SATO: Ilmoitus velkakirjojen haltijoille

1.9.2016

SATO Oyj, Pörssitiedote, 1.9.2016 klo 11.05 

TÄMÄ ILMOITUS ON TÄRKEÄ JA VAATII VÄLITÖNTÄ HUOMIOTA

ILMOITUS VELKAKIRJOJEN HALTIJOILLE
SATO OYJ
(Suomessa perustettu osakeyhtiö)

Koskien
vuonna 2021 erääntyvää 300 000 000 euron 2,375 prosentin joukkovelkakirjalainaa
ja
vuonna 2020 erääntyvää 300 000 000 euron 2,250 prosentin joukkovelkakirjalainaa

(yhdessä, "Velkakirjat")

  1. Johdanto

SATO Oyj ("SATO") on toteuttanut useita konserninsisäisiä sulautumisia yksinkertaistaakseen konsernirakennettaan, mukaan lukien SATOhousing Oy:n sulautuminen Sato-Asunnot Oy:hyn (kumpikin Velkakirjojen Takaaja) ("Sisäinen uudelleenjärjestely").

Sulautumiset tulivat voimaan 1.7.2016, kun ne rekisteröitiin toteutuneiksi kaupparekisteriin.

SATO haluaa ilmoittaa Velkakirjojen haltijoille ja Irlannin pörssille muutoksesta konsernirakenteessa ja vahvistaa, ettei (i) Eräännyttämisperustetta (Event of Default) tai (ii) Takaajan kiinteistösijoitustapahtumaa (Note Guarantor Property Investment Event) ole tapahtunut Sisäisen uudelleenjärjestelyn johdosta.

  1. SATO-Asunnot Oy:n yhtiöasema

Suomen lain alla, kun sulautuminen on toteutunut, sulautuvan yhtiön varat ja velat siirtyvät vastaanottavalle yhtiölle. Tämän jälkeen sulautuva yhtiö lakkaa olemasta.

Näin ollen kaikki SATOhousing Oy:n varat ja velat siirtyivät 1.7.2016 sen emoyhtiölle, SATOkoti 2 Oy:lle, joka tämän jälkeen sulautui SATO-Asunnot Oy:hyn. Tämän jälkeen SATOkoti2 Oy ja SATOhousing Oy kumpikin lakkasivat olemasta.

Ennen Sisäistä uudelleenjärjestelyä Takaajien yhdistettyjen varojen yhteenlaskettu käypä arvo oli 2 132,6 miljoonaa euroa. Sisäisen uudelleenjärjestelyn jälkeen SATO-Asunnot Oy:n varojen yhteenlaskettu käypä arvo on sulautumisten jälkeen noussut 100,2 miljoonalla eurolla 2 232,8 miljoonaan euroon.

  1. Velkakirjojen luottoluokitus

SATO ei odota Sisäisen uudelleenjärjestelyn toteuttamisen johdosta muutosta Velkakirjojen Moody's Investors Services Ltd:n ("Moody's") antamaan 'Baa3' -luottoluokitukseen.

   4.    **  ** **Ei Eräännyttämisperustetta (Event of Default) tai (ii) Takaajan kiinteistösijoitustapahtumaa (Note Guarantor Property Investment Event) **

SATO vahvistaa, ettei Eräännyttämisperustetta (Event of Default) tai (ii) Takaajan kiinteistösijoitustapahtumaa (Note Guarantor Property Investment Event) ole tapahtunut.

Trustee ei ilmaise mitään mielipidettä tästä Ilmoituksesta, mutta on antanut suostumuksensa tämän Ilmoituksen jakeluun Velkakirjojen haltijoille.

Tämän Ilmoituksen antaa:
SATO Oyj
Panuntie 4
PL 401, 00601 Helsinki

Yhteystiedot asiaa koskeville tiedusteluille:
Janne Runsamo
Sähköpostiosoite: Janne.Runsamo@sato.fi
Puhelin: +358 201 34 4009
Päiväys: 1.9.2016