Kysely: Suomalaiset viettäisivät mielellään enemmän aikaa naapurien kanssa – tulevaisuuden digipalvelut voivat tarjota ratkaisun

22.8.2018

Kesällä toteutetun kyselyn mukaan suomalaiset jakaisivat naapuriensa kanssa mieluusti paitsi tavaroita ja tiloja, myös aikaa esimerkiksi yhteisten grillijuhlien merkeissä. Ratkaisu voi löytyä digitaalisista palveluista. Digipalvelut ovat asumisen toimialalla vielä melko uusi asia, mutta arkisten, esimerkiksi vuokranmaksuun liittyvien asioiden hoitamisen ohella ne voivat tulevaisuudessa tarjota vastauksen myös yhteisöllisyyden kaipuuseen. Kyselyn teettänyt, vuokrakoteja tarjoava SATO vastaa digipalveluiden kasvavaan kysyntään lanseeraamalla yhdessä asukkaiden kanssa kehitetyn OmaSATO-palvelun.

SATOn kesällä teettämässä kyselyssä selvitettiin tuhannen yli 18-vuotiaan suomalaisen kotiin ja asumisen palveluihin liittyviä toiveita ja tarpeita.

Kyselystä selviää, että kerros- ja rivitaloasujille luontaisin tapa viettää aikaa naapureiden kanssa on perinteiset talkootyöt (55 %), mutta yli kolmannes (35 %) toivoo myös yhteisiä tilaisuuksia esimerkiksi grillijuhlien merkeissä. Neljännes nuorimmista vastaajista, eli 18–24-vuotiaista (24 %), ja vanhimmista, eli yli 65-vuotiaista (23 %), toivoi tapaavansa enemmän naapureitaan yhteisten, jaettavien tilojen myötä.

”Perinteisesti ajatellaan, että suomalaiset viihtyvät omissa oloissaan, joten tuloksia voidaan pitää aika yllättävinä. Kaupunkiasumisen palveluiden kehittämisen kannalta tämä on arvokas löydös, ja digitaaliset ratkaisut toimivat tässä merkittävänä mahdollistajana. Meillä asiakkaat voivat jo nyt hoitaa asumiseen liittyviä käytännön asioita OmaSATO-palvelun kautta. Jatkossa kehitämme sitä yhä monipuolisemmaksi kanavaksi”, SATOn markkinointi- ja viestintäjohtaja Miia Eloranta kertoo.

Digitaalisille palveluille kysyntää

Digitaalisille asumisen palveluille kyteekin kyselyn mukaan kysyntää. Haastateltujen mukaan merkittävin täysin digitaalisesti hoidettava, kotiin liittyvä asia on vuokran tai yhtiövastikkeen maksu (67 % kyselyyn vastanneista). Isännöitsijän kanssa digitaalisesti yhteyttä pitää reilu neljännes (26 %) vastaajista ja huoltoyhtiön kanssa hieman alle neljännes (23 %). Kolmannes (33 %) vastaajista käyttäisi enemmän kaikenlaisia asumiseen liittyviä palveluita, mikäli niitä voisi tilata keskitetysti samasta paikasta.

Kyselystä selviää myös, että yli puolet (58 %) kerros- ja rivitalossa asuvista on sitä mieltä, ettei kaikkea tarvitse ostaa tai omistaa itse. Naapureiden kanssa voitaisiin jakaa paitsi tavaroita, myös osaamista. Eniten intoa löytyy tavaralainaamoon (54 % vastaajista), yhteiseen kirpputoripisteeseen (49 %) sekä siivouspalveluihin (32 %). Kolmannes (31 %) toivoo naapuriapua esimerkiksi lastenhoitoon ja pienremontteihin.

OmaSATO-palvelu on kehitetty yhteistyössä SATOn asukkaiden kanssa

Kehitysprosessin haastatteluihin ja työpajoihin osallistui yhteensä lähes 50 asukasta, ja lisäksi palvelua on testannut pilottivaiheessa noin sata asukasta. Digitaalinen palvelu helpottaa asukkaan arkea keräämällä kaikki asumiseen liittyvät tiedot, kuten vuokranmaksutiedot, oman asuintalon ajankohtaiset asiat sekä asiakasedut yhteen paikkaan. Myös yhteydenpito SATOn asiakaspalveluun on OmaSATOn avulla nopeaa.

Asukkaat ovat antaneet OmaSATO-palvelusta sekä yhteisestä projektista positiivista palautetta. Palvelun kehittämistä jatketaan yhdessä asiakkaiden kanssa pysyvänä osana prosessia. Tavoitteena on kattaa entistä laajemmin asumiseen ja naapurustoon sekä yhteisöllisyyteen liittyviä palveluita yhdellä digitaalisella alustalla.

Yhteisöllisyyttä asukkaiden keskuudessa on viritelty aiemmin hyvin tuloksin esimerkiksi SATOn StudioKodissa. Syksyllä 2017 Vantaalle valmistuneeseen StudioKotiin muutti 67 asukasta, jotka hyödyntävät asuntonsa rinnalla talon yhteiskäyttöisiä tiloja. Asukkaat ovat olleet innostuneita laajentamaan asumista myös oman asuntonsa ulkopuolelle ja luomaan yhteisöllisyyttä.

Yhdeksän kymmenestä viettää kotona vähintään puolet vapaa-ajastaan

Suomalaiset viihtyvät vapaa-ajallaan kotona: jopa 90 % vastaajista kertoo viettävänsä kotona vähintään puolet vapaa-ajastaan. Ylimääräistä vapaa-aikaa suomalaiset haluaisivat käyttää hyvinvoinnin edistämiseen, ihmissuhteisiin sekä rentoutumiseen.

Asumisen palveluiden käytöllä toivotaan lisää aikaa harrastuksille (31 % vastaajista). Muita syitä palveluiden käyttöön ovat työn laatu ja mukavuuden halu: 30 % luottaa ammattilaisen työn jälkeen itse tehtyä enemmän, kun taas 28 % tunnustaa, ettei pidä jostain kotityöstä eikä halua tehdä sitä itse.

 
Tiedot kyselystä:
SATOn tutkimusyritys Bilendin kanssa toteuttama kysely toteutettiin verkkokyselynä kesällä 2018. Tutkimukseen osallistui 1000 yli 18-vuotiasta suomalaista. Otos on maantieteellisesti edustava.

Lisätietoja:
Miia Eloranta, markkinointi- ja viestintäjohtaja, miia.eloranta@sato.fi, p. 050 441 4221
Kukka Eerola, viestintäpäällikkö, kukka.eerola@sato.fi, p. 040 569 8715
www.sato.fi