SATO osti Eläke-Fennialta 195 asuntoa pääkaupunkiseudulta

31 January 2009

Samanaikaisesti Eläke-Fennia lisäsi omistustaan SATO Oyj:ssä

SATO osti tänään Keskinäinen vakuutusyhtiö Eläke-Fennialta kolme vapaarahoitteista vuokratalokohdetta, joista kaksi sijaitsee Espoossa ja yksi Vantaalla. Pääosa asunnoista on rakennettu 1990-luvulla.

"Nyt hankitut 195 vuokra-asuntoa ovat keskeisillä sijainneilla olevia asuntoja, jotka vastaavat hyvin pääkaupunkiseudun kovaan kysyntään", kertoo SATOn asuntosijoituksista vastaava toimialajohtaja Tuula Entelä. "Päättyneen vuoden aikana olemme hankkineet vuokra-asuntoja noin 130 miljoonalla eurolla SATOn kasvustrategian mukaisesti. Olemme painottaneet investointeja Helsingin seudulle, missä meillä on jo noin 80 prosenttia asunto-omaisuudestamme", hän jatkaa.

Samanaikaisesti Eläke-Fennia merkitsi SATO Oyj:n suunnatussa osakeannissa yhtiön osakkeita määrän, joka vastaa 2,1 prosenttia annin jälkeisestä osakemäärästä. Eläke-Fennian omistusosuus SATOssa nousee kaupan myötä 5,4 prosenttiin.

"Eläke-Fennialle kauppa on normaalia kiiinteistöportfolion kehittämistä. Sijoituksemme SATOn osakkeisiin on meille välillistä asuntosijoittamista, jonka osuus kaikista kiinteistösijoituksistamme on kasvanut viime vuosina. Kaupan jälkeenkin Eläke-Fennialle jää kuitenkin suoraan omistukseen noin 1 700 vuokra-asuntoa. Meille on myös tärkeää, että myydyt asunnot säilyvät vuokra-asuntokäytössä", sijoitusjohtaja Timo Stenius kertoo.

Välittäjänä kaupassa toimi Realia Management Oy, joka hoitaa jatkossa myös kohteiden isännöinnin.

LIITE

Kuvia kohteista

Lisätietoja:

SATO
Toimialajohtaja Tuula Entelä, Asuntosijoitus, p. 0201 34 4007 tai 0400 612 914
Toimitusjohtaja Erkka Valkila, p. 0201 34 4001 tai 050 62 050

Eläke-Fennia
Sijoitusjohtaja Timo Stenius, p. 010 503 7557

Realia Management Oy
Liiketoimintajohtaja Jani Nieminen, p. 050 3734 847

SATO Oyj on yksi Suomen johtavista asuntosijoitusyhtiöistä. Asuntokantaa kehitetään aktiivisesti vastaamaan muuttuvia asiakastarpeita ylläpito- ja korjaustoimin sekä investointi- ja realisointitoiminnalla. SATOn omistuksessa on noin 23 000 asuntoa käyviltä arvoiltaan yhteensä noin 1,3 miljardia euroa. Vuonna 2008 SATO on investoinut sijoituskiinteistöihin noin 130 miljoonaa euroa. SATO on myös Suomen kokenein asuntorakennuttaja: noin kymmenen prosenttia Suomen asuntokannasta on SATOn rakennuttamaa. Asuntorakennuttaminen keskittyy omistusasuntotuotantoon ja SATOn omien vuokra-asuntokohteiden rakennuttamiseen. Yhtiön suurimmat omistajat ovat suomalaisia työeläke- ja vakuutusyhtiöitä. SATO-konsernin liikevaihto vuonna 2007 oli 265,9 miljoonaa euroa ja voitto ennen veroja 34,3 miljoonaa euroa.

Eläke-Fennia on keskinäinen, asiakkaidensa omistama työeläkeyhtiö, jonka tehtävänä on huolehtia työntekijöiden ja yrittäjien lakisääteisestä eläketurvasta. Eläke-Fennian vakuutusmaksutulo oli 968,1 miljoonaa euroa vuonna 2007. Sijoitusten markkina-arvo vuonna 2008 oli 6,1 miljardia euroa. Vakuutettuja yhtiöllä on noin 194 550 ja eläkkeensaajia noin 77 600.

 

Home added to your application!

Show applicationReturn to apartment search