SATO Oyj:n uudet taloudelliset tavoitteet

Aug 26, 2015

SATO Oyj:n hallitus on asettanut konsernille uudet taloudelliset tavoitteet sekä täsmentänyt omavaraisuusastetavoitettaan.

SATOn uudet taloudelliset tavoitteet ovat:

  • omavaraisuusaste yli 30 prosenttia (aikaisempi tavoite yli 25 prosenttia)

  • luototusaste alle 70 prosenttia

  • korkokate yli 1,8-kertainen

  • vapaan omaisuuden aste 35 prosenttia tai enemmän vuoden 2016 ensimmäisen vuosipuoliskon loppuun mennessä ja noin 50 prosenttia vuoden 2020 loppuun mennessä. 

Lisätietoja:
Esa Neuvonen, talousjohtaja, p. 0201 34 4005 ja 040 500 1003