Service på ditt modersmål

Kundens SATO kortfattat

Söker du ett hem?

Fyll i en hyresbostadsansökan och berätta om dina önskemål. Vi kontaktar dig när en lämplig bostad blir ledig. Observera att du för närvarande endast kan ansöka om ARA-lägenheter med detta blankett. Använd den finska eller engelska webbplatsen för att ansöka om andra lägenheter.

HUR ANSÖKER JAG OM SATOS HYRESBOSTAD?

 1. Kolla utbudet på vår webbsida Löydä koti på finska eller engelska.

 2. Fyll i en ansökan om hyresbostad. Du kan pricka i önskade hus eller stadsdelar. Ansökan gäller en (1) månad i taget. Om du vill ändra eller förnya din ansökan, vänligen kontakta vår kundtjänst, tfn 020 334 43, asiakaspalvelu@sato.fi.
  Fyll i ansökan på nätet »
  Skriv ut en ansökan i pappersformat »
  Observera att du för närvarande endast kan ansöka om ARA-lägenheter med detta blankett. Använd den finska eller engelska webbplatsen för att ansöka om andra lägenheter.

 3. Vi skickar dig ett erbjudande eller en preciserad förfrågan på finska, när en bostad som motsvarar dina önskemål blir ledig.

 4. En försäljningsförhandlare avtalar med dig om visning av bostaden. I SATOs bostäder görs en flyttningsinspektion innan bostadens nya innehavare flyttar in. Trots det bör du alltid se bostaden innan du fattar beslutet om att hyra den. Information om avvikande förfaranden som orsakas av coronapandemin får du av försäljningsförhandlaren. En del av våra försäljningsförhandlare och serviceexperter talar svenska, men våra huvudsakliga servicespråk är finska och engelska.

 5. Efter visningen kan du godkänna eller avböja hyreserbjudandet. Om du godkänner erbjudandet bör du komma överens med förhandlaren om en tidpunkt för undertecknande av hyresavtalet eller underteckna avtalet elektroniskt. När du anländer för att underteckna hyresavtalet bör du ha med dig ditt identitetskort och andra handlingar som försäljningsförhandlaren har bett dig visa upp.

Varför välja SATOs hyresbostad?

I SATOs hyresbostäder ingår internettuppkoppling nästan alltid i hyran, husdjur är välkomna, husets tvättstuga får användas gratis, och olika samarbetspartner erbjuder värdefulla förmåner. Alla aktiva boende uppmuntras till delaktighet, och vi ordnar även trivsamma kundevenemang.

Vi vill erbjuda dig mer än bara väggar och tillhandahåller därför tjänsten OmaSATO som ger information till våra boende om nya kundförmåner och evenemang. OmaSATO fungerar också som en kommunikationskanal mellan dig och SATO. Via OmaSATO kan du kontrollera dina betalningsuppgifter och hålla dig informerad bl.a. om temperaturen i din bostad, om din bostad har en temperatursensor.

Läs mer om våra kundförmåner på finska eller engelska »
Bekanta dig med OmaSATO på finska eller engelska »

Hur länge kan det dröja att hitta en bostad?

Ansökningstiden för en hyresbostad är beroende av många faktorer. Väntetiden kan vara lång till populära bostadsområden och fastighetsbolag, eftersom bostäder där sällan blir lediga och antalet sökande är stort. Ansökningstiden kan också variera beroende på storleken av din önskade bostad. I relation till SATOs totala utbud är antalet bostäder med fyra rum eller fler minst, och sådana finns inte ens i alla husbolag. Å andra sidan är efterfrågan störst på små bostäder, och därför kan man behöva vänta en lång tid på en förmånligare liten bostad.

Eftersom majoriteten av SATOs hyresbostäder är rymliga tvårummare med cirka 60 kvadrat är väntetiden till sådana kortast.

Inkomst- och förmögenhetsgränser

En del av SATOs hyresbostäder är arava- och räntestödsbostäder som byggts med statligt stöd, där personer eller familjer som väljs till hyresgäster ska ha sådana inkomster och/eller förmögenhet som understiger vissa av myndigheterna ställda gränser. I uppgifterna om bostaden nämns då Förmögenhetsgränser (”Varallisuusrajat”). Valet av mottagare till dessa bostäder baserar sig då på behovsprövning som utöver förmögenhet påverkas av bostadsbehovet samt sökandens/sökandenas inkomster. När du ansöker om en bostad som är försedd med denna anteckning bör du i din ansökan även fylla i punkterna om bostadsbehov, förmögenhet och inkomster.

Förmögenhetsgränser:
Förmögenhetsgränsen stiger i förhållande till antalet personer i hushållet. Mer information och gällande gränser hittar du på städernas och kommunernas webbplatser samt på webbplatsen för Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (ARA).

De flesta av SATOs hyresbostäder har inga kriterier som gäller förmögenhet eller bostadsbehov.

Service för företagskunder

Många av våra bostadshus har affärslokaler och lagerutrymmen som vi kan hyra ut till ditt företag.

SATO VuokraKodit kan också användas som tjänstebostäder, och trots att vi i regel gynnar långa hyresavtal kan du under vår sommarkampanj hyra en bostad också för en kortare tid.

EN LÄTTILLGÄNGLIG AFFÄRSLOKAL

Våra hyreshem finns i de trivsammaste stadsdelarna i Finlands största städer, och även våra hundratals affärslokaler och lagerutrymmen kan stoltsera med utmärkt läge. Vare sig du söker plats för ditt företag i Åbo eller Tammerfors har våra affärslokaler utmärkta trafikförbindelser. Vårt utbud består huvudsakligen av små och medelstora affärslokaler på bottenvåningsnivå.

Kolla SATOs lediga lokaler och lager på Oikotie »

Blev du intresserad? Kontakta vårt företagsteam per e-post: yritysmyynti@sato.fi. Vänligen ta hänsyn till att vår personal betjänar företag på finska och engelska.

EN HYRESBOSTAD SOM BLIR ETT RIKTIGT HEM FÖR DIN MEDARBETARE

Hyresbostäderna i SATO VuokraKodit ligger längs goda trafikförbindelser i närheten av service och arbetsplatser. Ditt företag kan hyra en SATO-hyresbostad av oss och hyra ut den vidare till sin medarbetare.

Du kan också låta oss ta hand om hela uthyrningen. Kontakta vår kundtjänst för att tillsammans med oss hitta den bästa lösningen för ditt företag. Vår kundtjänst har svenskkunniga anställda och ett tolkningsprogram som hjälper oss att betjäna dig på ditt eget språk.

Sök en lämplig hyresbostad för din medarbetare (på finska) »

Hinder för att få hyresbostad

Hyresbostad kan inte ansökas av den som saknar finsk personbeteckning eller har en anteckning om betalningsstörning.

Vi förutsätter alltid att den som ansöker om hyresbostad har en finsk personbeteckning. Vid eventuella kontroverser ska parterna i hyresavtalet kunna personifieras och identifieras med hjälp av personbeteckning.

Enligt vår uthyrningspraxis kontrollerar vi betalningsbeteendet hos samtliga bostadssökande i Suomen Asiakastieto Os databas. Anmärkningar om betalningsstörning kan hindra personen att få bostad, men ringa engångsstörningar behöver inte alltid utgöra ett hinder för hyresavtal.

Om du har betalat räkningarna som orsakat störningen kan du be den personuppgiftsansvarige (Suomen Asiakastieto Oy) göra en klargörande Ref-anteckning i dina anmärkningar.

Om du vill fråga oss hur din eventuella anmärkning om betalningsstörning påverkar din bostadsansökan bör du först lämna in en bostadsansökan och därefter kontakta får kundtjänst.

Tjänster för de boende

Vi vill erbjuda dig en hyresbostad som blir ditt riktiga hem. Vi har en hel del professionella i boende och fastighetsskötsel som tar hand om ditt hem och ditt bostadshus. De som du bäst kommer att lära känna är förhoppningsvis servicechefen och husmästaren, om ditt hus har en sådan. Som innehavare av en lägenhet kan du också ta i bruk OmaSATO. Via den kan du få kontakt med oss, kontrollera dina betalningsuppgifter, publicera meddelanden på husets anslagstavla, göra en felanmälan och läsa mer om kundförmåner och -evenemang.

OmaSATO på finska »
Kundförmåner på finska »

Flyttning och uppsägning

Checklista för flyttare

Ett nytt hem är något att glädjas över, men orsakar också stress för många: I vilket skede ska man senast säga upp sin gamla bostad? Vilka namn ska stå på dörren? Vem hinner hjälpa till med flyttningen? Kan nycklarna hämtas med fullmakt? Måste jag tvätta fönstren? Vi har svar på nästan alla frågor.

Att flytta in i ett SATO-hem

Vi hälsar dig välkommen att bo hos SATO. I checklistan nedan hittar du alla viktiga saker som ska skötas inför en flyttning.

HEMFÖRSÄKRING

Enligt villkoren i hyresavtalet ska ditt nya hem ha en gällande och omfattande hemförsäkring, som innefattar både hem- och ansvarsförsäkring. Försäkringen kan du teckna hos vilket som helst försäkringsbolag.

NYCKLAR

Du får nycklar till ditt nya hem av servicebolaget den dag ditt hyresavtal träder i kraft. Ta inte emot nycklar direkt av föregående innehavare, eftersom servicebolaget för bok över nycklarna och debiterar för nycklar som saknas.

Om hyresavtalets första dag infaller på ett veckoslut eller en helgdag får du nycklarna påföljande vardag efter klockan 12. Avhämtningsplatsen för nycklarna står i informationen som du hittar i bakfickan på din handbok Vi trivs hemma.

När du hämtar dina nycklar var god ta med dig:
• officiell identitetshandling (exempelvis pass eller körkort)
• undertecknat hyresavtal
• kvitto över betald hyresgaranti
Obs! Vi överlåter tills vidare inte nycklar mot fullmakt. Nycklarna kan endast hämtas av den som undertecknat avtalet.

INFLYTTNINGSDAG

Oftast är inflyttningsdagen månadens första vardag.

MEDDELANDE OM INFLYTTNING I HUSET OCH FLYTTANMÄLAN, ADRESSÄNDRING

Flyttanmälan och meddelande om inflyttning i huset är två skilda saker, men båda är lika viktiga. Flyttanmälan görs till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, medan meddelande om inflyttning i huset görs till bostadshusets servicebolag.

När en flyttanmälan görs till befolkningsdatasystemet går informationen samtidigt också till magistraten och Posten. En officiell flyttanmälan ska göras senast en vecka efter flyttningen. Du kan fylla i en anmälan på Postens webbplats.

Adressändringen och avtalet med Posten om eftersändning av post är avgiftsfria i en månads tid. På Posten kan du också hämta postkort för meddelande av ny adress. Kom ihåg att meddela din nya adress bland annat till prenumererade tidningar och tidskrifter, banken, försäkringsbolaget och andra behövliga instanser. Många myndigheter får uppgiften om adressändringen direkt från befolkningsdatasystemet eller Posten. Läs mer på Postens webbplats.

När du lämnat ett meddelande till servicebolaget om inflyttning i huset registreras du och de som flyttat in tillsammans med dig som nya boende i huset. Då kan servicebolaget byta ut namnet på dörren och på namntavlan i trappuppgången. Kom ihåg att meddelande om inflyttning inte ersätter lagstadgad flyttanmälan, som alltid ska skötas separat.

Fyll i meddelandet om inflyttning på servicebolagets webbplats eller skriv ut, fyll i och skicka per post.

INTERNET-, EL-, OCH VATTENAVTAL

Kom ihåg att uppdatera avtalen när du flyttar in i bostaden.
Elektricitet ingår inte i hyran, om det inte separat anges i hyresavtalet. Därför ska du ingå ett elavtal med valbart elbolag redan innan flyttningen för att vara säker på att du har elektricitet hemma från och med flyttdagen. Vi uppmuntrar att välja grön energi.

Du behöver inget separat avtal om vatten, som dock inte ingår i hyran. Vattenavgiften anges på bostadsbolagets webbplats.

Nätanslutning ingår vanligen i hyran för SATOs hyresbostäder. Ditt nya bostadshus har sannolikt beredskap för Telias bredbandsanslutning. Du får tillgång till bredbandsanslutningen genom att ringa till Telias kundtjänst, tfn 020 690 400.

SATOs kundtjänst

Vi hjälper dig i alla frågor som gäller flyttningen: SATOs kundtjänst (Asiakaspalvelu), tfn 020 334 443, asiakaspalvelu@sato.fi (En del av våra serviceexperter talar svenska, men våra huvudsakliga servicespråk är finska och engelska) och om du är i knipa utanför tjänstetid hittar du servicebolagets jourtelefon på sato.fi på sidan Ota yhteyttä. Kämpa på med flyttningar och lycka till i ditt nya hem!

Flyttning från ett SATO-hem
Uppsägning

Du kan säga upp din hyresbostad med en elektronisk uppsägningsanmälan på finska eller engelska. Du kan logga in i uppsägningsanmälan med dina bankkoder. Bankinloggningen motsvarar ett skriftligt undertecknande.

Uppsägningsanmälan kan fyllas i elektroniskt om du har bankkoder, gällande e-postadress och mobiltelefonnummer. Om avtalet är undertecknat av flera boende bör ni göra uppsägningen turvis. När den första innehavaren har lämnat in sin uppsägning får den följande anvisningar per e-post och kan därefter säga upp avtalet för egen del. Vi rekommenderar varmt en elektronisk uppsägning, eftersom den anländer till oss snabbare och säkrare än en uppsägning i pappersformat.

Om du inte kan lämna in uppsägningen elektroniskt kan du säga upp bostaden genom att fylla i en utskriven uppsägningsanmälan som även finns på svenska. Den ifyllda blanketten kan skickas till oss med posten eller lämnas in personligen till någon av SATOs verksamhetsställen eller till den förmedlingsbyrå där du ursprungligen hyrde bostaden.

Elektroniskt uppsägning på finska »
Utskrivningsbar uppsägning på svenska »

Om hyresavtalet har undertecknats av två personer behövs bådas samtycke till uppsägningen. Om du lämnar in uppsägningen elektroniskt får du anvisningar om hur du ska göra, men om du säger upp bostaden på pappersblankett bör du vara extra noggrann. Lämnar du in din uppsägning i pappersformat ska blanketten innehålla samtliga parters underskrifter, och du ska även meddela om alla flyttar eller bara någon eller några av bostadens innehavare.

Uppsägningen av hyresbostaden ska alltid undertecknas: antingen en elektronisk underskrift som verifieras med bankkoder eller vanlig underskrift med penna. Hyresavtalet kan inte sägas upp per e-post eller telefon. Vi ber dig därför antingen använda den elektroniska uppsägningen eller en utskriven uppsägning på papper för att uppsägningen säkert ska vara giltig. Under coronapandemin kan det vara svårt för många att få tillgång till en skrivare, och därför tar vi också emot handskrivna uppsägningar. Öppna blanketten på skärmen och skriv omsorgsfullt och med tydlig handstil samma uppgifter på ett tomt pappersark som du skulle ha skrivit på en utskriven blankett. Ta ett foto av det undertecknade pappret och skicka det till adressen irtisanominen@sato.fi.

Uppsägningstid

Uppsägningstiden är en full kalendermånad. Uppsägningstiden anses börja från sista dagen av den kalendermånad under vilken SATO har mottagit din uppsägningsanmälan. Uppsägningstiden och samtidigt naturligtvis hyresavtalet upphör den sista dagen påföljande kalendermånad. Om du till exempel säger upp hyresavtalet den 20 juni upphör hyresavtalet och hyresansvaret den 31 juli och flyttdagen är antingen den sista dagen av hyresavtalet eller påföljande vardag, beroende på dina avtalsvillkor.

Det är viktigt att du kontrollerar att din uppsägning har anlänt till SATO senast den sista dagen av månaden, om du vill flytta ut i slutet av påföljande månad. Om den sista dagen infaller på en helgdag mottar vi inte uppsägningen följande vardag, utan den ska sändas till oss vardagen före helgdagen.

Kontrollera uppsägningsvillkoren i ditt gällande hyresavtal, eftersom villkoren kan variera bland annat när det gäller tidsbestämda avtal.

Uppsägning före inflyttningen

Det är visst synd att du ska behöva säga upp en bostad redan innan du hunnit flytta in.

För dig gäller normal uppsägningstid på en kalendermånad, men vi försöker naturligtvis hitta en ny innehavare till lägenheten. Om vi hittar en ny hyresgäst behöver du inte betala hyran för uppsägningstiden. Vi kan dock inte garantera att vi hittar en ny hyresgäst, och du bör därför vara beredd att betala hyran för uppsägningstiden.

Den elektroniska uppsägningen är inte så flexibel att den skulle kunna användas för en sådan situation, och därför ber vi dig i ett sådant fall skicka in uppsägningen i pappersformat.

Visning av bostaden

Efter uppsägningen kan du välja om du själv vill visa bostaden för eventuella nya intresserade och om ditt telefonnummer kan ges till dem för överenskommelse av en kort visning. Om du inte vill lämna ut ditt telefonnummer kan SATOs representant visa ditt hem för nya bostadssökande med en huvudnyckel. Du får information om visningstiderna i förväg, men observera att tiderna kan vara olämpliga för dig.

Återkallelse av uppsägning

När din uppsägningsanmälan anländer till SATO inleds processen för återuthyrning av din bostad. Tyvärr kan en inlämnad uppsägning vanligen inte återkallas, eftersom bostaden redan kan ha erbjudits till nya innehavare.

Hur ska jag göra om min sambo eller närstående avlider?

Vi deltar i din sorg. Här nedan har vi sammanställt anvisningar som gäller hyresavtalet. Om något är oklart eller om du behöver samtala med oss ber vi dig kontakta oss på något sätt som är lämpligt för dig.

Vem ansvarar för hyresavtalet?

Om en hyresgäst som undertecknat hyresavtalet avlider upphör avtalet inte automatiskt att gälla, utan övergår som sådant till den avlidnas dödsbo. Dödsboet ansvarar för att hyresvillkoren uppfylls och även för att hyran betalas.

Kan jag bo kvar i mitt hem?

Om den bortgångna har levt i bostaden tillsammans med make, barn eller annan släkting har denne rätt att fortsätta hyresförhållandet i dödsboets ställe, även om denna person inte har undertecknat hyresavtalet. Ett meddelande om att hyresavtalet fortsätter ska lämnas in skriftligen inom tre månader från hyresgästens död. När meddelandet har gjorts övergår ansvaret för uppfyllande av hyresvillkoren på den som meddelat att han eller hon fortsätter hyresförhållandet. Det bör beaktas att hyresvärden kan motsätta sig att hyresförhållandet fortsätts genom att föra frågan till tingsrätten, även om det är synnerligen sällsynt.

Om den som avlidit har levt ensam i bostaden har en nära anhörig inte rätt att flytta in i bostaden.

Hur säger jag upp avtalet?

Hyresavtalet förblir i kraft tills dödsboet säger upp det. Dödsboet ska förete en släktutredning som påvisar samtliga delägare i dödsboet, och en fullmakt för uppsägningen ska inhämtas av dem alla. Avtalet kan vid behov även hävas, om grunderna för hävning uppfylls.

Nedan finns en utskrivningsbar uppsägningsblankett. Allmänna regler om uppsägning hittar du i början på denna sida.

Nycklar
VAR FÅR JAG NYCKLAR TILL MITT NYA HEM?

Du får nycklar till ditt nya hem den dag ditt hyresavtal träder i kraft. Om hyresavtalets första dag infaller på ett veckoslut eller en helgdag får du nycklarna påföljande vardag efter klockan 12.
Om du har undertecknat avtalet i pappersformat hittar du adressen till avhämtningsplatsen för nycklarna i bakfickan på din handbok Vi trivs hemma. Om du däremot undertecknat hyresavtalet elektroniskt har vi skickat adressen till avhämtningsplatsen för nycklarna till din e-postadress. Ta inte emot nycklar direkt av föregående innehavare, eftersom vi för bok över nycklarna och debiterar för nycklar som saknas.

När du hämtar dina nycklar bör du ha med dig
• officiell identitetshandling (exempelvis ID-kort, pass eller körkort)
• undertecknat hyresavtal
• kvitto över betald hyresgaranti

Obs! Vi överlåter tills vidare inte nycklar mot fullmakt. Nycklarna kan endast hämtas av den som undertecknat avtalet.

Extranycklar kan beställas via OmaSATO.

Om du tappat bort dina nycklar bör du kontakta servicechefen eller disponenten. Priserna på seriesättning av nycklar ser du i prislistan för kundservice.

NÄR DU FLYTTAR UT FRÅN ETT SATO-HUS

När du slutstädat bostaden och flyttat dina saker till ett nytt hem ber vi dig returnera samtliga nycklar senast påföljande vardag efter avlutat hyresavtal före kl. 12.

Platsen dit nycklarna återlämnas ber vi dig kontrollera i flyttningsbrevet eller på vår kundtjänst. Vi rekommenderar att du redan i förväg kontrollerar på nätet vilka öppettider som gäller för platsen dit nycklarna återlämnas.

Kom ihåg att även återlämna nycklarna till säkerhetslåset och eventuell elstolpe för bilplats.

Det är väldigt viktigt att du inte lämnar över dina hemnycklar direkt till följande boende. Vi för bok över nycklarna och fakturerar dig för alla nycklar som saknas samt för ny seriesättning av lås.

SLUTSTÄDNINGEN

Det är utflyttarens skyldighet att se till att
bostaden är korrekt slutstädad.
I slutstädningen ingår:

 • dammsugning och avtorkning av golvytorna med fuktad duk och borttagning av eventuella fläckar

 • avtorkning av köksinredningen och borttagning av fläckar

 • rengöring av spisfläkten

 • städning och avfrostning av kylskåpet och frysen

 • tvätt av tvättrummen och bastun

 • rengöring av toan, lavoarerna och badkaret/duschen

 • rengöring av golvbrunnarna

 • borttagning av eventuella fläckar på dörrar, dörrposter och väggar

 • tömning och rengöring av klädkammaren och skåpen och borttagning av eventuella fläckar på dem

 • rengöring av luftväxlingens in- och utloppsventiler

 • tömning av bostaden.

Om du lämnar slutstädningen ogjord, blir vi tvungna att fakturera dig för slutstädningen som en yrkesstädare gjort.

Ta kontakt

SATOs kundtjänst, tfn 020 334 443, asiakaspalvelu@sato.fi
Kontrollera öppettider och andra sätt att kontakta oss, på finska »

Vi rekommenderar varmt OmaSATO för alla som bor i ett SATO-hus. Meddelanden som sänds via OmaSATO besvaras kvickt, och felanmälningar skickas direkt till de aktörer som tar hand om dem.

En del av våra försäljningsförhandlare och serviceexperter talar svenska, men våra huvudsakliga servicespråk är finska och engelska.