassapitovelvollisuus ja tietosuojasopimus, sekä ne tahot, joilla lainsäädännön mukaan on oikeus tietojen saantiin. Tietosuojasopimuksessa sovitaan EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti mm. tietoturvan tasosta ja tietoturvaloukkauksista ilmoittamisesta SATOn ja sopimuskumppanin välillä.

Kameravalvonnan rekisterin tietoja ei luovuteta muulloin kuin silloin, kun poliisi tai muu toimivaltainen viranomainen erikseen laissa säädetyssä tarkoituksessa kirjallisesti vaatii rekisterin yksilöityä tietoa haltuunsa.

Tietoja voidaan siirtää Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle Yhdysvaltoihin vain EU:n tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja sen asettamissa rajoissa kohdevaltion tietosuojan riittävyyttä koskevan EU komission päätöksen perusteella tai noudattaen tietosuojaviranomaisen vahvistamia asianmukaisia suojatoimia tai sitovia sääntöjä.

Osake- ja osakasluetteloa ylläpitävä palveluntuottaja Euroclear Finland Oy on antanut pääsyn osake- ja osakasluettelotietoihin Intiasta komission vakiosopimuslausekkeita noudattaen.

7. Henkilötietojen säilytysaika

Lain edellyttämiä tietosisältöjä säilytetään kuusi vuotta sen vuoden päättymisestä, jolloin tieto on rekisteröity tai useamman rekisteröinnin tilanteessa, tieto on viimeksi rekisteröity.

Sopimusperusteisesti kerätyt tiedot voidaan säilyttää kymmenen vuotta sopimussuhteen päättymisestä ja siitä johtuvien velvoitteiden täyttämisestä lukien.

Sidosryhmärekisterin tiedot säilytetään niin kauan, kun asianomainen henkilö on siinä asemassa, jonka vuoksi hänet on rekisteriin kirjattu, ellei hän ole antanut suostumusta tietojen edelleen käsittelemiseen. Tietojen poistaminen suoritetaan sitä mukaa kun saamme tiedon, ettei ao. henkilö enää kuulu sidosryhmärekisterin piiriin, kutenkin vähintään kalenterivuosittain.

Valokuvia voidaan säilyttää aktiivista käyttöä varten enintään 10 vuotta valokuvan ottamisesta ja arkistointi- ja historiatarkoituksissa pysyvästi.

Osake- ja osakasluettelotietoja säilytetään arvopaperikeskuksessa lain edellyttämä aika, kuitenkin vähintään 10 vuotta omistusoikeuden päättymisestä lukien.

Työhakemustietoja säilytetään enintään vuosi hakuajan päättymisestä, ellei hakemus johda työsuhteen syntymiseen. Avoimen työhakemuksen tiedot voidaan säilyttää enintään vuoden hakemuksen vastaanottamisesta.

Kameravalvonnan tietoja säilytetään tarpeelliseksi todettu aika, mikäli ne sisältävät käyttötarkoitukseen perustuvaa tutkittavaa tietoa. Tutkinnan päätyttyä tietoa säilytetään sen ajan, joka on tarpeen oikeudellisen vaateen laatimista, esittämistä tai puolustamista varten. Kun aineiston säilyttämisen tarve on päättynyt, tieto poistetaan kolmen vuoden kuluessa. Muussa tapauksessa tieto säännönmukaisesti tuhoutuu uuden tallenteen alle enintään vuoden kuluessa tallentamisesta.

Tietojärjestelmän käytön hallintatiedot säilytetään kuusi kalenterivuotta käyttöoikeuksien poistamisesta lukien.

Maankäyttö- ja rakennuslain, tilaajavastuulain, työturvallisuuslain ja verotusmenettelylain nojalla kerättyjä tietoja säilytetään kuusi vuotta sen vuoden päättymisestä, jona työmaa tai työ valmistui tai päättyi, tai muu lain edellyttämä säilytysaika.

Evästeiden avulla kerättyjä tietoja säilytetä