LoginContact

SATOn 24 miljoonan euron vakuudellinen joukkovelkakirjalaina julkisen kaupankäynnin kohteeksi

Jun 19, 2013

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvalloissa, Australiassa, Hongkongissa, Japanissa, Kanadassa tai Singaporessa.

Asuntosijoitusyhtiö SATO Oyj:n (”SATO”) 18.6.2013 liikkeeseen laskema 24 miljoonan euron vakuudellinen joukkovelkakirjalaina otetaan julkisen kaupankäynnin kohteeksi NASDAQ OMX Helsinki Oy:n pörssilistalla 19.6.2013.

Lainan maturiteetti on kymmenen vuotta ja eräpäivä 18.6.2023. Lainalle maksetaan 12 kuukauden EURIBOR korkoa lisättynä 2,50 % marginaalilla. Lainan vakuutena on asunto-omaisuutta. Lainan liikkeeseenlasku on toinen SATOn 11.3.2013 julkistaman 500 miljoonan euron vakuudellisen joukkovelkakirjalainaohjelman alla.

Lainan järjestäjänä toimi Handelsbanken Capital Markets. Yhtiön oikeudellisena neuvonantajana toimii White & Case LLP ja järjestäjän oikeudellisena neuvonantajana Asianajotoimisto Krogerus Oy.

Helsingissä 18.6.2013 SATO Oyj

Lisätietoja:
Erkka Valkila, toimitusjohtaja
puh. 0201 34 4001, 050 62 050
Esa Neuvonen, talousjohtaja
puh. 0201 34 4005, 040 500 1003

Tämä tiedote ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi.

Tämän tiedotteen levittäminen tietyissä maissa voi olla rajoitettu lainsäädännöllä, ja henkilöiden, jotka saavat tämän tiedotteen tai osan siitä haltuunsa, tulisi selvittää mahdolliset rajoitukset ja noudattaa niitä. Tässä tiedotteessa olevat tiedot eivät muodosta tarjousta myydä tai ostaa tiedotteessa tarkoitettuja arvopapereita missään sellaisissa maissa, joissa arvopapereiden tarjoaminen tai myyminen vaatisi esitteen tai dokumentaation laatimista tai olisi laiton ennen arvopapereiden rekisteröimistä tai poikkeusluvan hankkimista tai tiettyjen ehtojen täyttämistä kyseisen maan lainsäädännön mukaisesti. Erityisesti tätä tiedotetta ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa tai merkitä arvopapereita Yhdysvalloissa.