SATOn tilinpäätös vahvistettiin

29.3.2007

Juha Laaksonen Fortumista SATOn hallituksen puheenjohtajaksi
Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen

SATO Oyj:n varsinainen yhtiökokous vahvisti 29.3.2007 yhtiön tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1. – 31.12.2006. Yhtiökokous myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2006.

Osingonjako
Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti jakaa vuodelta 2006 osinkoa 7,25 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkaalle, joka on merkitty osingonmaksun täsmäytyspäivänä 3.4.2007 Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään omistajaluetteloon. Osinko maksetaan 12.4.2007.

Yhtiön hallitus
SATO Oyj:n hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin seitsemän jäsentä.

Hallituksen puheenjohtajaksi alkavalle toimikaudelle valittiin Fortum Oyj:n talousjohtaja Juha Laaksonen. Laaksonen ja Kiinteistö Tapiola Oy:n toimitusjohtaja Asko Salminen valittiin uusina jäseninä hallitukseen.

Hallituksen jäseninä jatkavat Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Suomen toimitusjohtaja Eino Halonen, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varman sijoitusjohtaja Jorma Kuokkanen, Wärtsilä Oyj Ab:n varatoimitusjohtaja Raimo Lind, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen johtaja Esko Torsti sekä kauppaneuvos Jouko Tuunainen.

Tilintarkastaja
Tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajanaan KTM Markku Sohlman, KHT.

Lisätietoja antavat:

Toimitusjohtaja Erkka Valkila, puh. 0201 34 4001, 050 62 050
Talousjohtaja Harri Huttunen, puh. 0201 34 4005, 0400 959 600

 

Koti lisätty hakemukseesi!

Siirry hakemukseenPalaa hakutuloksiin