Raportoi väärinkäytöksestä

Käytä whistleblowing-kanavaa

Meillä SATOssa pyritään avoimeen, eettiseen ja ihmisiä ja ympäristöä kunnioittavaan tapaan toimia. Jos kuitenkin kohtaat epäeettistä, laitonta tai arvojemme vastaista toimintaa, sinulla on mahdollisuus kertoa siitä meille riippumattoman ns. whistleblowing-kanavan kautta.

Haluamme varmistaa, että kaikilla on mahdollisuus turvallisesti kertoa huomaamistaan epäkohdista toiminnassamme. Toivomme tietenkin, että väärinkäytöksistä uskallettaisiin puhua SATOssa esimerkiksi omalle esihenkilölle ja SATOn ulkopuolelta tulevana vaikkapa asiakaspalvelumme kautta. Koska kynnys väärinkäytöksistä raportoimiseen voi kuitenkin olla suuri, käytössäsi on myös luotettava ulkopuolisen palveluntarjoajan ylläpitämä ilmoituskanava, johon voit tehdä ilmoituksen halutessasi nimettömänäkin.

Kanava on tarkoitettu niin satolaisille kuin asiakkaillemme ja muillekin sidosryhmillemme. Voit tehdä ilmoituksen jo pelkän väärinkäytöksen epäilyksen perusteella ja ilman todisteita, kunhan teet sen rehellisesti ja hyvässä tarkoituksessa. Voit tehdä ilmoituksen henkilöstöön, SATOon, yhteiskuntaan tai ympäristöön kohdistuvista väärinkäytöksistä tai tällaisiin liittyvistä epäilyistä ja huolista.

Ilmoittajan ja ilmoituksen kohteen suojeleminen

  • Mikäli lainvastaista tai epäeettistä toimintaa koskeva ilmoitus on tehty vilpittömässä mielessä, sitoudumme suojaamaan ilmoittajaa riippumatta siitä, mitä ilmoitus koskee ja osoittautuuko se paikkansapitäväksi.
  • Sitoudumme kohtelemaan ilmoituksen kohteena olevaa henkilöä syyttömyysolettaman mukaisesti tutkinnan ajan sekä tutkinnan jälkeen, jos ilmoitus on osoittautunut perättömäksi.
  • Suojaaminen tarkoittaa myös vastatoimien kieltoa, jolla tarkoitetaan esimerkiksi sitä, ettei ilmoittajan tai ilmoituksen kohteen työsuhteen ehtoja heikennetä, henkilöä ei muutoin häiritä, hänen urapolkuaan ei vaikeuteta eikä direktio-oikeutta väärinkäytetä.

Ilmoituksen voit tehdä halutessasi anonyymisti eli nimettömänä. Tilanteessa, jossa annat osana ilmoitusta henkilötietoja joko itsestäsi tai henkilöstä, johon ilmoitus liittyy, käsittelemme henkilötietoja ainoastaan eettisten periaatteidemme tai lain vastaisen toiminnan tunnistamiseen ja selvittämiseen sekä mahdolliseen viranomaisen esitutkintaan saattamiseen ja tutkinnan vaiheiden seurantaan.

Raportoi väärinkäytöksestä

Kanavan ylläpito

Ilmoituskanavaa ylläpitää ulkopuolinen palveluntuottaja Juuriharja Consulting Group Oy. Ilmoitusmenettely on salattu ja käyttöliittymä on suojattu salasanalla. Whistleblowing-ilmoituksia käsittelee SATOn whistleblowing-tiimi, jonka muodostavat SATOn compliance-asioista vastaava juristi, SATOn henkilöstöjohtaja sekä sisäinen tarkastaja. SATOn whistleblowing-tiimi saattaa tapauskohtaisesti tarvita ilmoituksen selvittämiseen tiimin ulkopuolista apua. Jokainen ilmoituksen käsittelyyn osallistuva on sitoutunut käsittelemään kaikki ilmoitukset luottamuksellisesti.

Raportoi väärinkäytöksestä -kanavan tietosuojaseloste