LoginContact

SATO Oyj:n yhtiökokouksen päätökset

Mar 4, 2010

Yhtiökokous päätti osakeannista

Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen
SATO Oyj:n varsinainen yhtiökokous 4.3.2010 vahvisti yhtiön tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1. – 31.12.2009. Yhtiökokous myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2009.

Osingonjako
Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti jakaa vuodelta 2009 osinkoa 0,24 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkaalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 9.3.2010 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Osinko maksetaan perjantaina 19.3.2010.

Yhtiön hallitus
SATO Oyj:n hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin kuusi jäsentä.
Hallituksen puheenjohtajana jatkaa Juha Laaksonen ja hallituksen jäseninä jatkavat Timo Hukka, Jorma Kuokkanen, Juha Laaksonen, Raimo Lind ja Esko Torsti. Uudeksi jäseneksi valittiin Kiinteistö-Tapiola Oy:n toimitusjohtaja Vesa Immonen.

Tilintarkastaja
Tilintarkastajana jatkaa KHT-yhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajanaan KTM Markku Sohlman, KHT.

Osakeanti
SATO Oyj:n varsinainen yhtiökokous 4.3.2010 päätti maksullisesta osakeannista, jossa tarjotaan merkittäväksi enintään 5 671 586 kappaletta SATO Oyj:n uusia osakkeita yhtiön osakkeenomistajille samassa suhteessa kuin he omistavat yhtiön osakkeita osakeannin täsmäytyspäivänä. Osakeannin arvo on yhteensä enintään 36 865 309,00 euroa. Merkintäaika päättyy 20.4.2010.

Suunnattu osakeanti
Yhtiökokous päätti lisäksi valtuuttaa hallituksen päättämään suunnatusta osakeannista, jossa voidaan antaa Habinvest Oy:n osakkeenomistajille sulautumisvastikkeena yhteensä enintään 305 000 kpl SATO Oyj:n yhtiön hallussa olevaa osaketta. Järjestely liittyy SATOn johdon pitkäjänteiseen kannustamiseen ja sitouttamiseen. Valtuutus on voimassa 31.3.2012 saakka.

Lisätietoja antavat:
Toimitusjohtaja Erkka Valkila, puh. 0201 34 4001, 050 62 050
Talousjohtaja Esa Neuvonen, puh. 0201 34 4005, 040 500 1003