Muutos SATO Oyj:n osakeomistuksissa

2.6.2014

SATO Oyj:n osakkeenomistaja Keskinäinen työeläkeyhtiö Varma on ilmoittanut, että se on myynyt 50 prosenttia omistamistaan SATOn osakkeista hollantilaiselle eläkesijoittaja APG:lle. Kaupan myötä APG nousee SATOn toiseksi suurimmaksi osakkeenomistajaksi. Varman omistusosuus SATOsta on kaupan jälkeen noin 22,8 prosenttia.

APG Asset Management N.V. on hollantilainen työeläkevaroja hoitava yhtiö. Yhtiö edustaa 4,5 miljoonaa julkisen ja yksityisen sektorin työntekijää ja eläkkeensaajaa, mikä vastaa yli 30 prosenttia Alankomaiden kollektiivisesta eläkejärjestelmästä. Huhtikuun 2014 lopussa APG:n hallinnoima sijoitusvarallisuus oli yli 359 miljardia euroa.

- Toteutunut kauppa laajentaa SATOn omistajakuntaa eräällä maailman suurimmista kiinteistösijoittajista. APG:n ja Varman toteuttama kauppa on osoitus SATOn asemasta asuntosijoittajana ja uusi esimerkki kansainvälisten sijoittajien kiinnostuksesta Suomen kiinteistömarkkinaa kohtaan, sanoo Varman sijoituksista vastaava johtaja Reima Rytsölä.

SATOlla on yksi osakesarja, ja kullakin osakkeella on yksi ääni. SATO Oyj:n osakkeiden lukumäärä on 51 001 842 osaketta.

.
Lisätietoja:

SATO Oyj
Hallituksen puheenjohtaja Juha Laaksonen, p. 050 452 4519
Toimitusjohtaja Erkka Valkila, p. 0201 34 4001 tai 050 62 050

www.sato.fi

Varma
Sijoituksista vastaava johtaja Reima Rytsölä, puh. 0500 482 691

www.varma.fi