SATO ennustaa vuokra-asuntokysynnän lisääntyvän

15.12.2011

SATOlta uusi konsepti lyhytaikaiseen asumiseen

Nykyinen vuokra-asuntotarjonta ei riitä vastaamaan kasvavaan kysyntään

Asuntosijoitusyhtiö SATOn asuntojen vuokrausaste on tällä hetkellä korkeammalla kuin koskaan aiemmin. Tämä on toimitusjohtaja Erkka Valkilan mukaan seurausta yhtiön onnistuneesta strategiasta ja tehokkaasta toiminnasta. Vuokra-asuntojen suosio on myös kasvanut uusien asiakasryhmien myötä.

”On selkeitä trendejä, jotka edelleen voimistavat vuokra-asuntokysyntää: kaupungistuminen, maahanmuutto, ikääntyneen väestön lisääntyminen ja perhekoon pieneneminen”, Valkila kertoo. ”Olemme havainneet myös muita uusia asiakasryhmiä, joita vuokra-asuminen kiinnostaa. Tällaisia ovat esimerkiksi omistusasumisesta luopuneet, jotka hakevat keskusta-alueilta korkeatasoista uudehkoa asuntoa.”

SATO investoi voimakkaasti lisätäkseen omaa vuokra-asuntotarjontaansa. Kuluvalla vuosituhannella yhtiön investoinnit ovat olleet keskimäärin 120 miljoonaa euroa vuodessa. ”Arviomme mukaan olemme aktiivisin toimija asuntomarkkinoilla. Viime ja tänä vuonna olemme selvästi lisänneet uudisasuntojen osuutta hankinnoissamme”, Erkka Valkila toteaa.

SATOn näkemyksen mukaan vuokra-asuntotarjonta ei varsinkaan pääkaupunkiseudulla lisäänny riittävästi vastaamaan kasvavaan kysyntään. ”Työvoiman liikkuvuuden edistäminen edellyttäisi nykyistä suurempaa vuokra-asuntokantaa kasvukeskuksissa. Tasainen vuokra-asuntokysyntä olisi asuntomarkkinoiden toimivuuden kannalta toivottavaa”, Valkila jatkaa. ”Mikäli valtiovalta haluaa edistää tuotannon jatkuvuutta, tehokkain keino tähän käsitykseni mukaan on erilaiset kannustintoimet rajoitusten sijaan. Markkinoilla tarvitaan useita toimijoita, jotta erilaisille asiakasryhmille löytyy asunto”, Valkila jatkaa. ”

SATOlla ensi vuonna myös hotellikoteja

Markkinaselvityksen pohjalta SATO lanseeraa ensi vuonna lyhytaikaiseen asumiseen tarkoitettuja kalustettuja kodinomaisia asuntoja, ns. hotellikoteja. Työelämän kansainvälisyys, putkiremontit ja liikkuva työvoima ovat lisänneet hotellimaisten tilapäisasuntojen kysyntää.

”Tälle asumismuodolle on selvästi noussut tarvetta ja tarjontaa on aika vähän. Palvelulupauksemme ’Koti kuten haluat’ mukaisesti voimme palvella asiakkaita entistä monipuolisemmin ensi vuodesta alkaen”, Valkila sanoo. ”Ensimmäiset hotellikodit valmistuvat Helsingin keskustassa olevaan kohteeseen, jota parhaillaan peruskorjataan.”

Uusi konsepti uudisasunnon ostoon

SATOlla on iso tonttivaranto, jota käytetään pääasiassa uusien vuokra-asuntojen rakennuttamiseen. Osa tonteista soveltuu kuitenkin paremmin omistusasuntojen tuottamiseen, joita SATO rakennuttaa edelleen. Siksi SATOssa seurataan tarkkaan myös omistusasuntokysynnän kehitystrendejä.

”Vastikään tehdyn tutkimuksen valossa monet asunnonostajat haluaisivat nähdä tulevan kotinsa valmiina jo ennen kaupantekoa. Tämä tuntuu luonnolliselta, koska tähän ostotapaan olemme kaikki tottuneet vanhojen asunnon kaupoissa”, sanoo toimitusjohtaja Erkka Valkila.

SATO toi kuluvana vuonna markkinoille konseptin, jonka mukaan uudiskohteen asuntoja ei markkinoida lainkaan rakennusaikana, vaan vasta niiden valmistuttua. Asunnoissa käytetään toisistaan poikkeavia kaluste- ja materiaalivalintoja, mikä lisää yksilöllisyyttä. Samankokoisilla asunnoilla voi olla myös toisistaan poikkeavia tilaratkaisuja.

Ensimmäiset vasta valmistumisen jälkeen myyntiin tulevat asunnot ovat tammikuussa 2012 valmistuvissa kohteissa Helsingin Talissa ja Espoon Tapiolassa. Kiinnostus asuntoja ja uutta ostotapaa kohtaan on ollut suurta.

Liite: Valokuvia uuden konseptin asunnoista

Lisätietoja:

SATO Oyj
Toimitusjohtaja Erkka Valkila
puh. 050 62 050