Oulunkylän "Viisaan liikkumisen korttelin" suunnittelukilpailun voittaja huomioi tulevaisuuden kuluttajan - parkkitalon tilalle myöhemmin asuintaloja

20.11.2017

Kaupungit panostavat joukkoliikenteeseen tulevaisuudessa yhä enemmän. Mikäli autoistuminen samalla vähenee, maanalaiset paikoitustilat autioituvat. Tämä näkökulma otettiin huomioon SATOn, Helsingin kaupungin, VR-Yhtymä Oy:n ja Suomen Arkkitehtiliiton järjestämässä suunnittelukilpailussa. Oulunkylän "Viisaan liikkumisen korttelin" voittajaehdotuksessa maan pinnalle rakennettava parkkitalo on suunniteltu ja mitoitettu siten, että sen tilalle on mahdollista rakentaa myöhemmin asuintaloja.

Viisaan liikkumisen kortteliksi nimetyn tontin sijainti Raide-Jokerin ja pääradan risteyksessä on ainutlaatuinen. Kaavoituksen tärkeimmäksi lähtökohdaksi valittiin julkisiin liikenneyhteyksiin ja kevyen liikenteen mahdollisuuksiin tukeutuva korttelirakenne, joka joustaa asumisen ja liikkumisen tarpeiden muuttuessa. Asukkaita ohjataan ensisijaisesti kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen pariin ja korttelin pysäköintipaikkojen määrissä huomioitiin kaupungin sallimat autopaikkavähennykset.


Kuva: "Syyssonaatti", Arkkitehtitoimisto HMV Oy

Muuntojoustavuutta julkisten liikenneyhteyksien solmukohdassa

Arkkitehtitoimisto HMV Oy:n voittajaehdotus "Syyssonaatti" keräsi kilpailun raadilta kiitosta juuri muunneltavuudestaan tulevaisuuden eri käyttötarkoituksiin sekä liikkumiseen kannustavista ratkaisuistaan. Työssä on huomioitu asumisen monipuolisuus kaupunkikehityksen näkökulmasta ja kortteliin rakennetaan niin ARA-, Hitas- kuin vapaarahoitteisia vuokra-asuntoja. Kilpailutyöt olivat esillä myös Oulunkylän asukkaille.

- Raide-Jokerin varsi ja sen täydennysrakentaminen on Helsingille tärkeä kehittämiskohde. On hienoa nähdä, miten Raide-Jokerin ja Oulunkylän aseman solmukohtaan syntyy uusi ja mielenkiintoinen kokonaisuus asuntoja. Täydennysrakentamisessa purkava saneeraus on yksi keino tiivistää ja elävöittää kaupunkia. Tämä hanke tulee olemaan mielenkiintoinen purkavan saneerauksen esimerkki. Minusta on innostavaa, että kilpailun on voittanut ehdotus, jossa luotetaan joukkoliikenteen vetovoimaan ja jossa on mietitty kaupungin muutosta ja joukkoliikenteen kehittymistä myös pidemmällä aikavälillä, kertoo Helsingin kaupunkiympäristön apulaispormestari Anni Sinnemäki.

- Ilahduttavaa on erittäin hyvä yhteistyö, jolla tätä hanketta on viety Helsingin kaupungin sekä muiden kumppaneiden kanssa eteenpäin. Asuinalue tuo jopa toista tuhatta käyttäjää Raide-Jokerille ja kehäradalle. Näin loistava sijainti julkisen liikenteen solmukohdassa olisi mahdollistanut vieläkin tehokkaamman ja tiiviimmän rakentamisen ja suorastaan huutaa joustavaa paikoitusratkaisua, painottaa SATOn toimitusjohtaja Saku Sipola.

Faktaa Viisaan liikkumisen kortteli -projektista

SATO teki VR Groupin kanssa vuosi sitten sopimuksen VR:n Oulunkylässä omistaman korttelin kehittämisestä ja ostamisesta asemakaavoituksen valmistuttua. Uudelle asuinalueelle nouseviin taloihin tulee yhteensä noin viisisataa ARA-, Hitas- sekä vapaarahoitteista vuokra-asuntoa. Tällä hetkellä tontilla on yhdeksän 70-luvulla rakennettua asuinkerrostaloa, joissa on yhteensä 155 asuntoa. Alueen rakennustyöt alkavat asemakaavamuutoksen valmistuttua, arviolta vuonna 2019. Nykyiset asunnot on puretaan, sillä asunnot vaatisivat täydellistä peruskorjausta. Arkkitehtitoimisto HMV Oy toimii SATOn arkkitehtikonsulttina kilpailun pohjalta laadittavassa asemakaavanmuutosprosessissa sekä pääsuunnittelijana kahdessa kilpailualueelle toteutettavassa asuntohankkeessa.

Kuvia ja "Syyssonaatti"-voittajaehdotuksen esittely: https://www.hel.fi/hel2/ksv/liitteet/2017_kaava/2241_6_Oulunkyla_Syyssonaatti_A3_suunkilpailu.pdf

Lisätietoja:

Saku Sipola, toimitusjohtaja, saku.sipola@sato.fi, p. 0201 34 4001, 040 551 5953
Antti Aarnio, liiketoimintajohtaja, antti.aarnio@sato.fi, p. 0201 34 4200, 040 164 7052