SATO kehittää kumppaniverkostonsa toimintaa. Tavoitteena on tarjota asiakkaillemme laadukkaita, luotettavia, turvallisia ja ympäristöystävällisiä tuotteita, jotka tekevät asumisesta mukavaa ja tukevat pitkäaikaista asumista.

Valintapäätöksen tueksi teemme uusille toimittajille toimittaja-arvioinnin, jossa käymme läpi yrityksen taloudellisen tilan, referenssit ja resurssit. Arvioimme yrityksen kykyä suoriutua hankinnasta, mukaan lukien hankinnan koko suhteutettuna liikevaihtoon. Usein on tarpeen arvioida resurssien ja kaluston riittävyys. Tähän arviointiin sisällytetään tarvittaessa myös alihankinnan sekä toisen ja kolmannen tason toimittajat.

Toimittajan tulee kuulua tilaajavastuu.fi -palveluun. Rakennustöissä tämä koskee myös alihankkijoita.

Arvioinnin pohjana käytämme myös Harmaan talouden torjunta SATOssa -ohjetta.

Toimittajan arvioinnin yhteydessä käymme läpi toimittajan toimintatavat koskien riskien hallintaa, laadunvalvontaa ja laadunvalvontajärjestelmiä, sosiaalista vastuuta, ympäristöasioita, alihankintaketjun hallintaa, tuotantoprosessia, tuotteen ja/tai palvelun laatua, kustannustenhallintaa sekä työmarkkinalainsäädäntöä koskevia vastuullisuusasioita. Tämä prosessi on tarkemmin kuvattu erillisellä toimittajan arviointidokumentilla. Arviointi koskee avaintoimittajia.

SATOn hankintayksikkö toteuttaa arvioinnit sekä pyytää lisäselvitystä tarvittaessa. Uudet toimittajat hyväksytetään hankinnan toimesta.

Haluatko tarjota palvelujasi meille?

Rekisteröi yrityksesi SATOn eHankintaan »