Muutos SATO Oyj:n osakeomistuksissa

3.11.2014

SATO Oyj:n osakkeenomistaja Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Suomi on 31.lokakuuta 2014 ilmoittanut, että se on myynyt 3 519 410 kpl omistamistaan SATOn osakkeista. Kaupan myötä Suomen omistusosuus SATOsta muuttuu 14,8 prosentista 7,9 prosenttiin.

SATOlla on yksi osakesarja, ja kullakin osakkeella on yksi ääni. SATO Oyj:n osakkeiden lukumäärä on 51 001 842 osaketta.

Lisätietoja:

SATO Oyj
Hallituksen puheenjohtaja Juha Laaksonen, p. 050 452 4519
Toimitusjohtaja Erkka Valkila, p. 0201 34 4001 tai 050 62 050