Vastuullinen SATO

Koteja, jotka kestävät aikaa

Vähennämme ympäristökuormitustamme pitämällä hyvää huolta SATOkodeista ja kotitaloista. Rakennutamme uusia vuokra-asuntoja sekä peruskorjaamme vanhoja asuntojamme elinkaariperiaatteiden mukaisesti.

Olemme sitoutuneet rakentamaan energiatehokkaita taloja, ja tutkimmekin jokaisessa uudis- ja peruskorjauskohteessa maalämmön käyttömahdollisuutta. Tavoitteenamme on myös vaihtaa fossiilisen lämmityksen kohteita joko maalämpöön tai ilma-vesilämpöpumppuun, sillä uusiutuvan energian käyttö lämmityksessä vähentää kotitalojen käytönaikaisia päästöjä huomattavasti.

Sisätilojen rakennusmateriaaleja valitessamme pyrimme minimoimaan niiden ympäristövaikutukset. Edistämme myös kiertotaloutta vähentämällä rakentamisesta aiheutuvan jätteen määrää lajittelulla ja ohjaamalla käyttökuntoiset materiaalit uusiokäyttöön.

SATOlle on myönnetty Design from Finland -merkki osoituksena suomalaisesta suunnittelusta. Uusissa SATOkodeissa hyödynnetään itsesuunnittelemiamme kiintokalusteita, esimerkiksi KIDE-kylpyhuonemallistoa. KIDE-malliston ja muiden suunnittelemamme kalusteiden valmistajat ovat saaneet myös Avainlippu-merkin.

Tukea arjen valinnoille

Noin 20 000 SATOkodissa on lämpötila- ja kosteusanturi, joka kerää tietoa sisälämpötilasta ja kosteudesta. Antureiden avulla voimme parantaa kotien viihtyvyyttä sekä varmistaa terveellisen ja energiatehokkaan sisälämpötilan kodeissa.

Haluamme tehdä vastuullisista arjen valinnoista helppoja SATOkotien asukkaille. Tuemme ja opastamme muun muassa jätteiden lajittelussa ja helpotamme ylimääräisten tavaroiden kierrättämistä tuomalla kierrätyskontteja kotitalojemme pihoille. Lisäksi järjestämme pilotteja ja kampanjoita, joiden yhteydessä jaamme vinkkejä ja kannustamme asiakkaita esimerkiksi oman energian- ja vedenkulutuksen pienentämiseen.

Asukkaiden ja naapurustojen hyvinvointi on meille tärkeää ja haluamme siksi jatkuvasti kehittää myös yhteisöllisyyttä ja hyvää naapuruutta SATOn kotitaloissa muun muassa naapurikummitoiminnan avulla.

Vastuullisuustyötämme ohjaavat SATOn strategia ja vastuullisuusohjelma.