Määräysvallan vaihtuminen SATO Oyj:ssä

30.12.2015

||
| - |
| SATO Oyj (”SATO”) on saanut tiedon, että Fastighets AB Balderin (“Balder”) suora ja epäsuora omistusosuus SATOn osakkeista on noussut 53,3 prosenttiin 30.12.2015. Tämän johdosta SATOn (i) vuonna 2022 erääntyvän vaihtuvakorkoisen 25 miljoonan euron vakuudellisen joukkovelkakirjalainan, vuonna 2023 erääntyvän vaihtuvakorkoisen 24 miljoonan euron vakuudellisen joukkovelkakirjalainan ja vuonna 2018 erääntyvän 2,875 prosentin 100 miljoonan euron vakuudellisen joukkovelkakirjalainan, mitkä on laskettu liikkeeseen osana 500 miljoonan euron vakuudellista joukkovelkakirjalainaohjelmaa, ja (ii) vuonna 2019 erääntyvän 3,375 prosentin 100 miljoonan euron vakuudellisen joukkovelkakirjalainan (yhdessä ”Velkakirjat”) ehtojen mukaan ”määräysvallan vaihtuminen” (”Change of Control”) on tapahtunut Velkakirjoihin liittyen, sillä Balderin omistusosuus osakkeista on ylittänyt 50 prosenttia osakkeista ja äänioikeuksista. Edellä mainitut Velkakirjat on listattu Nasdaq Helsingissä. SATO ilmoittaa viipymättä Velkakirjojen haltijoille määräysvallan vaihtumisesta Velkakirjojen ehtojen mukaisesti. Määräysvallan vaihtumisen johdosta Velkakirjojen haltijat voivat vaatia Velkakirjojen pääoman nimellisarvon ja kertyneen koron ennenaikaista takaisinmaksua tietyn ajanjakson kuluessa, kuten Velkakirjojen ehdoissa on määrätty. Tiettyjen Velkakirjojen haltijoiden, jotka omistavat yli puolet Velkakirjojen pääoman nimellisarvosta, ja SATOn välillä käydyissä keskusteluissa SATOlle on ilmoitettu, että kyseiset Velkakirjojen haltijat eivät tule vaatimaan Velkakirjojen ennenaikaista takaisinmaksua määräysvallan vaihtumisen johdosta. Keskusteluissa saatu tieto on kuitenkin epävirallista, eikä ole täyttä varmuutta siitä, että kyseiset Velkakirjojen haltijat eivät tulisi vaatimaan ennenaikaista takaisinmaksua. SATO on myös ottanut yhteyttä sen muihin päärahoittajiin ja saanut heiltä kirjallisen vahvistuksen siitä, etteivät kyseiset rahoittajat tule käyttämään lainasopimusten mukaista oikeuttaan vaatia ennenaikaista takaisinmaksua. Yhtiön maksuvalmiuden ja maksukyvyn SATO uskoo säilyvän ennallaan määräysvallan vaihtumisen johdosta huolimatta. SATOn vuonna 2020 erääntyvän 2,25 prosentin seniorstatuksisen 300 miljoonan euron vakuudettoman taatun joukkovelkakirjalainan osalta, joka on listattu Irlannin pörssissä, omistusosuuden muutos SATOssa ei tällä hetkellä johda määräysvallan vaihtumiseen (Change of Control Event) joukkovelkakirjalainan ehtojen mukaisesti. Lisätietoja: SATO Oyj Esa Neuvonen, talousjohtaja p. 0201 34 4005 Janne Runsamo, Group Treasurer p. 0201 34 4009 SATO Oyj, Panuntie 4, 00610 Helsinki, Finland Email: treasury@sato.fi |