Miten SATO huolehtii asiakkaiden tietoturvasta?

Otamme tietoturvasta huolehtimisen SATOssa vakavasti. Tältä sivulta löydät kattavan selvityksen SATOn ja sato.fi:n tietoturvasta ja käyttöehdoista sekä henkilörekistereistä, sekä mahdollisesti käynnissä olevien kilpailujen ja arvontojen säännöt.

Jos jokin asia jää mietityttämään, ota meihin yhteyttä. Autamme mielellämme.

Tietoturva ja käyttöehdot

SATO Oyj Suomessa ja muissa maissa olevine tytäryhtiöineen (jäljempänä SATO) luovuttaa tämän www-sivuston tiedot asiakkaidensa käyttöön jäljempänä tässä asiakirjassa kerrotuin ehdoin tarkoituksenaan antaa asiakkaille parempaa palvelua ja mahdollistaa aikaisempaa helpompi tiedonsaanti.

SATOn www-sivujen sisältö esitetään sellaisenaan. SATO ei vastaa sivujen sisällöstä, oikeellisuudesta, täsmällisyydestä tai luotettavuudesta eikä SATO ole vastuussa mistään sivuilla tarjoamansa palvelun tai sen keskeytymisen tai sivustojen sisältämän tiedon aiheuttamista suorista, epäsuorista, satunnaisista, erityisistä tai välillisistä vahingoista, liikevoiton menetyksistä tai liiketoiminnan keskeytyksestä, vaikka tällaisen vahingon mahdollisuudesta olisi ilmoitettu SATOlle. SATO ei myöskään vastaa siitä, että sivustojen kautta toimitettu viesti kulkeutuisi perille tarkoitetulle vastaanottajalle. SATO varaa oikeuden ilman erillistä ilmoitusta koska tahansa muuttaa sivuja, estää pääsyn niille sekä keskeyttää www-palvelun. SATOlla on oikeus milloin tahansa muuttaa näitä ehtoja päivittämällä tämä ilmoitus.

Kaikki tämän sivuston sisältämä aineisto, kuten teksti, grafiikka, logot, ikonikuviot, kuvat ja piirrokset sekä äänitteet ja ohjelmistot ovat SATOn tai sen sisällöntuottajan taikka muun alihankkijan tai toimittajan omaisuutta. Kyseinen aineisto nauttii tekijänoikeuslainsäädännön antamaa suojaa Suomessa ja muissa maissa. Käyttäjällä on oikeus tehdä itselleen omaan, ei-kaupalliseen, sisäiseen käyttöönsä yksi kopio sivustolla olevasta tiedosta käytettäväksi yhdessä tietokoneessa, ellei SATO ole antanut erikseen kirjallista lupaa muunlaiseen kopiointiin tai käyttöön. Lehdistötiedotteita ja muita julkisia asiakirjoja saa käyttää julkisessa viestinnässä, mikäli lähde ilmoitetaan.

Jotkut SATOn www-palvelun osat edellyttävät henkilötietojen kirjaamista. Henkilötietoja kerätään ainoastaan käyttäjien tieten ja vapaaehtoisesti. Rekisteröintiä edellyttävissä palveluissa kerätyt käyttäjätiedot ovat osa SATO-konsernin asiakasrekisterejä, joissa olevia tietoja käytetään asiakassuhteen ylläpitoon ja hoitoon, asiakas- ja suoramarkkinointiin sekä mielipide- ja markkinatutkimuksiin. SATO ei luovuta asiakasrekisterinsä tietoja ulkopuolisille tahoille. SATOlla on kuitenkin oikeus luovuttaa asiakasrekisterissä olevia tietoja SATOon sopimussuhteessa oleville, SATOn asuntoja välittäville kiinteistövälittäjille tai vika-, avaintilaus-, tms. tietoja SATOon sopimussuhteessa olevalle palveluntuottajalle kuten urakoitsijoille ja huoltoyhtiöille. SATO voi tallentaa asiakaspalvelunumeroihin soitettuja asiakaspuheluita. SATO voi käyttää ulkosia tietolähteitä asiakastietojen päivittämiseen ja täydentämiseen. Lisätietoja SATO-konsernin rekisteriselosteissa.

SATOn www-palvelun esiintyvät asuntojen pohjapiirustukset ovat ohjeellisia ja ne eivät ole mittakaavassa. SATO pidättää oikeuden www-sivuillaan esitettyjen tietojen ja asuntojen hintojen muuttamiseen.

Käyttäjä on vastuussa mahdollisen käyttäjäkohtaisen käyttäjätunnuksen salassapidosta sekä sillä tapahtuneesta käytöstä. Käyttäjä on korvausvelvollinen SATOlle ja suoraan muille tahoille mahdollisista väärinkäytöksistä sekä lain- ja sopimuksenvastaisista toimistaan.

SATOn www-sivuilla on mahdollisesti linkkejä ulkopuolisten tahojen ylläpitämille www-sivuille (esim. talokohtaiset porttaalit, karttapalvelu). SATO-konserniin kuuluvat yhtiöt eivät vastaa näiden sivujen sisällöstä eikä ko. sivuilla kerättyjen henkilötietojen rekisteröinnin lainmukaisuudesta.

SATO ei takaa, että verkkosivut olisivat virustartunnoista tai muista tartuntoja aiheuttavista tai tuhoavia ominaisuuksia sisältävistä tekijöistä vapaita.

Kävijän tietokoneelle voidaan ajoittain siirtää ns. evästeitä ("cookies").

Evästeillä voidaan kerätä tietoja esimerkiksi miltä sivulta olet siirtynyt osoitteeseen, mitä www-sivujamme olet selannut ja milloin, mitä selainta käytät, mikä on näyttösi resoluutio ja käyttöjärjestelmä, sekä mikä on tietokoneesi IP -osoite eli mistä Internet -osoitteesta lähettämäsi tiedot tulevat ja minne ne vastaanotetaan.

Evästetietojen avulla Palvelun kävijämääriä voidaan seurata SATO Oyj:n ja sen yhteistyökumppaneiden toimesta sekä analysoida ja kehittää kävijöitä paremmin palvelevaksi. Lisäksi SATO Oyj:n yhteistyökumppanit saattavat käyttää mainonnan kohdentamiseksi evästeitä, joilla kerätään tietoa kävijän vierailuista tällä ja muilla sivustoilla. Evästeiden avulla kerättyä tietoa käytetään kävijän kiinnostusten kohteiden perusteella kohdennetun mainonnan tuottamiseen. Evästeiden avulla tehdyssä mainonnan kohdentamisessa kävijää ei yksilöidä eikä tietoja yhdistetä kävijältä mahdollisesti muussa yhteydessä saatuihin henkilötietoihin.

Kävijällä on mahdollisuus estää evästeiden käyttö muuttamalla selaimensa asetuksia siten, että selain ei salli evästeiden tallentamista. Kävijä hyväksyy, että joidenkin palveluiden osalta evästeiden käytön estäminen saattaa kuitenkin vaikuttaa palvelun toiminnallisuuteen.

Huomioi, että verkkosivuille siirtämäsi tai lähettämäsi aineisto ja tieto, kuten myös ehdotukset, ideat ja muut tiedotteet ovat ei-luottamuksellisia, peruuttamattomia, rojaltivapaita, edelleen lisensoitavia, eivätkä ole omistusoikeussuojattua ja että minkäänlaista omistusoikeutta ei ole olemassa. SATOlla ei ole minkäänlaisia tätä viestintää koskevia velvoitteita. Lähettämällä tietoa tai aineistoa annat SATOlle rajoittamattoman ja peruuttamattoman oikeuden käyttää, esittää, kopioida, näyttää, toteuttaa, muuttaa, toimittaa edelleen, levittää, integroida ja/tai muulla tapaa käyttää viestintää yhdessä siinä mahdollisesti olevan tiedon, kuvamateriaalin, äänen, tekstin ja muun kanssa kaikenlaisessa aineistossa ja tiedossa sekä kaupalliseen että ei-kaupalliseen käyttöön. Hyväksyt myös sen, että SATOlla on täysi oikeus käyttää siirtämiäsi ideoita, konsepteja, osaamista ja tekniikkaa mihin hyvänsä tarkoitukseen.

Tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoamista koskevan lain 21 § :n mukainen yhteyspiste:
SATO Oyj / Markkinointi ja viestintä
PL 401 00601 Helsinki
p. 0201 34 4000
viestinta@sato.fi

Tietosuojaseloste: Asiakastietojen käsittely SATOn Suomen toiminnoissa
1. Rekisterinpitäjä

SATO Oyj (omasta ja SATO-konserniyhtiöiden puolesta, jäljempänä SATO)
Panuntie 4, PL 401, 00601 Helsinki
p. 020 334 443

Yhteyshenkilö:
Tietosuoja-asiat, Panuntie 4, PL 401, 00601 Helsinki
sähköposti tietosuoja@sato.fi

Päivitetty 8.3.2021

2. Rekisterien nimet

• asiakkuuden hoito
• markkinointi ja viestintä
• kameravalvonta ja sähköiset lukitusjärjestelmät
• evästeet
• arkistot

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste sekä profilointi

SATOssa jaamme henkilötiedot asiakkuus- ja vuokrasuhteen perustamiseen ja hoitoon liittyviin tietoihin, asuntojen ja liiketilojen myyntiin liittyviin tietoihin (asiakkuuden hoito), markkinointiin ja viestintään liittyviin tietoihin sekä kameravalvontaan ja sähköisen lukituksen tietoihin. Lisäksi SATOlla on asiakirja-arkistoja ja valokuva-arkisto, jotka sisältävät säilytettäviä asiakirjoja ja valokuvia erilaisista tilaisuuksista ja tapahtumista.

Sopimussuhteen syntymisen edellytyksenä on, että asiakkaana annat meille tarvittavat henkilötiedot.

Pidämme kaikki henkilötiedot luottamuksellisina.

Asiakkuuden hoito
Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena ovat asiakassuhteen perustaminen, hoito ja kehittäminen, kuten asuntojen, autopaikkojen ja liiketilojen vuokraaminen ja myynti, asumisneuvonta, asukasdemokratiatoiminta ja siihen liittyvän liiketoiminnan ja asuntotarjonnan ylläpito, hallinnointi ja kehittäminen sekä sopijaosapuolten oikeuksista ja velvollisuuksista huolehtiminen.

Asiakkuus- ja vuokrasuhteen perustamiseen ja hoitoon, asiakaspaneeliin, asumisneuvontaan, asukasviestintään, asukasdemokratiatoimintaan ja asuntojen myyntiin sekä asuntosijoitustoimintaan ja usein myös markkinointiin liittyvä henkilötietojen käsittely perustuu voimassa olevaan tai aiempaan sopimussuhteeseen.

Oikeutettu etu liittyy SATOn liiketoiminnallisiin intresseihimme, kuten palveluiden laadunvalvontaan, palveluiden ja asuntotarjonnan kehittämiseen ja asiakastyytyväisyyden mittaamiseen sekä suoramarkkinointiin. Oikeutettu etu liittyy myös riskien kartoitukseen ja hallintaan, SATOn oikeuksien ja omaisuuden suojaamiseen, fyysisen ja tietoturvallisuuden toteuttamiseen sekä tiedonsiirtoon SATO-konserniyhtiöiden välillä. SATOn ja asiakkaan oikeutetun edun perusteella väärinkäytösten estämiseksi tai selvittämiseksi voimme tallentaa kopion asiakkaan, hänen asiamiehensä tai avustajansa tunnistamisasiakirjasta asiakkaan tietoihin kyseisen henkilön luotettavan tunnistamisen varmistamiseksi.
Kansainvälisten pakotteiden kohdistumisen ja liiketoimintakiellon voimme tallentaa SATOn oikeu-tetun edun turvaamiseksi tai lakisääteisen velvoitteen perusteella.

SATO voi käyttää osittain automaattista päätöksentekoa esimerkiksi vuokralaisvalinnassa varmistaakseen kaikkien osapuolten näkökulmasta vastuullisen vuokraustoiminnan. Päätöksenteossa asunnonhakijan riittävä vuokranmaksukyky pyritään varmistamaan. Lisäksi tarkistetaan kansainvälisten pakotteiden kohdistuminen hakijaan. Tiedot saadaan Suomen Asiakastieto Oy:ltä tai muulta vastaavalta palveluntuottajalta. Myös hakijan aikaisempi maksukäyttäytyminen ja muu asumishistoria otetaan mahdollisuuksien mukaan huomioon. Hakija voi automaattisen päätöksenteon tilanteissa vaatia uudelleenkäsittelyä ilmoittamalla vaatimuksestaan sähköpostitse osoitteeseen asiakaspalvelu@sato.fi tai puhelimitse 020 334 443.

Vuokra- ja myyntireskontran hoitamisessa tarvitsemme asiakkaan henkilötietoja vuokrien, käyttökorvausten, mahdollisten muiden laskujen ja kauppahintaerien laskutuksessa ja perinnässä sekä niihin liittyvässä palvelussa voimassa olevan tai aiemman sopimussuhteen perusteella.

Käsittelemme henkilötietoja myös vuokra-asuntojen, -liiketilojen ja -kiinteistöjen kunnossapidon yhteydessä, vikailmoitusten hoitamisessa, vuokrasopimusten hallinnassa sekä myytyjen asuntojen takuutarkastusten yhteydessä. Tarvitsemme henkilötietojasi huoneistoihin liittyvissä vikailmoitus-, korjaus-, tarkastus- ja asunnonvaihtotilanteissa sekä vuokrasopimusten hallinnassa ja palvelujen toimittamisessa voimassa olevan vuokrasuhteen perusteella.

Jos olet asukkaamme, henkilötietojasi voidaan käyttää porraskäytävän nimitaulussa, asunnon ovessa, sauna- ja pesutupavuorolistoissa sekä näitä vastaavissa tarkoituksissa. Lisäksi huoneistokohtaisen energian ja veden kulutuksen seurannassa sekä muissa kiinteistöteknisissä mittauksissa saattaa esiintyä henkilötietoja. Asunnossasi saatetaan ottaa valokuvia tulevaa vuokraustoimintaa sekä asunnon kunnon ja ylläpidon valvontaa varten, mutta emme valokuvaa ihmisiä asunnossasi ilman suostumustasi.

Lisäksi käytössämme on asumisen palvelukanava OmaSATO (osoitteessa oma.sato.fi). OmaSATO –kanava on tarkoitettu asumisen palvelukanavaksi, jossa tarjoamme mahdollisuuden omien tietojen tarkasteluun ja muuttamiseen (rajatusti). Kanava toimii myös viestintävälineenä ja asumiseen liittyvien palvelujen tarjontakanavana.

Vuokra-asuntohakemuksen, vuokraliiketilahakemuksen tai myytävän asunnon nimivarauksen (myytävän asunnon varaaminen ilman käsirahaa) tekemisen yhteydessä antamasi tiedot rinnastetaan sopimussuhteeseen liittyviin tietoihin.
SATOn internetpalveluihin sisältyy reaaliaikainen chat-palvelu.
SATOn puhelinpalveluun voi sisältyä mahdollisuus tulkkipalvelun käyttämiseen.

Markkinointi ja viestintä
SATO markkinoi vuokra- ja omistusasuntoja sekä asumiseen liittyviä palveluja vuokralaisilleen perustuen voimassa olevaan tai aiempaan sopimussuhteeseen ja asunnon vuokraamista tai hankintaa harkitseville ihmisille suostumukseen tai SATOn oikeutettuun etuun perustuen. SATO voi oikeutetun edun perusteella siirtää henkilötietoja SATO-konserniyhtiöiden välillä.

Asumiseen liittyviä palveluja ovat esimerkiksi Löydä koti -hakukone, asukaspaneeli sekä pysäköinti ja liikkuminen, sisustaminen, laajakaista-, hyvinvointi- ja kodin viihdepalvelut, sähkö ja kotivakuutus, siivous ja vaatehuolto sekä ruokaostokset. Palveluntarjoaja voi olla SATO tai muu yritys. SATO lähettää asiakkailleen myös uutiskirjeitä, tapahtumakutsuja ja vastaavia tiedotteita, jotka sisältävät mm. tietoa omaan kotiin ja asumiseen liittyvistä ajankohtaisista asioista.

SATO Pulssi -asukaspaneeli on tutkimuskanava, joka palvelee markkinoinnin ohella kehitystoiminnan tarpeita. Rekisterin tietoja käytetään asiakastutkimuksiin ja mielipidemittauksiin, joiden tuloksia käytetään SATOn liiketoiminnan tukena. Pyrimme sinulta saamiemme tietojen avulla selvittämään, millaisia asioita arvostat asumisessasi.

Huoneistojen markkinoinnissa ja asiakassuhteiden hoidossa tarvitsemme asiakkaan henkilötietoja palvelun hoitamisessa ja perustietojen ylläpidossa.
Markkinointiimme liittyvien tietojen käsittely voi tapahtua voimassa olevaan tai aiempaan sopimussuhteeseemme, SATOn liiketoimintaan liittyvään oikeutettuun etuun tai asiakkaan voimassa olevaan suostumukseen perustuen.

SATO voi markkinoida palvelujaan esimerkiksi internet-sivuillaan ja muuten julkisesti aina halutessaan.

Suoramarkkinointi (kuten kirje tai puhelu) voi perustua sopimussuhteeseemme tai SATOn oikeutettuun etuun, mutta sinulla on oikeus milloin tahansa vastustaa suoramarkkinointia, jolloin SATO ei enää kohdista sinulle suoramarkkinointia. Vastustamisilmoituksen voit tehdä esimerkiksi sähköpostitse tietosuoja@sato.fi -osoitteeseen.

Sähköistä suoramarkkinointia (kuten sähköposti- tai tekstiviesti) varten tarvitsemme sinulta ennalta annetun suostumuksen sähköisen viestikanavan käyttämistä varten. Voit antaa suostumuksen tai peruuttaa sen esimerkiksi ilmoittamalla siitä sähköpostiosoitteeseen tietosuoja@sato.fi.

Markkinointiluvan antaneiden tietoja voidaan käyttää markkinointiviestinnän kehittämiseen ja sitä kautta parempaan ja personoituun sekä kohdennetumpaan viestintään. Tässä tarkoituksessa sähköpostiosoite voidaan yhdistää evästeiden avulla saatuun tietoon.

Kun SATO tiedottaa asiakkaalleen esimerkiksi tulevasta remontista tai vesikatkosta, se ei ole markkinointia vaan asiakassuhteen hoitamista, eikä edellytä asiakkaan suostumusta vaan perustuu sopimussuhteeseen. Tällainen tiedottaminen voi tapahtua postitse, puhelimitse tai sähköistä viestikanavaa käyttäen.

Vierailijat
SATOn toimitiloissa vierailevilta henkilöiltä voidaan kerätä heidän henkilötietojaan SATOn oikeutetun edun perusteella.

Kameravalvonta ja sähköiset lukitusjärjestelmät
Kiinteistönomistaja voi kerätä kameravalvontatietoja turvallisuuden ja oikeusturvan varmistamiseksi SATOn toimitiloissa ja kiinteistöissä sekä niiden pihapiirissä kuten sisäänkäyntien läheisyydessä, jätehuoltopisteissä ja autohalleissa. Tietoja käytetään rikos- ja vahinkotapahtumien selvittelyyn sekä tarvittaessa turvallisuuden valvontaan. Kameravalvonnasta ilmoitetaan näkyvällä kyltillä niissä tiloissa ja alueille, joihin kamerat on sijoitettu. Kameravalvonta perustuu kiinteistönomistajan ja asiakkaan oikeutettuun etuun. SATO Oyj toimii rekisterinpitäjänä SATO-konserniin kuuluvien yhtiöiden omistamien kiinteistöjen osalta. SATOn toimitiloissa voi lisäksi olla käytössä hälytys- ja vartiointijärjestelmiä.

Sähköisten lukitusjärjestelmien käyttö perustuu asiakkaan ja SATOn väliseen sopimussuhteeseen.

Arkistot
SATOn järjestämissä tilaisuuksissa ja tapahtumissa voidaan ottaa valokuvia. Valokuvia voidaan käyttää SATOn julkaisuissa, mutta niiden yhteydessä ei ilmoiteta asiakkaiden nimiä. Valokuvat esittävät ihmisryhmää, jossa kukaan ei henkilönä korostu. Nimenomaan sinua esittävä kuva voidaan julkaista vain suostumuksellasi. Valokuva-arkiston käyttö perustuu SATOn oikeutettuun etuun elinkeinonharjoittajana.

SATOlla on sähköinen ja paperiarkisto, joissa säilytetään dokumentteja sopimussuhteiden ja lainsäädännön edellyttämässä laajuudessa. Arkistossa voidaan säilytysajan päätyttyä säilyttää vanhoja dokumentteja historia- ja arkistointitarkoituksessa SATOn oikeutetun edun perusteella.

Automatisointi
Voimme luokitella rekisteröityjä asiakkaita automaattisesti tiettyjen ennalta määriteltyjen kriteerien perusteella vuokraustoiminnan tehostamista, markkinoinnin tai viestinnän kohdistamista sekä kyselytutkimusten tulkintaa varten. Luokittelun perusteena ei koskaan käytetä erityisiä henkilötietoja. Näin kehitämme vuokraustoimintaa, asuntokantaamme ja palveluitamme tehokkaammiksi. Vuokra-asuntojen asukasvalintaan liittyvässä päätöksenteossa voimme hyödyntää automatisoituja prosesseja. Vuokra-asunnon hakijalla on aina oikeus vaatia, että hänen hakemuksensa käsittelee luonnollinen henkilö.

Evästeet
SATO käyttää evästeitä internet-palvelun vaatimassa laajuudessa. Evästeiden avulla voidaan anonyymissä muodossa kerätä SATOn internetpalvelujen käytön yhteydessä kaikilta käyttäjiltä nettikäyttäytymisen tilastotietoa. SATO ei kerää evästeiden avulla henkilötietoja, ellei tässä tietosuojaselosteessa toisin mainita. Evästeitä tallennetaan käyttäjän selaimen muistiin käyttäjäkohtaisten toimintojen mahdollistamiseksi, kuten sisäänkirjautuminen tai suostumuksen antaminen. Oma.sato.fi -portaalin käytön yhteydessä id-osoite tallennetaan kirjautuneen käyttäjän evästeeseen pseudonyymissä muodossa käyttöoikeuden tunnistamiseksi. Evästeet ovat pääosin pitkäaikaisia ja voivat säilyä käyttäjän koneella yhdestä kuukaudesta neljään vuoteen, ellei käyttäjä itse poista evästeitä koneeltaan. SATO käyttää kolmannen osapuolen (kuten Facebook, Google, Hotjar, Giosg, Youtube, Adform, AppNexus Inc, Semasio) palveluja mm. internet-palvelun laadun seuraamiseen ja mainonnan kohdentamiseen. Nämä palveluntarjoajat tallentavat itse omia evästeitään käyttäjän selaimen muistiin. Kolmannet osapuolet eivät kerää käyttäjän henkilötietoja, vaan käyttävät palvelun tarjoamiseen Close enough -periaatetta. Lisätietoja kolmansien osapuolten evästetoiminnoista saat kunkin toimijan kotisivuilta, esimerkiksi
www.google.com/policies/privacy/partners/
fi-fi.facebook.com/policies/cookies/
www.hotjar.com/legal/policies/privacy/
www.giosg.com/privacy-policy
www.youtube.com/intl/ALL_fi/howyoutubeworks/user-settings/privacy/
site.adform.com/privacy-center/website-privacy/website-cookie-policy/
www.xandr.com/privacy/
www.semasio.com/privacy
Asiakas voi estää kolmannen osapuolen evästeet tehdessään evästevalinnat SATOn internet sivuille saapuessaan. Asiakas ei kuitenkaan voi poistaa Giosg:n evästeitä, koska ne ovat tarpeen chat-palvelua varten.

Vahva sähköinen tunnistautuminen
Jos olet vahvan tunnistautumisen perusteella saanut pääsyn omiin henkilötietoihisi SATOn tietojärjestelmissä (OmaSATO), tunnistautumistiedot kertyvät tunnistuspalvelua tarjoavan yrityksen tietoihin. SATO kerää järjestelmän käytön yhteydessä kertyviä ja käytön hallintaa varten henkilötietoja tietosuojanormistoa noudattaen. Näin turvaamme sekä sinun että SATOn oikeutetun edun mahdollisissa ongelmatilanteissa. OmaSATOn kautta tapahtuvaa viestintää voimme tallentaa sopimussuhteen perusteella. SATO Oyj toimii keräämiensä henkilötietojen rekisterinpitäjänä.

Käyttäessäsi vahvan sähköisen tunnistamisen palveluita ja tehdessäsi sähköisiä allekirjoituksia, sinun on annettava tunnistuspalvelun tarjoajalle tämän tarvitsemat henkilötiedot itsestäsi ja toimittava palveluntarjoajan antamien ohjeiden mukaisesti. Palveluntarjoaja toimii rekisterinpitäjänä sille antamiesi henkilötietojen osalta. Tällä hetkellä käytössä olevan toimittajan tietosuojaselosteeseen voit tutustua osoitteessa https://adm.signspace.com/binary/signspace_person_privacyPolicy.fi.pdf

4. Rekisterien tietosisältö

Asiakkuuden hoito
Asiakkuuden hoito- ja myyntijärjestelmiin sekä asunto- ja kiinteistötietojärjestelmiin voidaan tallentaa vuokra-asunnon hakijoista, vuokralaisista, kanssavuokralaisista, yhteismaksajista, muista asumaan tulevista henkilöistä sekä myytävän asunnon varaajista ja ostajista sekä liiketilan ja autopaikan vuokraajista seuraavia tietoja:

Henkilön nimi, syntymäaika, henkilötunnus, osoite, aiempi osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, IP-osoite, asiointikieli, aineistokieli, tunnistamisasiakirjan tai oleskeluluvan tiedot, holhous- tai edunvalvontatieto, sukupuoli, ammatti, työssä käynti, työsuhteen kesto ja laatu, talouden muoto, luotto- ja maksukäyttäytymistiedot, asumistukitiedot, nykyistä asuntoa koskevat tiedot, siviilisääty, viranomaisten määräämät tietojen luovutuskiellot, asuntohakemuksen tiedot, vuokrasopimustiedot, kauppakirjan tiedot, vuokran, muiden vuokrasuhteeseen liittyvien maksujen tai kauppahinnan maksutiedot, vuokravakuustiedot, segmentointitietoja, mahdolliset muut kontaktitiedot, asiakkaan lähettämät muut tiedot ja osallistuminen SATOn järjestämään toimintaan sekä tiedot mahdollisista suostumuksistasi ja niiden peruuttamisista sekä rekisteröitynä esittämäsi pyynnöt ja tietojesi käsittelyn rajoittamista tai vastustamista koskeva tieto. Voimme tallentaa myös naapuruussuhde- ja asumistaitojasi koskevia sekä asiakaspoistuman ennustamiseen liittyviä huomioita.
Lisäksi voimme tallentaa tilaajavastuulain, rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain sekä kansainvälisten pakotteiden edellyttämiä tietoja.

Myös asiakkaan avustajan tai asiamiehen tunnistamisasiakirjasta voidaan tarvittaessa ottaa kopio ja tallentaa se asiakkaan tietojen yhteyteen asiakastietojärjestelmään.

Asiakkaan ja SATOn henkilöstön välistä viestintää voidaan tallentaa. Voimme tallentaa myös SATOn henkilökunnan tekemiin palvelutoimenpiteisiin liittyviä tietoja.

Asunto- ja kiinteistötietojärjestelmään tallennamme tiedot laskutus-, maksu- ja perintätapahtumista.

Voimme tallentaa mahdollisten muiden asuntoon asumaan tulevien henkilöiden nimet ja syntymäajat sekä 16-vuotta täyttäneiden henkilötunnukset. Tällaisia henkilöitä ovat mm. kaikki asuntoon muuttavat henkilöt, työsuhdevuokra-asunnon asukkaat, alivuokralaiset ja jälleenvuokralaiset.

Erityiset ja arkaluontoiset henkilötiedot
Henkilötunnuksen voimme tallentaa vuokrasopimus- tai muusta sopimuskumppanistamme tai muusta vuokraustoiminnassa tarvittavasta henkilöstä Tietosuojalain perusteella (1050/2018).

EU:n tietosuoja-asetuksen nojalla rekisteröidylle erityisiä eli korkean riskin tietoja ovat etninen alkuperä, poliittiset mielipiteet, uskonnollinen tai filosofinen vakaumus, ammattiliiton jäsenyys, geneettiset tai biometriset tiedot, terveyttä koskevat tiedot, seksuaalista käyttäytymistä ja suuntautumista koskevat tiedot sekä rikostuomioihin ja rikkomuksiin liittyvät tiedot.
Pyrimme välttämään korkean riskin tietojen tallentamista ja käsittelyä, mutta jos olet itse oma-aloitteisesti ilmoittanut tällaisia tietoja esimerkiksi asukasvalintaa varten tai saamme tietoja asiaasi hoitavalta viranomaiselta, voimme tällaisia tietoja tallentaa ja käsitellä noudattaen korostettua luottamuksellisuutta. Voimme saada erityisiä henkilötietoja myös tahattomasti kameravalvonnan yhteydessä. Erityisiä henkilötietoja ei käytetä asiakasprofilointiin.

Korkean riskin tietoja sekä asiakkaan taloudellista asemaa ja elämäntilannetta koskevia tietoja (ns. arkaluontoisia tietoja) käsittelemme korostetun luottamuksellisesti.

Kansainvälisten pakotteiden kohdistumisen ja liiketoimintakiellon voimme tallentaa SATOn oikeutetun edun turvaamiseksi tai lakisääteisen velvoitteen perusteella.

Markkinointi ja viestintä
Markkinointitarkoituksia varten ennen varsinaisen hakemuksen tai varauksen tekemistä voimme kerätä asiakkaalta nimen, osoitteen, ammatin, asiointikielen, tulotietoja, tietoja elämäntilanteesta, puhelinnumeron, sähköpostiosoitteen, IP-osoitteen (internetin verkkosovittimen osoite), henkilötunnuksen, iän, siviilisäädyn, tietoja kiinnostuksen kohteista sekä mahdollisia muita kontaktitietoja sekä osallistumisen SATOn järjestämään toimintaan. Voimme tallentaa myös SATO Pulssi -asukaspaneeliin osallistuneiden esittämiä mielipiteitä ja kommentteja sekä chat-palveluun tallentuneita keskusteluja.
Tarjoamme myös asiakasetuja, jotka sinulle tuottaa SATOn ulkopuolinen yritys. Jos käytät asiakasetuja, annat itse tietosi yritykselle. Voimme antaa tietojasi asiakasetuja tarjoavalle yritykselle vain, jos annat siihen nimenomaisen suostumuksen.

Tietojärjestelmät
Tietojärjestelmien (kuten OmaSATO) käytön hallintaa varten voimme kerätä asiakkaasta IP-osoitteen, tietojärjestelmien käyttöoikeudet ja niiden rajaukset, käyttöoikeuden haltijan nimen ja sähköpostiosoitteen, käyttäjätunnukset ja salasanat sekä muut tunnistetiedot kuten pin-koodit pseudonyymissä muodossa.
Kun SATO ostaa anonymisointi- tai pseudonymisointipalveluja, palvelun toimittaja toimii rekisterinpitäjänä.

Kameravalvonta ja sähköiset lukitusjärjestelmät
Kameravalvontatiedot sisältävät tiedot kameroiden valvonta-alueella liikkuvista henkilöistä, SATOn toimitiloissa ja kiinteistöissä sekä niiden pihapiirissä kuten sisäänkäyntien läheisyydessä, jätehuoltopisteissä ja autohalleissa. Videokuvan lisäksi rekisteriin tallentuu tapahtumien päivämäärä ja kellonaika. Henkilöiden puhetta emme kameravalvonnan yhteydessä tallenna. Rekisteri muodostuu SATOn tarpeellisiin paikkoihin sijoittamien kameroiden välittämästä digitaalisesta tallenteesta kameran ollessa toiminnassa. Avain- ja kulkutietojasi voidaan tallentaa ja käsitellä, mikäli asunnossa tai liiketilassa on sähköinen lukitusjärjestelmä.

Valokuva-arkisto
Asukastilaisuuksissa voidaan ottaa yleisöstä valokuvia, kuitenkin niin että kuvissa esiintyvien henkilöiden nimiä ei kirjata valokuvan yhteyteen, jollei asianomaisen henkilön kanssa toisin sovita. Tällaisia valokuvia voidaan julkaista tiedotteissa ja uutiskirjeissä. Markkinointitarkoituksiin ei käytetä henkilöitä yksilöiviä valokuvia ilman niissä esiintyvien ihmisten nimenomaista suostumusta.

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Säännönmukaisina tietolähteinämme ovat asiakkaaltamme vuokra-asuntohakemuksen, liiketilan tai autopaikan vuokraushakemuksen, vuokrasopimuksen teon, nimivarauksen teon, kauppakirjan teon yhteydessä, vuokrasuhteen aikana tai markkinointitarkoituksiin saamamme tiedot.

Keräämme tietoja rekisteriimme sinulta tai asuin/liikekumppaneiltasi sato.fi:n palvelujen käytön yhteydessä, viestintä- ja asiakaspalvelutilanteissa sekä huoneistokäynneillä. Keräämme tietoja myös vuokra-asuntohakemuksen tai myytävän asunnon nimivarauksen tekijältä. Tietoja voi antaa myös kiinteistö- tai vuokravälittäjä. Voimme tallentaa sinulta OmaSATO-kanavan kautta ja chat-keskusteluissa vastaanottamiamme tietoja. Kun käytät palveluitamme, niiden sisältöön liittyvä käyttö tallentuu.

Voimme saada henkilötietojasi myös, jos asunnosta luopuva asiakas suosittelee sinua SATOlle vuokra-asunnon tarvitsijaksi.
SATOn toimitiloissa vierailevalta henkilöltä voidaan pyytää hänen henkilötietojaan.

Kun olemme ostamassa vuokra-asunnon tai kokonaisen talon asuntoineen, saamme myyjältä vuokralaisten ja asukkaiden tietoja tallennettavaksi omiin järjestelmiimme.

Tietoja voidaan kerätä myös esimerkiksi osallistuessasi järjestämiimme kampanjoihin ja -tapahtumiin. Tapahtumissa voidaan ottaa valokuvia yleisöstä.

Päivitämme tietojasi muun muassa ilmoitusten ja vuokrasuhteen aikaisten tapahtumien perusteella. Ilmoitusten osalta tietolähteenä voi olla lisäksesi ulkopuolinen taho, jolloin pyrimme asianmukaisesti varmistumaan tietojen oikeellisuudesta. Voimme saada tietoja myös asuntokauppaan liittyvien yhteydenottojen perusteella.

Väestörekisteristä voimme tarkistaa henkilötietojen oikeellisuuden vuokraushakemusten tai myytävän asunnon nimivarausten yhteydessä. Samasta rekisteristä voimme tarkistaa myös omistamiemme asuntojen asukastiedot. Voimme kerätä ja päivittää henkilötietojasi myös yhteistyökumppaneiltamme sekä henkilötietoja koskevia palveluja tarjoavilta viranomaisilta ja yrityksiltä saatavien tietojen perusteella.

Luotto- ja maksukäyttäytymistietoja sekä pakoteseurantatietoja voimme kerätä ja päivittää mm. Suomen Asiakastieto Oy:n rekisteristä, asumistukitietoja voimme saada KELAlta.

SATO voi tarkistaa ja päivittää yhteystietoja, puhelinnumeroita ja muita henkilötietoja myös muista luotettavista, kolmansien osapuolien tarjoamista maksullisista tai maksuttomista tietolähteistä.
Tietojärjestelmien, kuten OmaSATO, käytön hallintaa varten mahdollisesti kerättävät tiedot saamme sinulta itseltäsi ja henkilöstömme luo ja ylläpitää käyttöoikeudet.

Valokuvia ottaa SATOn henkilöstö tai palkattu valokuvaaja.
Kameravalvontarekisteri muodostuu SATOn tarpeellisiin paikkoihin sijoittamien kameroiden välittämästä digitaalisesta tallenteesta. Kameravalvontatiedot tallentuvat automaattisesti henkilön saapuessa valvonta-alueelle kameran ollessa toiminnassa.

Sähköinen lukitusjärjestelmä kerää tietoja sitä perustettaessa ja käytettäessä.

6. Tietojen luovutukset ja tietojen siirto

SATO ei julkaise keräämiään tietoja ja noudattaa salassapitovelvollisuutta henkilötietojen suhteen, ellei lainsäädäntö tai oikeudellisen vaateen laatiminen, esittäminen tai puolustaminen muuta edellytä tai tässä tietosuojaselosteessa toisin mainita.

SATO voi luovuttaa henkilötietoja viranomaisille, jotka niitä lakiin perustuen pyytävät.

Tässä tietosuojaselosteessa tarkoitettuja tietoja emme siirrä SATO-konsernin ulkopuolelle, poikkeuksena SATO-konsernin puolesta jotain tiettyä tehtävää (esim. asiakkuuden tai palvelun hoitoa ja kehittämistä, vuokraustoimintaa, tulkkauspalvelua, asuntojen tai muiden tilojen myyntiä, kiinteistönhallintapalveluja, kiinteistöjen huoltoa, rakentamista ja korjaustoimintaa sekä niiden valvontaa, turvallisuuden valvontaa, asiakastietojen täydentämisen tai perinnän osaa tai tietojärjestelmien ja tietoturvan kehittämistä ja ylläpitoa, chat-palvelua) suorittavat sopimuskumppanit, joita sitoo salassapitovelvollisuus ja tietosuojasopimus, sekä ne tahot, joilla lainsäädännön mukaan on oikeus tietojen saantiin. Tietojen siirtoa rajataan käyttötarkoituksen perusteella. Tietosuojasopimuksessa sovitaan EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti mm. tietoturvan tasosta ja tietoturvaloukkauksista ilmoittamisesta SATOn ja sopimuskumppanin välillä.

ARA-vuokra-asuntojen osalta Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ja Hitas-asuntojen osalta Helsingin kaupunki toimivat valvontaviranomaisina, joilla on oikeus saada valvontaa varten tarvitsemansa tiedot. Lisäksi Helsingin kaupungille voidaan toimittaa tietoja Hitas-asuntojen arvonnan suorittamista varten. KELAlla on oikeus saada tietoja tuensaajistaan.

SATOn järjestämissä tilaisuuksissa otettuja yleisökuvia voidaan käyttää SATOn julkaisujen kuvituksena lain sallimissa rajoissa.

Kameravalvonnan ja sähköisen lukitusjärjestelmän rekisterien tietoja voidaan luovuttaa rikos- ja väärinkäytösepäilyjen selvittämiseksi poliisille, muulle toimivaltaiselle viranomaiselle tai elinkeinoluvan perusteella turvallisuuspalvelutoimintaa harjoittavalle taholle.

Tietoja ei luovuteta suoramarkkinointi- tai sitä vastaaviin tarkoituksiin.
SATOn myydessä vuokratalon tai -asunnon, sen asukkaiden ja vuokralaisten voimassa olevat vuokrasuhteeseen liittyvät tiedot voidaan luovuttaa vuokratalon tai -asunnon ostajalle.

Tarjoamme myös asiakasetuja, jotka sinulle tuottaa SATOn ulkopuolinen yritys. Jos käytät asiakasetuja, annat itse tietosi yritykselle. Voimme siirtää tietojasi asiakasetuja tarjoavalle yritykselle vain, jos annat siihen nimenomaisen suostumuksen.

Henkilötietoja voidaan tietojärjestelmien ylläpitämiseksi siirtää Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle Yhdysvaltoihin vain EU:n tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja sen asettamissa rajoissa kohdevaltion tietosuojan riittävyyttä koskevan EU komission päätöksen perusteella tai esimerkiksi yritysryhmää koskevien tietosuojaviranomaisten vahvistamien sitovien sääntöjen perusteella.

7. Linkit ulkoisille verkkosivuille SATOn internetsivuistoilta

SATOn internetsivujen, sato.fi:n ja kotona.fi:n, kautta sinulla on mahdollisuus saada kolmansien tahojen tuottamia asiakasetuja ja palveluja sekä osallistua näiden järjestämiin kilpailuihin ja arvontoihin käyttämällä linkkiä, joka ohjaa kyseisen tahon sivustoille. Asiakasetuja tarjoava yhteistyökumppanimme saattavat käyttää mainonnan kohdentamiseksi evästeitä, joilla he keräävät tietoa vierailuistasi sato.fi:ssä ja muilla sivustoilla.

SATO ei ole vastuussa kolmansien tahojen suorittamasta henkilötietojen keräämisestä tai käsittelystä. Näissä tilanteissa luovutat itse omat tietosi suoraan kolmannelle taholle esimerkiksi saadaksesi palveluja, asiakasetuja tai osallistuaksesi kilpailuun tai arvontaan.

SATO voi antaa tietojasi asiakasetuja tarjoaville kolmansille osapuolille vain sinun nimenomaisella suostumuksellasi.

8. Henkilötietojen säilytysaika

SATOn internetsivujen Löydä koti -hakukoneeseen kirjautuneet tiedot poistetaan rekisteristä viimeistään, kun kolme kalenterivuotta on kulunut siitä, kun olet viimeksi ollut aktiivinen SATOn internetsivujen hakukoneessa tai siihen liittyvissä palveluissa, edellyttäen että tietojesi säilyttämiselle ei ole muuta oikeusperustetta, kuten vuokra-asuntohakemuksen jättäminen tai nimivarauksen teko omistusasunnon kauppaa varten.

Antamasi suostumus sähköisen suoramarkkinointikanavan käyttämiseen on voimassa toistaiseksi, kunnes peruutat suostumuksesi. Peruuttamisen jälkeen tietojasi ei käytetä sähköiseen suoramarkkinointiin.

Voit myös peruuttaa muun antamasi suostumuksen tietojesi käsittelyyn. Jos suostumuksesi lisäksi muuta laillista oikeusperustetta tietojesi käsittelemiseen ei ole, tietosi poistetaan ilman aiheetonta viivytystä. Suostumustasi edellyttävä toiminta lakkaa kaikissa tapauksissa viipymättä, vaikka tietojasi ei voitaisikaan poistaa. Tässä tapauksessa tieto antamastasi suostumuksesta ja sen peruuttamisesta voidaan säilyttää enintään kuuden vuoden ajan suostumuksen peruuttamisesta.

Jos olemme saaneet henkilötietojasi sinua SATOlle suositelleelta asunnosta luopuvalta asiakkaalta, henkilötietojasi voidaan säilyttää enintään yhden kokonaisen kalenterikuukauden ajan, ellet itse halua jatkaa asiakkuutta SATOlla.
Vuokraushakemuksen tai myytävän asunnon nimivarauksen jättäneen tietoja voidaan säilyttää kuuden vuoden ajan siitä, kun asiakas on viimeksi jättänyt hakemuksen/varauksen, jollei asiakas ole tehnyt vuokrasopimusta tai asuntokauppaa.

Luottohäiriömerkintöjä koskevat tiedot poistetaan aina viimeistään kuuden vuoden kuluttua asuntohakemuksen jättämisestä. Vain ARA-rajoituksista vapaita asuntoja hakeneen asiakkaan luottotiedot voidaan poistaa pyynnöstä, kun kolme vuotta on kulunut hakemuksen jättämisestä.

Vuokrasopimukseen tai asuntokauppaan perustuvia tietoja voidaan säilyttää kymmenen vuotta siitä, kun vuokrasopimus on päättynyt, asuntokauppa on tehty ja vuokrasuhteeseen tai asuntokauppaan liittyvät velvoitteet ovat puolin ja toisin loppuun suoritetut. Sama säilytysaika koskee kaikkia asunnossa asuvia/asuneita henkilöitä ja mm. puhelutallenteita ja muuta kanssasi käytyä vuoropuhelua/viestintää. Tiedot, jotka liittyvät osallistumiseen asukaspaneeliin, säilyvät saman ajan, kuin vuokrasopimukseen perustuvat tiedot.

Valokuvia voidaan säilyttää aktiivista käyttöä varten enintään 10 vuotta valokuvan ottamisesta ja arkistointi- ja historiatarkoituksissa pysyvästi.

Vierailijatietoja säilytetään enintään yhden täyden kalenterivuoden ajan.

Kameravalvonnan tietoja säilytetään tarpeelliseksi todettu aika, jos ne sisältävät käyttötarkoitukseen perustuvaa tutkittavaa tietoa. Tutkinnan päätyttyä tietoa säilytetään sen ajan, joka on tarpeen oikeudellisen vaateen laatimista, esittämistä tai puolustamista varten. Kun aineiston säilyttämisen tarve on päättynyt, tieto poistetaan kolmen vuoden kuluessa. Muussa tapauksessa tieto säännönmukaisesti tuhoutuu uuden tallenteen alle enintään vuoden kuluessa tallentamisesta.

Sähköisen lukitusjärjestelmän tietoja voidaan säilyttää sama aika, kuin muitakin vuokrasopimukseen perustuvia tietoja.

Mahdolliset tietojärjestelmän käytön hallintatiedot säilytetään enintään kuusi kalenterivuotta käyttöoikeuksien poistamisesta lukien.

Evästeiden avulla kerättyjä tietoja säilytetään evästeen luonteesta riippuen enintään viisi vuotta.

Sähköisessä ja paperiarkistossa olevia dokumentteja voidaan säilyttää aktiivista käyttöä varten enintään 15 vuotta dokumentin voimassaolon päättymisestä sekä arkistointi- ja historiatarkoituksissa pysyvästi.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Ainoastaan nimetyt SATOn tai SATOn valitseman sopimuskumppanin henkilöstön edustajat, jotka työnsä puolesta tarvitsevat tietoja, ovat oikeutettuja pääsemään henkilötietoja sisältäviin järjestelmiin ja käsittelemään järjestelmissä olevia tietoja. SATOn ja sopimuskumppanin välillä on tietosuojasopimus voimassa. Henkilökohtaisten tunnusten käyttö vaaditaan. Olemme suojanneet järjestelmät teknisin ja hallinnollisin keinoin.

A. Manuaalinen aineisto/säilytyspaikka ja suojaaminen: Aineisto säilytetään lukitussa ja valvotussa tilassa. Tietoihin on pääsy vain SATO-konsernin nimeämillä henkilöillä.
B. Sähköisesti tallennettu aineisto/rekisterien käyttöoikeuden periaatteet ja käytön valvonta sekä laitteiden fyysinen suojaus: Tietoihin on pääsy vain SATO-konsernin nimeämillä henkilöillä. Rekisterin käyttöoikeudet määritellään tehtäväkohtaisesti. Käyttöoikeuksien määrittelyssä noudatamme SATOn sisäisiä prosesseja. Tietojen säilytykseen käytettävät tietokannat ja tietoverkot on suojattu organisatorisin ja teknisin toimenpitein. Rekisterin valvonta ja suojaus noudattavat EU-alueella sovellettavia määräyksiä.

10. Henkilön oikeus tarkastaa itseään koskevat henkilötiedot

Sinulla on oikeus saada rekisterinpitäjältä eli SATOlta vahvistus siitä, että sinua koskevia henkilötietoja käsitellään tai että niitä ei käsitellä.

Sinulla on oikeus tarkistaa rekisteristä itseäsi koskevat henkilötiedot. Voit esittää tarkastusoikeutta koskevan pyynnön henkilökohtaisesti tai kirjallisesti SATOlle. Kirjalliset tarkastuspyynnöt pyydämme toimittamaan asiakaspalveluumme sähköpostitse: asiakaspalvelu@sato.fi tai postitse osoitteeseen ”SATOn asiakaspalvelu, PL 401, 00601 Helsinki”. Myös OmaSATO –kanavan kautta voit tarkistaa itseäsi koskevia tietoja.

Henkilökohtaisesti voit asioida SATOn päätoimipaikassa Helsingin Käpylässä tai SATOn Helsingin keskustan, Tampereen tai Turun palvelupisteissä, joiden osoitteet löydät SATOn internetsivuilta osoitteesta www.sato.fi/fi/yhteystiedot-ota-yhteytta.

Valokuvia, kameravalvontatietoja, loki- tai evästetietoja järjestelmien käytöstä emme toimita, koska aineisto sisältäisi myös muiden ihmisten henkilötietoja tai vaatisi kohtuutonta vaivaa.

Tarkastusoikeuden toteutamme viipymättä, kuitenkin viimeistään kuukauden kuluessa pyynnön esittämisestä. Poikkeuksellisissa tilanteissa toimitusaika voi olla enintään kolme kuukautta.

Toimitamme tiedot sinulle yhtenä jäljennöksenä henkilökohtaisesti henkilöllisyyden todistamista vastaan tai muulla tavalla suojatusti luotettavaa tunnistamista käyttäen. Sähköiseen pyyntöön vastataan sähköisesti, jos tämä on tietoturvan näkökulmasta mahdollista.

Jos pyyntösi ovat ilmeisen perusteettomia tai kohtuuttomia, erityisesti jos niitä esitetään toistuvasti tai jos pyydät useampia jäljennöksiä, voimme rekisterinpitäjänä periä pyynnön toteuttamisesta hallinnollisiin kustannuksiin perustuvan kohtuullisen maksun tai kieltäytyä toteuttamasta pyyntöä.

  1. Henkilötietojen oikaiseminen tai poistaminen sekä rekisteröidyn oikeus pyytää käsittelyn rajoittamista

Voit pyytää virheellisen tiedon korjaamista, jolloin päätämme tiedon korjaamisesta. Havaitun virheellisen tiedon voimme korjata saatuamme oikean tiedon sinulta tai muusta luotettavasta lähteestä.

Siltä osin kuin voit toimia itse, esimerkiksi OmaSATO –kanavalla, sinun on ilman aiheetonta viivytystä, saatuasi tiedon virheestä tai, virheen itse havaittuasi, oma-aloitteisesti oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, rekisterin tarkoituksen vastainen, virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut tieto. Olet vastuussa mahdollisen käyttäjäkohtaisen käyttäjätunnuksesi salassapidosta sekä sillä tapahtuneesta käytöstä.

Sinulla on oikeus saada itseäsi koskevat henkilötiedot poistetuksi rekisteristä (oikeus tulla unohdetuksi) säilytysajan päätyttyä, jos henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten henkilötiedot on kerätty, vastustat käsittelyä, jolle ei ole perusteltua syytä, suostumukseen perustuneen käsittelyn osalta suostumus on peruutettu tai henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti tai SATO on lain mukaan velvollinen poistamaan tiedot. Rekisterinpitäjänä SATO päättää kulloinkin voimassa olevaa lainsäädäntöä noudattaen tietojen poistamisesta ilman aiheetonta viivytystä.

Sinulla on oikeus vaatia SATOa rajoittamaan henkilötietojesi käsittelyä, kun
• odotat vastaustamme tietojesi oikaisemista tai poistamista koskevaan pyyntöön,
• käsittely on lainvastaista ja vastustat henkilötietojesi poistamista ja vaadit sen sijaan niiden käytön rajoittamista,
• SATO ei enää tarvitse kyseisiä henkilötietoja käsittelyn tarkoituksiin, mutta sinä tarvitset niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi,
• olet vastustanut henkilötietojen käsittelyä odotettaessa sen todentamista, syrjäyttävätkö rekisterinpitäjän oikeutetut perusteet sinun perusteesi (tasapainotesti).

Jos käsittelyä on rajoitettu edellä mainituilla perusteilla, näitä henkilötietoja saa, säilyttämistä lukuun ottamatta, käsitellä ainoastaan sinun suostumuksellasi tai oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi tai toisen luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön oikeuksien suojaamiseksi tai tärkeää yleistä etua koskevista syistä.

12. Oikeus vastustaa käsittelyä erityiseen henkilökohtaiseen syyhyn liittyen

Sinulla on oikeus henkilökohtaiseen erityiseen syyhyn perustuen vastustaa käsittelytoimia, joita kohdistamme henkilötietoihisi rekisterinpitäjän oikeutetun edun nojalla.

Voit esittää vastustamista koskevan vaatimuksesi, jossa erittelet ne perusteet, joiden nojalla vastustat käsittelyä, tämän tietosuojaselosteen rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle (sivu 1). SATO voi kieltäytyä toteuttamasta vastustamista koskevaa pyyntöäsi laissa säädetyin perustein toteutettuaan tarvittavan tasapainotestin sinun ja SATOn oikeutettujen etujen välillä.

13. Oikeus kieltää suoramarkkinointi

Jos henkilötietoja käsitellään suoramarkkinointia varten, voit milloin tahansa vastustaa sinua koskevien henkilötietojen käsittelyä tällaista markkinointia varten, mukaan lukien profilointia silloin kun se liittyy tällaiseen suoramarkkinointiin. Jos vastustat henkilötietojesi käsittelyä suoramarkkinointia varten, niitä ei saa enää käsitellä tähän tarkoitukseen.

14. Oikeus peruuttaa antamansa suostumus

Sinulla on oikeus peruuttaa suostumuksesi henkilötietojesi käsittelyyn milloin tahansa siltä osin kun henkilötietojesi käsittely perustuu omaan suostumukseesi. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen. Sinulla on myös oikeus milloin tahansa kieltää sähköisten kanavien käyttäminen sinulle osoitettavassa suoramarkkinoinnissa.

15. Automaattinen päätöksenteko

Vuokra-asuntojen asukasvalinnassa noudatamme kulloinkin sovellettavia viranomaisten antamia asukasvalintaohjeita ja lakisääteisiä asukasvalintaperusteita sekä SATOn määrittelemiä asukasvalintaa tehostavia menetelmiä. Prosessiin voi kuulua automaattista päätöksentekoa. Sinulla on oikeus vaatia, että tiedot käsittelee SATOn puolesta luonnollinen henkilö. Sinulla on myös oikeus esittää kantasi ja riitauttaa automatisoitu päätös.

16. Henkilön oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Sinulla on oikeus saada sinua koskevat henkilötiedot, jotka olet toimittanut SATOlle, ja joita käsittelemme suostumuksesi tai sopimussuhteen nojalla, koneellisesti luettavassa muodossa siirrettyä suoraan toiselle rekisteripitäjälle, jos se on teknisesti mahdollista ja tietoturvallista.

Jos siirto ei ole teknisesti mahdollista tai tietoturvallista, voit itse toimittaa tarkastusoikeuden nojalla vastaanottamasi omat henkilötietosi toiselle rekisterinpitäjälle niin halutessasi.

17. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Sinulla on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle siinä EU-jäsenvaltiossa, jossa on vakinainen asuinpaikkasi tai työpaikkasi tai jossa epäilty tietosuoja-asetuksen rikkominen on tapahtunut. Suomessa toimivaltainen viranomainen on Tietosuojavaltuutettu (Ratapihantie 9, PL 800, 00521 Helsinki tai sähköpostitse tietosuoja@om.fi). Lisätietoja löydät tietosuojavaltuutetun kotisivuilta tietosuoja.fi.

18. Yhteydenotot

Nousiko mieleesi lisäkysymyksiä?
Kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa autamme sinua mielellämme. Otathan meihin yhteyttä kirjallisesti joko sähköpostitse tai postitse. Katso yhteystiedot rekisteriselosteen alussa kohdasta 1. ’Rekisterinpitäjä’.

Tulosta asiakirja »

Tietosuojaseloste: Sidosryhmiin kuuluvien henkilötietojen käsittely SATOn Suomen toiminnoissa
1. Rekisterinpitäjä

SATO Oyj (omasta ja kaikkien SATO-konserniyhtiöiden puolesta, jäljempänä SATO)
Panuntie 4, PL 401
00601 Helsinki
p. 020 334 443

Yhteyshenkilö:
Tietosuoja-asiat, Panuntie 4, PL 401, 00601 Helsinki
sähköposti tietosuoja@sato.fi

Päivitetty 8.3.2021

1. Rekisterien nimet

• hankinta- ja kiinteistötietojärjestelmä
• sidosryhmärekisteri
• osake- ja osakasluettelot sekä JVK-haltijarekisterit
• työhakemusten rekisteri
• arkistot, valokuva-arkisto ja nauhoitteet
• kameravalvonta
• tietojärjestelmien käytön hallinta
• rakennus- ja korjaustyömaiden tiedot

SATOn Whistleblowing-kanavasta on laadittu erillinen tietosuojaseloste.

2. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyn oikeusperuste sekä evästeiden käyttö

SATO käsittelee henkilötietoja usealla eri oikeusperusteella. Henkilötietojen käsittelyn perusteita ovat: SATOon kohdistuvien lakisääteisten vaatimusten täyttäminen, rekisteröidyn tai hänen edustamansa yhtiön kanssa tehtävän sopimuksen valmistelu ja täyttäminen, henkilön suostumus sekä SATOn oikeutettu etu.

SATOn oikeutettu etu voi liittyä rekisteröidyn kanssa luodun tai luotavan yhteistyösuhteen perustamiseen, kehittämiseen, päättämiseen, arkistointiin ja muuhun ylläpitoon, SATOn liiketoiminnan tarkasteluun ja kehittämiseen, riskien arviointiin ja hallintaan sekä viestintään ja markkinointiin SATOn nykyisille, entisille ja potentiaalisille sidosryhmille, tiedonsiirtoon SATO-konserniyhtiöiden välillä, yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen sekä rekrytointiin. SATOn oikeutettu etu voi myös liittyä fyysiseen tai tietoturvallisuuteen tai SATOn tarpeeseen suojata oikeuksiaan ja omaisuuttaan.

Hankintatoimintaa varten kerätään henkilötietoja sopimusperusteisesti ja SATOn oikeutettuun etuun perustuen sekä lainsäädännön (kuten tilaajavastuulain 1233/2006, rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain 444/2017 ja kansainvälisiä pakotteita koskevan lainsäädännön 659/1967) tai sopimusvelvoitteiden vaatimuksiin perustuen.

Tarvikehankintoja varten voidaan kerätä henkilötietoja toimeksiannosta huoltoa ja korjaustoimintaa hoitavan sopimuskumppanin henkilöstöltä tarvikemyyjän myyntijärjestelmien toimintaa varten sopimusperusteisesti tai SATOn ja kyseisen henkilön oikeutettuun etuun perustuen. Tarvikemyyjä on oman myyntijärjestelmänsä rekisterinpitäjä.

Kiinteistötietojärjestelmään voidaan tallentaa kunkin kiinteistön hoitoon liittyvien osapuolten henkilö- ja yhteystietoja SATOn ja osapuolen tai hänen työnantajansa välisen sopimussuhteen perusteella.

Yritysjohtoon kuuluvista henkilöistä ja heidän lähipiiristään kerätään kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön ja Arvopaperimarkkinayhdistyksen Hallinnointikoodin edellyttämät tiedot. Hallituksen jäsenistä voidaan lisäksi tallentaa valokuvia ja palkkioiden maksun edellyttämät tiedot.

Vuokratyöntekijöistä ja muista SATOn sopimuskumppanien palveluksessa olevista SATOn toimitiloissa työskentelevistä henkilöistä kerätään tarvittavat tiedot SATOn ja sopimuskumppanin väliseen sopimukseen perustuen.

Sidosryhmäyhteistyötä ja yhteiskunnallista vaikuttamista varten kerätään tietoja voimassa oleviin suostumuksiin ja SATOn oikeutettuun etuun perustuen.

SATOn toimitiloissa vierailevilta henkilöiltä voidaan kerätä heidän henkilö- ja työantajatietojaan SATOn oikeutetun edun perusteella.

Tulkkauspalvelua tarjoavalta henkilöltä voidaan tallentaa kopio hänen tunnistamisasiakirjastaan SATOn ja tulkkipalvelua tarvitsevan henkilön oikeutetun edun turvaamiseksi.

Osake- ja osakasluettelotietoja sekä JVK-haltijarekisteriä ylläpidetään yhtiö- ja arvopaperilainsäädännön perusteella.

Työnhakijoista kerätään tietoja rekrytointiprosessin suorittamista ja työhön sopivuuden arviointia varten sekä työsopimuksen solmimista valmistelevina toimenpiteinä. Uusien työntekijöiden rekrytointia varten kerätyt työhakemustiedot katsotaan sopimukseen perustuviksi tiedoiksi. Avoimet työhakemukset voidaan tallentaa.

Suoramarkkinointi voi perustua SATOn oikeutettuun etuun, mutta henkilöllä on oikeus milloin tahansa kieltää se, jolloin SATO ei enää kohdista häneen suoramarkkinointia. Sähköinen suoramarkkinointi on mahdollista vain, jos henkilö on antanut siihen etukäteen suostumuksensa.

Yrityksille kohdistettu suoramarkkinointi on sallittua. Esimerkiksi markkinointiviesti osoitteeseen ostot@yritys.fi on sallittua ja työtekijän työsähköpostiosoitteeseen taija.tyontekija@yritys.fi saa lähettää suoramarkkinointia ilman henkilön antamaa ennakkosuotumusta, mikäli markkinointiviestinnän sisältö liittyy ko. henkilön työtehtäviin. Myös näissä tilanteissa henkilöllä on mahdollisuus kieltää häneen kohdistettu suoramarkkinointi.

Markkinointiluvan antaneiden tietoja voidaan käyttää markkinointiviestinnän kehittämiseen ja sitä kautta parempaan ja personoituun sekä kohdennetumpaan viestintään. Tässä tarkoituksessa sähköpostiosoite voidaan yhdistää evästeiden avulla saatuun tietoon.

Kameravalvontatietoja voidaan kerätä kiinteistönomistajan, vuokralaisen tai muun henkilön oikeutettuun etuun perustuen turvallisuuden ja oikeusturvan varmistamiseksi SATO toimitiloissa ja kiinteistöissä sekä niiden pihapiirissä. Tietoja käytetään rikos- ja vahinkotapahtumien selvittelyyn sekä reaaliaikaiseen turvallisuuden valvontaan. Kameravalvonnasta ilmoitetaan näkyvällä kyltillä niissä tiloissa ja alueille, joihin kamerat on sijoitettu. SATO Oyj toimii rekisterinpitäjänä kaikkien SATO-konserniin kuuluvien yhtiöiden omistamien kiinteistöjen osalta. SATOn toimitiloissa voi lisäksi olla käytössä hälytys- ja vartiointijärjestelmiä.

SATOn järjestämissä tilaisuuksissa ja tapahtumissa voidaan ottaa valokuvia. Valokuvia voidaan käyttää SATOn julkaisuissa, mutta niiden yhteydessä ei ilmoiteta henkilöiden nimiä. Valokuvat esittävät ihmisryhmää, jossa kukaan ei henkilönä korostu. Vain henkilön nimenomaisella suostumuksellasi juuri häntä esittävä kuva voidaan julkaista.

Etäyhteydellä toteutettavia palavereita, kokouksia ja muita tilaisuuksia voidaan nauhoittaa liiketaloudellista raportointia, sopimusneuvottelujen dokumentointia, perehdytystä ja muuta vastaavaa käyttötarkoitusta varten. Nauhoittamisesta mainitaan tilaisuuden alussa. Nauhoite voi sisältää osallistujan kuvan, nimen, keskustelun sisällön ja tilaisuudessa esitetyn aineiston. Nauhoitteita voidaan käsitellä, kun työtehtävät sitä edellyttävät. SATOn oikeus nauhoittaa tilaisuuksia voi perustua sopimussuhteeseen, oikeutettuun etuun tai osallistujien suostumukseen.

Tietojärjestelmien käytön hallintaa varten kerätään mm. käyttäjätietoja, käyttäjätunnuksia ja salasanoja pseudonymisoidussa muodossa sekä käyttöä koskevia tietoja tietosuojanormistoa noudattaen ja SATOn ja henkilöstön sekä sopimuskumppanien ja niiden henkilöstön oikeutetun edun turvaamiseksi.
Rakennus- ja korjaustyömaiden henkilötietoja voidaan kerätä lainsäädännön (kuten maankäyttö- ja rakennuslain 132/1999, tilaajavastuulain 1233/2006, työturvallisuuslain 738/2002 ja verotusmenettelylain 1558/1995) vaatimusten perusteella silloin, kun lainsäädäntö edellyttää SATOn keräävän tiedot.
SATOlla on sähköinen ja paperiarkisto, joissa säilytetään dokumentteja sopimussuhteiden ja lainsäädännön edellyttämässä laajuudessa. Arkistossa voidaan säilytysajan päätyttyä säilyttää vanhoja dokumentteja historia- ja arkistointitarkoituksessa.

Henkilötietojen perusteella ei tehdä kokonaan automaattista päätöksentekoa. Tilaajavastuulain, muun lainsäädännön tai SATOn liiketoimintaan tai riskienhallintaan liittyvän oikeutetun edun perusteiden sitä edellyttäessä henkilöitä voidaan kuitenkin automaattisesti luokitella tiettyjen ennalta määriteltyjen kriteerien perusteella. Luokittelu ei kuitenkaan johda automaattisesti oikeudellisiin tai vastaaviin vaikutuksiin henkilölle.
Sopimus- tai yhteistyösuhteen syntymisen edellytyksenä on, että kumppani tai henkilö antaa tarpeelliset henkilötiedot.

Henkilötiedot pidetään luottamuksellisina, ellei laki toisin edellytä tai tässä tietosuojaselosteessa toisin mainita.

Käytettäessä vahvan sähköisen tunnistamisen palveluita ja tehtäessä sähköisiä allekirjoituksia, tunnistuspalvelun tarjoajalle on annettava tämän tarvitsemat henkilötiedot, kuten tunnistetiedot, ja muutoin toimittava palveluntarjoajan antamien ohjeiden mukaisesti. Palveluntarjoaja toimii rekisterinpitäjänä sille annettujen henkilötietojen osalta. Tällä hetkellä käytössä olevan toimittajan tietosuojaselosteeseen voit tutustua osoitteessa https://adm.signspace.com/binary/signspace_person_privacyPolicy.fi.pdf
SATOn internetpalveluihin sisältyy reaaliaikainen chat-palvelu.

SATO käyttää evästeitä internet-palvelun vaatimassa laajuudessa. Evästeiden avulla voidaan anonyymissä muodossa kerätä SATOn internetpalvelujen käytön yhteydessä kaikilta käyttäjiltä nettikäyttäytymisen tilastotietoa. SATO ei kerää evästeiden avulla henkilötietoja, ellei tässä tietosuojaselosteessa toisin mainita. Evästeitä tallennetaan käyttäjän selaimen muistiin käyttäjäkohtaisten toimintojen mahdollistamiseksi, kuten sisäänkirjautuminen tai suostumuksen antaminen. Oma.sato.fi -portaalin käytön yhteydessä id-osoite tallennetaan kirjautuneen käyttäjän evästeeseen pseudonyymissä muodossa käyttöoikeuden tunnistamiseksi. Evästeet ovat pääosin pitkäaikaisia ja voivat säilyä käyttäjän koneella yhdestä kuukaudesta neljään vuoteen, ellei käyttäjä itse poista evästeitä koneeltaan. SATO käyttää kolmannen osapuolen (kuten Facebook, Google, Hotjar, Giosg, Youtube, Adform, AppNexus Inc, Semasio) palveluja mm. internet-palvelun laadun seuraamiseen ja mainonnan kohdentamiseen. Nämä palveluntarjoajat tallentavat itse omia evästeitään käyttäjän selaimen muistiin. Kolmannet osapuolet eivät kerää käyttäjän henkilötietoja, vaan käyttävät palvelun tarjoamiseen Close enough -periaatetta. Lisätietoja kolmansien osapuolten evästetoiminnoista saat kunkin toimijan kotisivuilta, esimerkiksi
www.google.com/policies/privacy/partners/
fi-fi.facebook.com/policies/cookies/
www.hotjar.com/legal/policies/privacy/
www.giosg.com/privacy-policy
www.youtube.com/intl/ALL_fi/howyoutubeworks/user-settings/privacy/
site.adform.com/privacy-center/website-privacy/website-cookie-policy/
www.xandr.com/privacy/
www.semasio.com/privacy
Henkilö voi estää kolmannen osapuolen evästeet tehdessään evästevalinnat SATOn internet sivuille saapuessaan. Giosg:n evästeitä ei kuitenkaan voi poistaa, koska ne ovat tarpeen chat-palvelua varten.

3. Rekisterien tietosisältö

Hankintajärjestelmä voi sisältää tietoja yhteistyökumppaniyrityksen yhteyshenkilön nimestä ja yhteystiedoista, liiketoimintakiellosta, velkajärjestelystä, tilaajavastuulain edellyttämiä tietoja, tiedon kansainvälisten pakotteiden kohdistumisesta sekä rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseksi annetun lain edellyttämiä tietoja. Tarvikehankintoja varten voidaan kerätä sopimuskumppanin henkilöstön henkilötietoja, kuten nimi, henkilötunnus, yhteystiedot, mobiililaitteen tiedot ja maksukortin tiedot. Vuokratyöntekijöistä ja SATOn toimitiloissa työskentelevästä sopimuskumppanin työntekijästä kerätään henkilön yksilöintitiedot sekä muut työnteon edellyttämät tiedot.

Sidosryhmäyhteistyötä varten kerättäviä tietoja ovat henkilön nimi, arvo tai ammatti, osoite, sähköpostiosoite, työnantaja ja sen yhteystiedot, henkilön asema organisaatiossa sekä kutsuvierastapahtumiin ja jakeluihin liittyviä tietoja. Sidosryhmätilaisuuksissa voidaan ottaa yleisöstä valokuvia, kuitenkin niin että kuvissa esiintyvien henkilöiden nimiä ei kirjata valokuvan yhteyteen, jollei asianomaisen henkilön kanssa toisin sovita. Markkinointitarkoituksiin ei käytetä henkilöitä yksilöiviä valokuvia ilman niissä esiintyvien ihmisten suostumusta.

Yritysjohtoon kuuluvista henkilöistä ja heidän lähipiiristään tallennetaan lainsäädännön ja Arvopaperimarkkinayhdistyksen Hallinnointikoodin (https://cgfinland.fi/hallinnointikoodit/) edellyttämät tiedot sekä hallituksen jäsenistä valokuvia ja palkkioiden maksua varten tarvittavia tietoja. Yritysjohtoon kuuluvia henkilöitä ovat SATO Oyj:n hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja sekä SATO-konsernin johtoryhmän jäsenet.

SATOn toimitiloissa vierailevilta henkilöiltä voidaan kerätä heidän henkilö- ja työantajatietojaan.

Tulkkauspalvelua tarjoavalta henkilöltä voidaan tallentaa kopio hänen tunnistamisasiakirjastaan tulkkausapua tarvinneen henkilön tietojen yhteyteen.

Osake- ja osakasluettelo- sekä JVK-haltijarekisteritietoina tallennetaan lain edellyttämät tiedot, joita ovat mm. omistajan nimi, osoite, sektori, kansalaisuus, kieli, hallintarekisteritieto, arvo-osuuslaji sekä omistettujen osakkeiden ja velkakirjojen määrä ja prosenttiosuus.

Työhakemustiedot voivat sisältää tietoja hakijan nimestä ja kontaktitiedoista (osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite), kielitaidosta, tutkinnoista ja opinnoista, muusta koulutuksesta, työkokemuksesta, erityisosaamisista, tietojärjestelmäosaamisista, suosittelijoista, palkkatoiveesta sekä muut työnhakijan itsestään kertomat ja haetun työtehtävän kannalta tarpeelliset tiedot, milloin hakija olisi käytettävissä SATOn tehtävään, haetun työsuhteen muodosta, työaikamuodosta, hakijan kiinnostuksen kohteista ja toimipaikasta sekä valokuvan, ansioluettelon tai vapaamuotoisen hakemuksen. Työhakemuksen käsittelyn yhteydessä voidaan lisäksi tehdä soveltuvuusarvio, tarkistaa ja tallentaa hakijan pakoteseurantatiedot, luottotiedot ja mahdollinen liiketoimintakielto sekä muita yksityisyyden suojasta työelämässä mainittuja tietoja ko. lain edellytysten täyttyessä. Avoimien työhakemusten tiedot voidaan tallentaa.

Vuokratyöntekijöitä tai SATOn sopimuskumppanien palveluksessa olevien SATOn tiloissa työskentelevien henkilöiden tiedot saamme henkilöltä itseltään tai hänen työnantajaltaan.

Kameravalvontatiedot sisältävät tiedot kameroiden valvonta-alueella liikkuvista henkilöistä SATOn toimitiloissa ja kiinteistöissä sekä niiden pihapiirissä. Videokuvan lisäksi rekisteriin tallentuu tapahtumien päivämäärä ja kellonaika. Henkilöiden puhetta ei tallenneta. Rekisteri muodostuu kiinteistönomistajan tarpeellisiin paikkoihin sijoittamien kameroiden välittämästä digitaalisesta tallenteesta kameran ollessa toiminnassa. Kameravalvonnasta ilmoitetaan näkyvällä kyltillä niissä tiloissa ja alueille, joihin kamerat on sijoitettu. SATOn toimitiloissa voi lisäksi olla vartiointi- ja hälytysjärjestelmä.

Valokuva-arkisto. SATOn järjestämissä tilaisuuksissa voidaan ottaa yleisöstä valokuvia, kuitenkin niin että kuvissa esiintyvien henkilöiden nimiä ei kirjata valokuvan yhteyteen, jollei asianomaisen henkilön kanssa toisin sovita. Tällaisia valokuvia voidaan julkaista tiedotteissa ja uutiskirjeissä. Markkinointitarkoituksiin ei käytetä henkilöitä yksilöiviä valokuvia ilman niissä esiintyvien ihmisten nimenomaista suostumusta.

Etäyhteydellä toteutettuja palavereita, kokouksia ja muita tilaisuuksia voidaan nauhoittaa liiketaloudellista raportointia, sopimusneuvottelujen dokumentointia, perehdytystä ja muuta vastaavaa käyttötarkoitusta varten. Nauhoittamisesta mainitaan tilaisuuden alussa. Nauhoite voi sisältää osallistujan kuvan, nimen, keskustelun sisällön ja tilaisuudessa esitetyn aineiston.

Sähköisessä ja paperiarkistossa voi esiintyä dokumentteja, jotka sisältävät henkilötietoja.

Tietojärjestelmien käytön hallintaa varten kerättäviä tietoja ovat: IP-osoitteet, tietojärjestelmien käyttöoikeudet ja niiden rajaukset, käyttöoikeuden haltijan nimi ja sähköpostiosoite, käyttäjätunnukset ja salasanat, muut tunnistetiedot kuten pin-koodit sekä tietojärjestelmien käytön yhteydessä tallentuvat tiedot pseudonyymissä muodossa.

Kun SATO ostaa anonymisointi- tai pseudonymisointipalveluja, palvelun toimittaja toimii rekisterinpitäjänä.

Tilaajavastuulain, työturvallisuuslain ja verotusmenettelylain nojalla rakennus- ja korjaustyömaalla ja yhteisellä rakennustyömaalla työskentelevistä pidettävä luettelo voi sisältää:

Rakennustyömaan nimi, pääurakoitsijan nimi, aliurakoitsijoiden nimet, tilaajan/rakennuttajan nimi, valvojan, vastaavan mestarin, työturvallisuuskoordinaattorin, rakennushankkeeseen ryhtyvän, yhteyshenkilöiden, työntekijöiden ja itsenäisten työnsuorittajien etu- ja sukunimi ja y-tunnus/henkilötunnus (tai sitä vastaava ulkomainen tunniste), kasvokuva, työ- tai palvelusuhteen laatu, kotivaltio, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, syntymäaika, veronumero, A1 tai E101-todistus tai muu ulkomaalaisen työntekijän työnteko-oikeuden peruste, työnantaja, työnantajan y-tunnus, lähetetyistä työntekijöistä edustajan nimi ja yhteystiedot Suomessa, työntekijän kuittaus suoritetusta perehdyttämisestä, työmaalla työskentelyn alkamis- ja päättymisaika, tehdyt työtunnit ja -päivät, sekä päättyneen kulkuluvan palautusaika sekä mahdolliset yritysten johtoon kuuluvien henkilöiden liiketoimintakiellot.

Erityisiä tai arkaluontoisia henkilötietoja (korkean riskin tiedot) ei tallenneta muuten kuin tahattomasti kameravalvonnan yhteydessä, rekrytointiprosessin yhteydessä tai lain nimenomaisesta vaatimuksesta. Korkean riskin tietojen tallentamista pyrimme välttämään. Tietoja henkilön etnisestä alkuperästä, poliittisista mielipiteistä, uskonnollisesta tai filosofisesta vakaumuksesta, geneettisistä tai biometrisitä tiedoista tai seksuaalisesta käyttäytymisestä ei tallenneta. Kansainvälisten pakotteiden kohdistumisen, tilaajavastuutiedot ja liiketoimintakiellon voimme tallentaa SATOn oikeutetun edun turvaamiseksi tai lakisääteisen velvoitteen perusteella.

4. Säännönmukaiset tietolähteet

Hankintajärjestelmien ja työmaiden tiedot kerätään palveluntuottajilta, pääurakoitsijoilta, henkilöiden työnantajilta, kollegoilta tai henkilöiltä itseltään, julkisista tietolähteistä sekä maksullisista tai maksuttomista tietopalveluista.

Sidosryhmärekisteriin kerätään tiedot julkisista tietolähteistä, henkilön työnantajilta, kollegoilta tai henkilöiltä itseltään sekä maksullisista tai maksuttomista tietopalveluista.

Yritysjohdon henkilötiedot kerätään ensisijaisesti henkilöltä itseltään. Lisäksi tarvittavia tietoja voidaan saada henkilön perheenjäseneltä, SATOn osakasluettelosta, JVK-haltijarekisteristä ja verottajalta sekä muista kulloinkin tarpeellisista tietolähteistä.

Työhakemustietoja saadaan hakijalta tai hänen suostumuksellaan myös henkilön itse nimeämiltä referensseiltä sekä mahdollisesti julkisista tietolähteistä sekä maksullisista tai maksuttomista tietopalveluista.

SATOn toimitiloissa vieraileva henkilö antaa omat tietonsa saapumisen yhteydessä.

Tulkit antavat itse omat tunnistamistietonsa.

Osake- ja osakasluetteloon sekä JVK-haltijarekisterin tiedot kerätään omistajalta tai hänen tilinhoitajayhteisöltään.

Kameravalvontarekisteri muodostuu kiinteistönomistajan tarpeellisiin paikkoihin sijoittamien kameroiden välittämästä digitaalisesta tallenteesta. Kameravalvontatiedot tallentuvat automaattisesti henkilön saapuessa valvonta-alueelle kameran ollessa toiminnassa.

Valokuvia ottaa SATOn henkilöstö tai palkattu valokuvaaja. Nauhoituksia tekee SATOn henkilöstö.

Tietojärjestelmien käytön hallintaa varten kerättävät tiedot saadaan henkilöltä itseltään, työnantajalta, esimieheltä, järjestelmän pääkäyttäjältä ja SATOn IT-henkilöstöltä.

Luotto- ja maksukäyttäytymistietoja, tilaajavastuulain edellyttämiä tietoja, rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseksi kerättyjä tietoja sekä pakoteseurantatietoja voidaan kerätä ja päivittää mm. Suomen Asiakastieto Oy:n rekisteristä. SATO voi päivittää yhteystietoja, puhelinnumeroita ja muita henkilötietoja myös muista luotettavista, kolmansien osapuolien tarjoamista maksullisista tai maksuttomista tietolähteistä.

5. Tietojen luovutukset ja tietojen siirto

Rekisterinpitäjä ei julkaise keräämiään tietoja ja noudattaa salassapitovelvollisuutta henkilötietojen suhteen, ellei lainsäädäntö tai oikeudellisen vaateen laatiminen, esittäminen tai puolustaminen muuta edellytä tai tässä tietosuojaselosteessa toisin mainita.

Osake- ja osakasluettelotiedot sekä JVK-haltijarekisteritiedot ovat julkisia.

Henkilötietoja voidaan luovuttaa viranomaisille, kun he sitä lakiin perustuen pyytävät.

SATOn yritysjohtoon kuuluvien henkilöiden tietoja ja valokuvia voidaan julkaista SATOn internetsivuilla, vuosikertomuksissa, yhteystietojärjestelmissä tai muissa tarvittavissa yhteyksissä, kun SATOn etu, lainsäädäntö tai Arvopaperimarkkinayhdistyksen Hallinnointikoodi sitä edellyttävät.

SATOn järjestämissä tilaisuuksissa otettuja yleisökuvia voidaan käyttää SATOn julkaisujen kuvituksena lain sallimissa rajoissa.

Tässä tietosuojaselosteessa tarkoitettuja tietoja ei siirretä SATO-konsernin ulkopuolelle, pois lukien SATO-konsernin puolesta tiettyä tehtävää, kuten rakennus- tai korjaushankkeen hoitoa, tarvikehankintaa, osake- ja osakasluettelon ja JVK-haltijarekisterin ylläpitoa, chat- tai tulkkauspalvelua, rekrytointiprosessia, turvallisuuden valvonnan osaa tai tietojärjestelmien ja tietoturvan kehittämistä ja ylläpitoa suorittavat sopimuskumppanit, joita sitoo salassapitovelvollisuus ja tietosuojasopimus, sekä ne tahot, joilla lainsäädännön mukaan on oikeus tietojen saantiin. Tietojen siirtoa rajataan käyttötarkoituksen perusteella. Tietosuojasopimuksessa sovitaan EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti mm. tietoturvan tasosta ja tietoturvaloukkauksista ilmoittamisesta SATOn ja sopimuskumppanin välillä.

Kameravalvonnan rekisterin tietoja ei luovuteta muulloin kuin silloin, kun poliisi tai muu toimivaltainen viranomainen erikseen laissa säädetyssä tarkoituksessa kirjallisesti vaatii rekisterin yksilöityä tietoa haltuunsa.
Tietoja voidaan tietojärjestelmien ylläpitämiseksi siirtää Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle Yhdysvaltoihin vain EU:n tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja sen asettamissa rajoissa kohdevaltion tietosuojan riittävyyttä koskevan EU komission päätöksen perusteella ja esimerkiksi yritysryhmää koskevien tietosuojaviranomaisten vahvistamien sitovien sääntöjen perusteella. Tätä laajemmin henkilötietoja luovuttaa ainoastaan Euroclear Finland Oy, joka ylläpitää SATO Oyj:n osake- ja osakasluetteloa sekä JVK-haltijaluetteloita. Euroclear siirtää tietoja EU/ETA-alueen ulkopuolelle EU komission hyväksymiä vakiosopimuslausekkeita käyttäen. Tarkempia tietoja löydät: https://www.euroclear.com/finland/fi/who-we-are/gdpr.html

6. Henkilötietojen säilytysaika

Lain edellyttämiä tietosisältöjä säilytetään kuusi vuotta sen vuoden päättymisestä, jolloin tieto on rekisteröity tai useamman rekisteröinnin tilanteessa, tieto on viimeksi rekisteröity.

Sopimusperusteisesti kerätyt tiedot voidaan säilyttää kymmenen vuotta sopimussuhteen päättymisestä ja siitä johtuvien velvoitteiden täyttämisestä lukien.

Sidosryhmärekisterin tiedot säilytetään niin kauan, kun asianomainen henkilö on siinä asemassa, jonka vuoksi hänet on rekisteriin kirjattu, ellei hän ole antanut suostumusta tietojen edelleen käsittelemiseen. Tietojen poistaminen suoritetaan sitä mukaa kun saamme tiedon, ettei ao. henkilö enää kuulu sidosryhmärekisterin piiriin, kutenkin vähintään kalenterivuosittain.

Yritysjohdon tietoja säilytetään vähintään kymmenen vuotta tietojen julkaisemisvuodesta lukien. Kirjanpitolainsäädännön piirissä olevia tietoja säilytetään kuusi kalenterivuotta osana kirjanpitoaineistoa. Raportointitiedot säilytetään kuusi vuotta raportointivuodesta lukien.

Valokuvia voidaan säilyttää aktiivista käyttöä varten enintään 10 vuotta valokuvan ottamisesta ja arkistointi- ja historiatarkoituksissa pysyvästi.

Etäyhteydellä toteutettuja palavereita, kokouksia ja muita tilaisuuksia voidaan nauhoittaa liiketaloudellista raportointia, sopimusneuvottelujen dokumentointia, perehdytystä ja muuta vastaavaa käyttötarkoitusta varten. Nauhoitteita voidaan säilyttää enintään 10 vuotta.

Vierailijatietoja säilytetään enintään yhden täyden kalenterivuoden ajan.

Tulkin tunnistetiedot tallennetaan asiakkaan henkilötietojen oheen ja niitä säilytysaika määräytyy asiakkaan henkilötietojen säilytysajan mukaan.

Osake- ja osakasluettelotietoja sekä JVK-haltijarekisteritietoja säilytetään arvopaperikeskuksessa lain edellyttämä aika, kuitenkin vähintään 10 vuotta omistusoikeuden päättymisestä lukien.

Työhakemustietoja ja avoimen työhakemuksen tietoja säilytetään enintään vuosi hakuajan päättymisestä tai avoimen hakemuksen saapumisesta, ellei hakemus johda työsuhteen syntymiseen.

Kameravalvonnan tietoja säilytetään tarpeelliseksi todettu aika, mikäli ne sisältävät käyttötarkoitukseen perustuvaa tutkittavaa tietoa. Tutkinnan päätyttyä tietoa säilytetään sen ajan, joka on tarpeen oikeudellisen vaateen laatimista, esittämistä tai puolustamista varten. Kun aineiston säilyttämisen tarve on päättynyt, tieto poistetaan kolmen vuoden kuluessa. Muussa tapauksessa tieto säännönmukaisesti tuhoutuu uuden tallenteen alle enintään vuoden kuluessa tallentamisesta.

Sähköisessä ja paperiarkistossa olevia dokumentteja voidaan säilyttää aktiivista käyttöä varten enintään 15 vuotta dokumentin voimassaolon päättymisestä sekä arkistointi- ja historiatarkoituksissa pysyvästi.

Tietojärjestelmän käytön hallintatiedot säilytetään kuusi kalenterivuotta käyttöoikeuksien poistamisesta lukien.

Maankäyttö- ja rakennuslain, tilaajavastuulain, työturvallisuuslain ja verotusmenettelylain nojalla kerättyjä tietoja säilytetään kuusi vuotta sen vuoden päättymisestä, jona työmaa tai työ valmistui tai päättyi, tai muu lain edellyttämä säilytysaika.

SATOn hankinta- ja kiinteistörekisteriin tallennettuja henkilötietoja voidaan säilyttää enintään kuusi vuotta sen vuoden päättymisestä, jonka kuluessa henkilön sellainen tehtävä päättyi, jonka vuoksi hänet oli viimeksi kirjattu rekisteriin.

Evästeiden avulla mahdollisesti kerättyjä tietoja säilytetään evästeen luonteesta riippuen enintään viisi vuotta.

Suostumuksenvaraisesti tallennetut tiedot poistetaan rekisteristä sen jälkeen, kun henkilö on peruuttanut antamansa suostumuksen. Jos suostumuksen lisäksi muuta laillista oikeusperustetta tietojen käsittelemiseen ei ole, tiedot poistetaan ilman aiheetonta viivytystä. Suostumusta edellyttävä toiminta lakkaa kaikissa tapauksissa viipymättä, vaikka tietoja ei voitaisikaan poistaa. Tässä tapauksessa tieto antamastasi suostumuksesta ja sen peruuttamisesta voidaan säilyttää yhtä kauan kuin sinua koskevat muut tiedot voidaan säilyttää.

7. Rekisterien suojauksen periaatteet

Ainoastaan nimetyt SATOn tai SATOn valitseman sopimuskumppanin henkilöstön edustajat, jotka työnsä puolesta tarvitsevat tietoja, ovat oikeutettuja pääsemään henkilötietoja sisältäviin järjestelmiin ja käsittelemään järjestelmissä olevia tietoja. SATOn ja sopimuskumppanin välillä on tietosuojasopimus voimassa. Henkilökohtaisten tunnusten käyttö vaaditaan. Järjestelmät on suojattu teknisin ja hallinnollisin keinoin.

A. Manuaalinen aineisto/säilytyspaikka ja suojaaminen: Aineisto säilytetään lukitussa ja valvotussa tilassa. Tietoihin on pääsy vain SATO-konsernin nimeämillä henkilöillä.
B. Sähköisesti tallennettu aineisto/rekisterien käyttöoikeuden periaatteet ja käytön valvonta sekä laitteiden fyysinen suojaus: Tietoihin on pääsy vain SATO-konsernin nimeämillä henkilöillä. Rekisterien käyttöoikeudet määritellään tehtäväkohtaisesti. Käyttöoikeuksien määrittelyssä noudatetaan SATOn sisäisiä prosesseja. Tietojen säilytykseen käytettävät tietokannat ja tietoverkot on suojattu organisatorisin ja teknisin toimenpitein. Rekisterin valvonta ja suojaus noudattavat EU-alueella sovellettavia määräyksiä.

8. Henkilön oikeus tarkastaa itseään koskevat henkilötiedot

Henkilöllä on oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, että häntä koskevia henkilötietoja käsitellään tai että niitä ei käsitellä.
Henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteristä itseään koskevat henkilötiedot. Oikeus tietojen tarkistamiseen voidaan evätä vain lain nojalla. Henkilö voi esittää tarkastusoikeutta koskevan pyynnön kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Kirjalliset tarkastuspyynnöt pyydämme toimittamaan SATO Oyj:n tietosuojan yhteyshenkilölle osoitteella PL 401, 00601 Helsinki tai sähköpostilla tietosuoja@sato.fi

Valokuvia, kameravalvontatietoja, loki- tai evästetietoja järjestelmien käytöstä ei voida toimittaa, koska aineisto sisältäisi myös muiden ihmisten henkilötietoja tai sen kokoaminen vaatisi kohtuutonta vaivaa.

Tarkastusoikeuden toteutamme viipymättä, kuitenkin viimeistään kuukauden kuluessa pyynnön esittämisestä. Poikkeuksellisissa tilanteissa toimitusaika voi olla enintään kolme kuukautta.

Tiedot toimitetaan yhtenä jäljennöksenä asianomaiselle henkilölle henkilökohtaisesti henkilöllisyyden todistamista vastaan tai muulla tavalla suojatusti luotettavaa tunnistamista käyttäen. Sähköiseen pyyntöön vastataan sähköisesti, jos tämä on tietoturvan näkökulmasta mahdollista.

Jos henkilön pyynnöt ovat ilmeisen perusteettomia tai kohtuuttomia, erityisesti jos niitä esitetään toistuvasti tai jos henkilö pyytää useampia jäljennöksiä, rekisterinpitäjä voi periä pyynnön toteuttamisesta hallinnollisiin kustannuksiin perustuvan kohtuullisen maksun tai kieltäytyä toteuttamasta pyyntöä.

Osakkeen- tai joukkovelkakirjan omistaja voi tarkistaa omistuksensa tiedot Euroclear-arvopaperikeskuksen asiakaskäyttöliittymää hyödyntäen.

9. Henkilötietojen oikaiseminen tai poistaminen sekä oikeus pyytää käsittelyn rajoittamista

Henkilö voi pyytää virheellisen tiedon korjaamista, jolloin rekisterinpitäjä päättää tiedon korjaamisesta. Havaitun virheellisen tiedon rekisterinpitäjä voi korjata saatuaan oikean tiedon henkilöltä tai muusta luotettavasta lähteestä.

Siltä osin kuin henkilö voi toimia itse, hänen on ilman aiheetonta viivytystä, saatuaan tiedon virheestä tai virheen itse havaittuaan oma-aloitteisesti oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva rekisterin tarkoituksen vastainen, virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut tieto. Henkilö on vastuussa mahdollisen käyttäjäkohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan salassapidosta sekä sillä tapahtuneesta käytöstä.

Henkilöllä on oikeus saada itseään koskevat henkilötiedot poistetuksi rekisteristä (oikeus tulla unohdetuksi), jos henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten henkilötiedot on kerätty, henkilö vastustaa käsittelyä, jolle ei ole perusteltua syytä, suostumukseen perustuneen käsittelyn osalta suostumus on peruutettu tai henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti tai rekisterinpitäjä on lain mukaan velvollinen poistamaan tiedot tai tietojen säilytysaika on päättynyt. Rekisterinpitäjä päättää kulloinkin voimassa olevaa lainsäädäntöä noudattaen tietojen poistamisesta ilman aiheetonta viivytystä.

Henkilöllä on myös oikeus vaatia rekisterinpitäjää rajoittamaan henkilötietojensa käsittelyä, kun
• henkilö odottaa rekisterinpitäjän vastausta tietojensa oikaisemista tai poistamista koskevaan pyyntöön,
• käsittely on lainvastaista mutta henkilö ei halua henkilötietojen poistamista ja vaatii sen sijaan niiden käytön rajoittamista,
• rekisterinpitäjä ei enää tarvitse kyseisiä henkilötietoja käsittelyn tarkoituksiin, mutta rekisteröity tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi tai
• henkilö on vastustanut henkilötietojen käsittelyä odotettaessa sen todentamista, syrjäyttävätkö rekisterinpitäjän oikeutetut perusteet henkilön esittämät perusteet (tasapainotesti).

Jos käsittelyä on rajoitettu edellä mainituilla perusteilla, näitä henkilötietoja saa, säilyttämistä lukuun ottamatta, käsitellä ainoastaan henkilön suostumuksella taikka oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi tahi toisen luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön oikeuksien suojaamiseksi tai tärkeää yleistä etua koskevista syistä.

10. Oikeus vastustaa käsittelyä erityiseen henkilökohtaiseen syyhyn liittyen

Henkilöllä on oikeus henkilökohtaiseen erityiseen syyhyn perustuen vastustaa käsittelytoimia, joita rekisterinpitäjä kohdistaa hänen henkilötietoihinsa rekisterinpitäjän oikeutetun edun nojalla.

Henkilö voi esittää vastustamista koskevan vaatimuksensa, jossa hän erittelee ne perusteet, joiden nojalla hän vastustaa käsittelyä, tämän rekisteriselosteen rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle. Rekisterinpitäjä voi kieltäytyä toteuttamasta vastustamista koskevaa pyyntöä laissa säädetyin perustein toteutettuaan tarvittavan tasapainotestin henkilön ja SATOn oikeutettujen etujen välillä.

11. Oikeus kieltää suoramarkkinointi

Jos henkilötietoja käsitellään suoramarkkinointia varten, henkilöllä on oikeus milloin tahansa vastustaa häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä tällaista markkinointia varten, mukaan lukien profilointia silloin kun se liittyy tällaiseen suoramarkkinointiin. Jos henkilö vastustaa henkilötietojensa käsittelyä suoramarkkinointia varten, niitä ei saa enää käsitellä tähän tarkoitukseen.

12. Oikeus peruuttaa antamansa suostumus

Henkilöllä on oikeus peruuttaa suostumuksensa henkilötietojen käsittelyyn milloin tahansa, siltä osin kun henkilötietojen käsittely perustuu omaan suostumukseen. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen. Henkilöllä on myös oikeus milloin tahansa kieltää sähköisten kanavien käyttäminen hänelle osoitettavassa suoramarkkinoinnissa.

13. Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Henkilöllä on oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimittanut rekisterinpitäjälle ja joita rekisterinpitäjä käsittelee henkilön suostumuksen tai sopimussuhteen nojalla, koneellisesti luettavassa muodossa siirrettyä suoraan toiselle rekisteripitäjälle, jos se on teknisesti mahdollista ja turvallista.

Jos siirto ei ole teknisesti mahdollista tai turvallista, henkilö voi toimittaa tarkastusoikeuden nojalla vastaanottamansa omat henkilötietonsa toiselle rekisterinpitäjälle niin halutessaan.

14. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Henkilöllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle siinä EU-jäsenvaltiossa, jossa hänellä on vakinainen asuinpaikka tai työpaikka tai jossa väitetty tietosuoja-asetuksen rikkominen on tapahtunut. Suomessa toimivaltainen viranomainen on Tietosuojavaltuutettu (Ratapihantie 9, PL 800, 00521 Helsinki tai sähköpostitse tietosuoja@om.fi). Lisätietoja löydät tietosuojavaltuutetun kotisivuilta tietosuoja.fi.

15. Yhteydenotot

Kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa voit ottaa yhteyttä rekisterinpitäjään kirjallisesti joko sähköpostitse tai postitse rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle osoitetulla viestillä.

Katso yhteystiedot rekisteriselosteen alussa kohdasta 1. ’Rekisterinpitäjä’.

Tulosta dokumentti (.pdf) »

Tietosuojaseloste: Raportoi väärinkäytöksistä -kanava

SATO Oyj / henkilörekisteri / Whistleblowing-Ilmoituskanava

1. Rekisterinpitäjä

SATO Oyj, Panuntie 4, PL 401, 00601 Helsinki, puh. 020 334 443
Yhteyshenkilö Tietosuoja-asiat, e-mail tietosuoja@sato.fi

Päivitetty 8.3.2021

2. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja voidaan käsitellä ainoastaan SATO Oyj:n oikeudellisten ja eettisten velvoitteiden täyttämiseen ja tulleiden ilmoitusten asianmukaiseen selvittelyprosessiin. Henkilötietojen käsittely perustuu osittain arvopaperimarkkinoita koskevan lainsäädännän mukaisiin velvoitteisiin ja osittain SATO Oyj:n oikeutettuun etuun selvittää toiminnassaan mahdollisesti tapahtuneita väärinkäytöksiä tai muuta ilmoitettua toimintaa. Tietojen käsittelijät ovat SATO Oyj:n nimeämiä henkilöitä (whistleblowing-tiimi). Henkilötietojen käsittelytehtävissä voidaan käyttää kolmansia osapuolia ja palveluntarjoajia.

3. Rekisterin tietosisältö ja säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteri sisältää SATOn sidosryhmiin kuuluvien henkilöiden antamia tietoja, jotka saattavat sisältää ilmoituksen kohteena olevan henkilön tietoja kuten nimi ja toimipiste sekä ilmoitettuja tapahtumia, selvittelyyn liittyviä tietoja ja jatkotoimenpiteitä sekä tieto selvittelyn päättymisestä. Ilmoittajan henkilötiedot voidaan rekisteröidä, jos hän ei ole antanut ilmoitusta anonyymisti. Tiedot poistetaan rekisteristä sen jälkeen, kun ne eivät ole enää tarpeellisia asian selvittämisen kannalta. Arvopaperimarkkinalakiin perustuvia ilmoituksia säilytetään viisi vuotta ja muut ilmoitukset poistetaan ilmoitusvuotta seuraavan kalenterivuoden kuluessa.

4. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja luovutetaan ainoastaan SATOn whistleblowing-tiimille sekä Suomen viranomaisille lain niin edellyttäessä. Tietoja ei siirretä tai luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

5. Rekisterin suojauksen periaatteet

Ainoastaan nimetyt SATOn henkilöstön edustajat tai SATO Oyj:n hallituksen jäsenet (whistleblowing-tiimi), jotka työnsä puolesta tarvitsevat tietoja, ovat oikeutettuja pääsemään järjestelmään ja käsittelemään järjestelmässä olevia tietoja. Henkilökohtaisten tunnusten käyttö vaaditaan. Järjestelmä on suojattu teknisin ja hallinnollisin keinoin. SATOn whistleblowing-tiimi työskentelee luottamuksellisesti.

6. Henkilön oikeudet

Automaattinen päätöksenteko
Henkilötietoja ei käytetä sellaiseen automaattiseen päätöksentekoon, jolla olisi oikeudellisia tai vastaavia vaikutuksia henkilölle.

Henkilön oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä

Henkilöllä on oikeus henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyen vastustaa itseensä kohdistuvaa profilointia ja muita käsittelytoimia, joita rekisterinpitäjä kohdistaa rekisteröidyn henkilötietoihin siltä osin, kun tietojen käsittelemisen perusteena on rekisterinpitäjän oikeutettu etu.

Henkilö voi esittää vastustamista koskevan vaatimuksensa tämän rekisteriselosteen kohdan 7 mukaisesti. Henkilön tulee vaatimuksen yhteydessä yksilöidä se erityinen tilanne, johon perustuen hän vastustaa käsittelyä. Rekisterinpitäjä voi kieltäytyä toteuttamasta vastustamista koskevaa pyyntöä laissa säädetyin perustein.

Henkilön oikeus saada pääsy tietoihin (tarkastusoikeus)
Henkilöllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee tehdä tässä rekisteriselosteessa annettujen ohjeiden mukaisesti. Tarkastusoikeus voidaan evätä laissa säädetyin perustein. Tarkastusoikeuden käyttäminen on lähtökohtaisesti maksutonta.

Henkilön oikeus vaatia tiedon oikaisemista, poistamista tai käsittelyn rajoittamista
Siltä osin kuin henkilö voi toimia itse, hänen on ilman aiheetonta viivytystä, saatuaan tiedon virheestä tai, virheen itse havaittuaan, oma-aloitteisesti oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, rekisterin tarkoituksen vastainen, virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut tieto.

Siltä osin kuin henkilö ei pysty korjaamaan tietoja itse, korjauspyyntö tehdään tämän tietosuojaselosteen kohdan 7 mukaisesti.

Henkilöllä on myös oikeus vaatia rekisterinpitäjää rajoittamaan henkilötietojensa käsittelyä esimerkiksi siinä tilanteessa, kun henkilö odottaa rekisterinpitäjän vastausta tietojensa oikaisemista tai poistamista koskevaan pyyntöön.

Henkilön oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
Henkilöllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos rekisterinpitäjä ei ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

7. Yhteydenotot

Kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa henkilön tulisi ottaa yhteyttä rekisterinpitäjään kirjallisesti joko sähköpostitse tai postitse yhteyshenkilölle osoitetulla viestillä.

Yhteydenotto rekisterinpitäjään voi tapahtua myös whistleblowing-kanavaa käyttäen.

Katso yhteystiedot kohdasta 1. ’Rekisterinpitäjä’.

Tulosta asiakirja »

SATOn tiedonantopolitiikka
Tiedonantopolitiikan tavoitteet

SATO Oyj:n liikkeeseen laskemia joukkovelkakirjalainoja on listattu NASDAQ Helsingissä sekä Irlannin pörssissä.

SATO noudattaa viestinnässään ja tietojen julkistamisessa EU:n säädöksiä ja Suomen lainsäädäntöä, Nasdaq Helsinki Oy:n sekä Irlannin pörssin sääntöjä, Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) ja Finanssivalvonnan ohjeita sekä muita määräyksiä, jotka koskevat yhtiöitä, joiden rahoitusvälineitä on noteerattu julkisesti.

Tiedonantopolitiikan tavoitteena on varmistaa, että

  • kaikilla osapuolilla on samanaikaisesti ja tasapuolisesti tiedot tapahtumista, joilla todennäköisesti olisi huomattava vaikutus SATOn rahoitusvälineiden hintaan

  • SATOa koskevat tiedot julkistetaan ilman aiheetonta viivytystä ja johdonmukaisesti

  • julkistettavat tiedot ovat paikkansa pitäviä ja selkeitä.

SATOn hallitus on hyväksynyt tämän tiedonantopolitiikan noudatettavaksi konsernissa.

Roolit ja viestintävastuut

SATOn hallitus hyväksyy tilinpäätöksiä ja osavuosikatsauksia koskevat pörssitiedotteet julkistettaviksi Toimitusjohtaja hyväksyy julkistettavaksi muut pörssi- ja lehdistötiedotteet. Toimitusjohtajan poissaollessa julkaisuluvan antaa talousjohtaja.

Kaikkia julkisia tiedotteita koordinoi, julkaisee ja jakelee yhtiön viestintäosasto.

Talousjohtaja vastaa SATOn suhteista pääomamarkkinoiden toimijoihin. Sijoittaja- ja analyytikkotapaamisiin osallistuvat toimitusjohtaja, talousjohtaja ja/tai rahoituspäällikkö sekä talousjohtajan pyynnöstä myös muita SATOn edustajia. Tapaamisten yhteydessä ei tuoda esiin yhtiön julkisen kaupankäynnin kohteena olevien rahoitusvälineiden hintaan olennaisesti vaikuttavaa, aiemmin julkistamatonta tietoa.

SATOn media- ja yhteiskuntasuhteista sekä julkistettavien tietojen valmistelusta ja yhtenäisen tiedonantopolitiikan noudattamisesta vastaa SATOn markkinointi- ja viestintäjohtaja. Yhtiön liiketoimintajohtajat osallistuvat oman liiketoimintaansa liittyvien tiedotteiden valmisteluun.

Hallituksen puheenjohtaja antaa lausuntoja hallituksen toimivaltaan kuuluvissa asioissa. SATOn toimintaa ja kehitystä koskevia lausuntoja antavat toimitusjohtaja, talousjohtaja, liiketoimintajohtajat sekä markkinointi- ja viestintäjohtaja. Yksiköiden johtajat ja asiantuntijat antavat lausuntoja oman vastuualueensa piiriin kuuluvista asioista. Ennen lausunnon antamista on yhteydenottopyyntö ilmoitettava viestintäosastolle ja pyydettävä konsultaatiota.

SATOn julkaisemat tiedotteet

SATOn julkaisemat tiedotteet on jaettu kahteen luokkaan: pörssitiedotteisiin ja lehdistötiedotteisiin.

Kaikki SATOa koskevat tiedotteet julkistetaan samanaikaisesti NASDAQ Helsinki Oy:n julkaisujärjestelmän kautta keskeisille tiedotusvälineille ja Irlannin pörssille sekä yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.sato.fi. Tiedot julkaistaan sekä suomen- että englanninkielisinä.

Pörssitiedotteet

SATO julkistaa kaikki sellaiset yhtiötä, sen liiketoimintaa ja strategiaa koskevat tapahtumat ja tiedot, joilla SATO arvioi olevan todennäköisesti huomattava vaikutus SATOn liikkeeseen laskemien rahoitusvälineiden hintaan. SATO julkistaa pörssitiedotteena mm. taloudelliset raportit, kuten tilinpäätöstiedotteen, ja osavuosikatsaukset. Lisäksi pörssitiedotteella julkistetaan muita tietoja, jotka vaaditaan julkistettaviksi pörssitiedotteella, vaikka tällaiset tiedotteet eivät välttämättä sisälläkään rahoitusvälineen hintaan vaikuttavaa tietoa.

SATO julkistaa ennen tilikauden alkamista tapahtumakalenterin, josta ilmenee mm. seuraavan tilikauden tilinpäätöstiedotteen sekä osavuosikatsausten julkistamisajankohdat.

Tietoa, jolla todennäköisesti olisi huomattava vaikutus SATOn liikkeeseen laskeman rahoitusvälineen hintaan, koskevat pörssitiedotteet julkistetaan mahdollisimman pian ellei ao. tiedon julkistamista ole päätetty lykätä kulloinkin soveltuvan lainsäädännön ja muiden määräysten nojalla.

Lehdistötiedotteet

Yleis- ja ammattimedialle suunnatuilla tiedotteilla kerrotaan liiketoimintaan liittyvistä tapahtumista, jotka eivät täytä pörssitiedotteelle määriteltyjä kriteereitä, mutta joilla arvioidaan olevan mielenkiintoa sijoittajien keskuudessa tai uutisarvoa tai muutoin yleistä mielenkiintoa median keskuudessa.

Tällaisia ovat esimerkiksi uutiset yhtiön liiketoiminnan luonne huomioon ottaen tavanomaisista investoinneista ja realisoinneista, projektien käynnistämisistä tai valmistumisista, yhteistyösopimuksista ja pienemmistä kumppanuuksista, tuote- tai palvelu-uutuuksista sekä liiketoimintayksiköiden nimitysuutiset.

Hiljainen jakso

Hiljainen jakso SATOssa on 30 päivän ennen tilinpäätöksen tai osavuosikatsauksen julkistuspäivää. Hiljaisen jakson aikana SATO ei tapaa pääomamarkkinoiden tai tiedostusvälineiden edustajia eikä kommentoi SATOn tulosta, siihen vaikuttavista tekijöitä tai tulevaisuudennäkymiä.

Markkinahuhut ja tietovuodot

SATO ei kommentoi markkinahuhuja. SATO voi kuitenkin korjata sellaisen virheellisen tiedon, jolla todennäköisesti on huomattava vaikutus SATOn liikkeeseen laskeman rahoitusvälineen hintaan.

Mikäli sisäpiiritieto, jonka julkistamista on lykätty sitä koskevien määräysten mukaisesti, on vuotanut julkisuuteen, SATO julkistaa mahdollisimman pian sitä koskevan pörssitiedotteen.

Sisäpiiriohje, johtohenkilöiden liiketoimet ja suljettu ikkuna

SATOn hallitus on hyväksynyt sisäpiiriohjeen noudatettavaksi yhtiössä.

Yhtiön hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan sekä heidän lähipiiriinsä kuuluvien henkilöiden on ilmoitettava SATOlle ja Finanssivalvonnalle heidän liiketoimensa, jotka koskevat SATOn liikeeseen laskemia rahoitusvälineitä. Ilmoitukset julkistetaan pörssitiedotteena.

SATOn hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja eivät saa käydä kauppaa SATOn rahoitusvälineillä 30 päivän aikana ennen tilinpäätöstiedotteen ja osavuosikatsauksen julkistamista eivätkä julkistamispäivänä.

Kriisiviestintä

SATOlla on erillinen kriisiviestintäsuunnitelma, jota päivitetään tarvittaessa. Kriisin sattuessa yhtiön ylimmälle johdolle on tiedotettava viipymättä. Konsernin johtoryhmä nimeää kriisitilanteen pääviestijän tapauskohtaisesti.

Ennen em. päätöstä viestintävastuu on toimitusjohtajalla ja markkinointi- ja viestintäjohtajalla. Kriisin laajuuden ja luonteen huomioon ottaen yhtiön toimitusjohtaja nimeää kriisinhallintaryhmän hoitamaan tilannetta ja viestintää.

Tulosta asiakirja »

Kerro muisto tai tarina Pihlajamäestä | Arvonnan säännöt

JÄRJESTÄJÄ

SATO Oyj, myöhemmin SATO
Käyntiosoite: Panuntie 4, 00610 Helsinki

OSALLISTUMISOIKEUS

Arvontaan voivat osallistua kaikki Suomessa pysyvästi asuvat, 18-vuotta täyttäneet henkilöt pois lukien arvonnan valmisteluun tai toteuttamiseen osallistuneiden yritysten työntekijät ja heidän perheenjäsenensä.

ARVONNAN AJANKOHTA

Osallistumisaika alkaa torstaina 18.8.2022 kello 8 ja päättyy keskiviikkona 24.8.2022 klo 23.59.

OSALLISTUMINEN

Arvontaan osallistutaan joko SATOn Facebook- tai Instagram-sivulla vastaamalla arvontapostaukseen pienellä muistolla tai tarinalla aiheesta Helsingin Pihlajamäestä.

TIETOJEN KÄSITTELY

1.1 Kun osallistut arvontaan, käsittelemme osallistumisesi yhteydessä antamiasi henkilötietojasi arvonnan toteuttamiseksi.

1.2 Annettujen tietojen rekisterinpitäjä on SATO Oyj (Y-tunnus 0201470-5).  Tietojesi käsittelyä koskevissa asioissa voit olla yhteydessä asiakaspalvelu@sato.fi

1.3 Osallistumisesi perusteella välillemme syntyy merkityksellinen ja asianmukainen suhde, johon perustuen meillä on oikeutettu etu käsitellä tietojasi arvonnan tarkoituksiin arpoaksemme voittajan, ollaksemme voittajaan yhteydessä ja toimittaaksemme palkinnon voittajalle.

1.4 Me emme siirrä tietojasi EU:n ulkopuolelle, mutta on mahdollista, että Instagram ja/tai Facebook siirtää tietojasi heidän kanssasi tekemän käyttäjäsopimuksen mukaisesti myös muualle.

1.5 Arvontaan antamasi tiedot säilyvät Instagramissa ja/tai Facebookissa niin kauan kuin itse haluat niitä siellä säilyttää, mutta mikäli siirrämme tietojasi muualle, säilytämme niitä niin kauan kuin on arvonnan toteuttamiseksi tarpeen. Tämän jälkeen me emme säilytä tietojasi.

1.6 Sinulla on oikeus pyytää päästä itseäsi koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista taikka käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä. Jos epäilet käsittelyn lainmukaisuutta, voit tehdä asiasta valituksen tietosuojaviranomaiselle.

PALKINTO

Palkinto on Ikean lahjakortti ja sen arvo on 50 euroa.

PALKINNON LUOVUTUS

Arvonta suoritetaan viimeistään viikolla 35 ja voittajalle ilmoitetaan voitosta arvontapostauksen kommenteissa. Jos emme tavoita voittajaa 72 tunnin sisällä voitosta ilmoittamisesta, arvomme uuden voittajan.

JÄRJESTÄJÄN VASTUU

SATO vastaa mahdollisesta arpajaisverosta. Arvontaan osallistuva vapauttaa arvonnan järjestäjän sekä sen kumppanit vahingosta, joka aiheutuu tai väitetään aiheutuneen osallistumisesta arvontaan tai palkinnon vastaanottamisesta. Arvontaan osallistumisen esteenä olevat tietotekniset syyt ja ongelmat eivät ole SATOn vastuulla. SATO ei vastaa palkinnon vastaanottamisen esteistä tai sille koituneesta vahingosta.

OSALLISTUJAN VASTUU

Osallistujan vastuulla on toimittaa oikeelliset yhteystiedot 72 tunnin kuluessa voittajan julkistamisesta. Arvonnan sääntöjen lisäksi osallistujat sitoutuvat noudattamaan SATOsta riippumattoman palvelun, Instagramin ja/tai Facebookin, käyttöehtoja. SATOlla on oikeus hylätä osallistuminen arvontaan, jos osallistuja ei noudata arvonnan sääntöjä tai häntä epäillään vilpistä.

VIRALLISET SÄÄNNÖT KOSKEVAT KAIKKIA OSALLISTUJIA

Osallistumalla tähän arvontaan osanottajat sitoutuvat noudattamaan arvonnan virallisia sääntöjä ja järjestäjän päätöksiä. Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden sääntö- ja palkintomuutoksiin. Instagram ja Facebook eivät sponsoroi, suosittele tai hallinnoi arvontaa millään tavalla eikä se liity mitenkään Instagramiin tai Facebookiin. Arvontaan osallistuva luovuttaa tietonsa ainoastaan SATOlle. Osallistuja sitoutuu vapauttamaan Instagramin ja Facebookin kaikista arvontaa koskevista ja siihen liittyvistä vastuista ja vaatimuksista.

Liiketapaohje

Liiketapaohje yhdessä SATOn arvojen ja johtamiskulttuurin kanssa muodostaa kehyksen yhtiön toimintatavalle ja korostaa sitoutumista vastuulliseen liiketoimintaan.