Lukiolaiset ideoivat SATO JunioriKodin

17.6.2014

SATO haastoi viime viikolla lukiolaisten Safari-leirin osallistujista koottua 8 hengen ryhmää hahmottelemaan tulevaisuuden asumista. Tavoitteena oli tutustua tarkasti nuorten arvomaailmaan ja hahmotella tulevaisuuden trendejä.

Lukiolaisryhmän jäsenet ideoivat SATO JunioriKoti -konseptiksi nimetyn asumismuodon sisältöä. Nuoret painottivat sosiaalisten kontaktien tärkeyttä talossa ja kohtaamismahdollisuuksia tarjoavia tiloja. He pureutuivat tehtäväänsä muun muassa vierailemalla Vantaan Martinlaaksossa sijaitsevassa SATO SenioriKodissa ja testaamalla ideoitaan SATOn henkilöstön edustajien kanssa.

Ryhmä lähti konseptisuunnittelussaan liikkeelle siitä, minkälaista elämää he itse haluaisivat kotitalossaan elää. Unelmiensa ympärille nuoret suunnittelivat talon, jossa on paljon yhteisiä tiloja ja asukkaiden kohtauspaikkoja, ja jossa kaikki eri elämänalueet yhdistyvät luonnollisesti.
.

Asiakkuus- ja viestintäjohtaja Monica Aro SATOsta:

- Oli ilahduttavaa kokea, millaisella innostuksella leiriläiset tarttuivat annettuun tehtävään ja onnistuivat ideoimaan uudenlaisia elementtejä sisältävän asumisen konseptin.

- Nuorten ajatuksissa pääpaino oli talossa kokonaisuutena auloineen, työtiloineen ja kuntosaleineen. Yhteisöllisyys ilmeni myös haluna osallistua talon huoltotöihin. Asunnoiksi he hahmottelivat pieniä yksiöitä, kaksioita ja soluasuntoja.

- Nopea pyrähdys nuorten maailmaan toi meille SATOssa paljon hyviä aihioita pohdittavaksi, jalostettavaksi ja tukemaan tulevaisuuden asumiskonseptien suunnittelua. Haluamme jatkossakin tehdä yhteistyötä eri asiakasryhmien kanssa.
.

Lisätietoja:

Asiakkuus- ja viestintäjohtaja Monica Aro, p. 0201 34 4006 ja 0400 458 309