Näitä viittä asiaa suomalaisissa vuokrakodeissa arvostetaan

5.6.2017

SATO Oyj, Lehdistötiedote, 5.6.2017 klo 15.05

Sijainti on tärkein vuokrakodin valintaan vaikuttava seikka, kertoo SATOn asukaspaneelissa tehty kysely. Suomalaisten vuokrakotien tärkeimpiä ominaisuuksia kartoittaneessa kyselyssä sijaintia pidettiin muun muassa asunnon hintaa, kuntoa ja pohjaratkaisua tärkeämpänä valintakriteerinä.

Image

SATOn Pulssi-asukaspaneelissa keväällä tehdyn kyselyn mukaan kaikkein tärkein vuokrakodin valintaan vaikuttava ominaisuus on asunnon sijainti. Vuokra-asunto halutaan hankkia mieluiten sellaiselta alueelta, josta löytyvät tarvittavat palvelut ja jonka sijainti kulkuyhteyksineen sopii asukkaan omaan arkeen ja elämään. Yksiselitteinen hyvän sijainnin määritelmä ei kuitenkaan ole. Osa vastaajista arvosti keskeistä sijaintia, toiset painottivat luonnon ja maisemien merkitystä.

Toiseksi tärkeimmäksi kriteeriksi vuokra-asunnon valinnassa nousi asunnon hinta. Vuokra-asunnolta odotetaan maltillisia asumiskustannuksia sekä hyvää hinta-laatusuhdetta. Kyselyn mukaan tietyillä mukavuuksilla, kuten omalla saunalla varustetuista asunnoista, ollaan kuitenkin valmiita maksamaan hieman korkeampaa vuokraa.

Huoneiston kodikkuus, siisteys ja yleinen viihtyvyys olivat monen vastaajan mielestä parasta omassa vuokrakodissa. Huoneiston kuntoa pidettiinkin kolmanneksi tärkeimpänä vuokrakodin valintaan vaikuttavana ominaisuutena. Myös mahdollisuus vaikuttaa oman kodin vuokra-asunnon kuntoon ja ilmeeseen, esimerkiksi seiniä maalaamalla, koettiin tärkeäksi.

Asunnon pohjaratkaisu arvioitiin neljänneksi tärkeimmäksi asunnonvalintaan vaikuttavaksi tekijäksi. Neliöiden määrän ohella vuokra-asunnon etsijä arvostaa huoneiston hyvää pohjasuunnittelua, avaria huoneita sekä tilan tuntua. Vuokrakodin hyvän sijainnin lisäksi panelistit painottivat joukkoliikenneyhteyksiä, jotka nousivat viidenneksi tärkeimmäksi hyvän vuokra-asunnon ominaisuudeksi.

- Perustimme digitaalisen asukaspaneelin tänä keväänä. Halusimme tarjota asiakkaillemme väylän vaikuttaa oman asuinympäristönsä kehittämiseen ja saada nopeaa tutkimustietoa liiketoimintamme kehittämisen tueksi, SATOn markkinointi- ja viestintäjohtaja Miia Eloranta kertoo.

SATO Pulssin TOP 5 -lista - nämä ominaisuudet ratkaisevat vuokrakodin valinnan

  1. Sijainti 78 %
  2. Hinta 69 %
  3. Huoneiston kunto 46 %
  4. Pohjaratkaisu 35 %
  5. Joukkoliikenneyhteydet 21 %

SATO Pulssin kautta toteutettuun kyselyyn osallistui 178 SATOn asukasta. Kyselyyn osallistuneita pyydettiin valitsemaan kolme tärkeintä, vuokra-asunnon valintaan erittäin merkittävästi tai merkittävästi vaikuttavaa kriteeriä.

Asukaspaneeli vaikuttamisen kanavana

Keväällä 2017 lanseerattu digitaalinen asukaspaneeli SATO Pulssi on työkalu, jolla SATOn asukkaat pääsevät kertomaan mielipiteensä heille tärkeistä asioista ja vaikuttamaan omaan asumiseensa. Paneelilta kysytään mielipidettä asumiseen, kulttuuriin ja kotikulmiin liittyviin kysymyksiin kerran kuussa. Kaikki yli 18-vuotiaat SATOn asukkaat pääsevät osallistumaan kyselyyn omilla älypuhelimillaan.

Lisätietoja:
Miia Eloranta, markkinointi- ja viestintäjohtaja
p. 0201 34 4497 ja 050 441 4221, miia.eloranta@sato.fi

www.sato.fi
www.sato.fi/pulssi

SATO Oyj on yksi Suomen johtavista vuokranantajista. SATOn tavoitteena on tarjota kattavat vuokra-asumisen vaihtoehdot ja erinomainen asiakaskokemus. SATOn omistuksessa vuoden 2016 lopussa yhteensä noin 25 300 asuntoa Suomen suurimmissa kasvukeskuksissa ja Pietarissa.

Edistämme toiminnallamme kestävää kehitystä ja aloitteellisuutta sekä toimimme avoimessa vuorovaikutuksessa sidosryhmiemme kanssa lisäarvon tuottamiseksi. Toimimme pitkäjänteisesti ja kannattavasti. Kasvatamme asunto-omaisuuden arvoa investoinnein ja realisoinnein sekä korjaustoiminnalla.

SATO-konsernin liikevaihto vuonna 2016 oli uuden laskentakäytännön mukaisesti 263,0 miljoonaa euroa*, liikevoitto 267,2 miljoonaa euroa ja tulos ennen veroja 219,4 miljoonaa euroa. SATOn sijoitusomaisuuden arvo on noin 3,4 miljardia euroa.

*Liikevaihtoluku on muutettu vastaamaan uutta laskentakäytäntöä.