SATO kehittää Itäkeskuksen kaupunkiympäristöä

8.11.2023


Puotilan metroaseman alueesta sekä Puhoksen ja Stoan alueesta suunnitellaan uutta Itä-Helsingin keskustaa. SATO on mukana kehittämässä Itäkeskuksen alueen tulevaisuutta osana projektin kehittäjäryhmää.

Helsingin kaupunki järjesti vuosina 2019–2020 suunnittelukilpailun Itäkeskuksen ja Puotilan alueen kehittämiseksi. SATO osallistui tuolloin kilpailuun osana konsortiota, jonka kilpailuehdotus jäi kilpailussa toiseksi. Kilpailun jälkeen konsortio haki alueelle kehittämisvarausta ja sai tehtäväkseen kehittää Puhoksen ostoskeskuksen läheisyyteen sijoittuvaa niin sanottua Helminauhakorttelia, Korsholmantien ja Itäväylän väliin sijoittuvaa uutta korttelia sekä Puotilan metroaseman aluetta. Kehittäjäryhmä on hionut suunnitelmaa yhteistyössä Helsingin kaupungin kanssa eri näkökulmat, intressit ja tavoitteet huomioon ottaen.

“Olemme kehittäneet suunnitelmaa kilpailupalautteen ja tarkennettujen tavoitteiden perusteella. Viime syksynä alkoi tiiviimpi kehitysvaihe, ja alkukesästä tarkennettu suunnitelma julkaistiin kaupunkilaisten kommentoitavaksi. Suunnitelmat herättivät paikallisissa asukkaissa ja toimijoissa runsaasti kiinnostusta ja mielipiteitä sekä puolesta että vastaan. Tavoitteena on nyt luoda lopullinen suunnitelma alueen uudistamisen pohjaksi”, kertoo SATOn kiinteistökehitysjohtaja Antti Laine.

Puhoksen ja Puotilan alueella on ollut aiemminkin erilaisia kehittämissuunnitelmia, mutta niiden liikkeelle saaminen on osoittautunut vaikeaksi. Nyt tuntuu olevan oikea ajankohta muutokselle.

”Nyt kaavasuunnittelun kohteena olevat alueet kuuluvat laajempaan kokonaisuuteen, jota kutsumme Itä-Helsingin keskustaksi. Se on kahteen metroasemaan, Itäkeskukseen ja Puotilaan sekä autoliikenteen pääväylien risteykseen kytkeytyvä alue, jossa kaupungin tavoitteena on muutos lähiö­keskuksesta kaupunkimaiseksi keskustaksi. Liikkumisympäristöä kehitetään kestävästi jalankulkua pai­nottaen, asuntoja rakennetaan aivan palveluiden äärelle ja vetovoimaisuutta lisätään muun muassa kulttuurikeskus Stoan laajennuksella ja julkisen ympäristön laadun merkittävillä parannuksilla”, kertoo Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialan johtava arkkitehti Mikko Näveri.

Nykyisessä kehityshankkeessa on kiinnitetty erityistä huomiota alueen toimintojen sijoitteluun ja rakenteellisiin ratkaisuihin. Lisäksi toteuttajat, eli hankkeen rakentaja- ja rakennuttajakumppanit kuten SATO, on otettu alusta asti mukaan suunnitteluprosessiin.

“Tämä mahdollistaa yhteistyön ja toteutettavuuden paremman huomioimisen jo suunnittelun aikana, mikä lisää merkittävästi todennäköisyyttä saada suunnitelmat myös toteutettua”, SATOn Antti Laine sanoo.

Alueiden suunnittelu jatkuu vuoden 2025 loppuun, jonka jälkeen rakentamisen olisi tarkoitus alkaa. SATOn ensimmäiset kohteet alueelle valmistuvalta arviolta 2020-luvun loppupuolella.

Miten Puhoksen ja Puotilan alueita on tarkoitus kehittää?

Helsingin kaupungin tavoitteena on tehdä Itäkeskuksen alueesta nykyistä kaupunkimaisempi. Kehittäjäryhmän tekemässä suunnitelmassa luodaan tasapainoisempi ja monipuolisempi kaupunkirakenne, jossa asumiseen ja kaupallisiin toimintoihin liittyvät rakennukset kohtaavat samassa naapurustossa ja samoissa kortteleissa. Alkuperäistä vuoden 2020 suunnitelmaa on tarkennettu ja haettu varmuutta suunnitelman toteutuskelpoisuuteen.

“Olemme tutkineet entistä tarkemmin esimerkiksi teknisiä kysymyksiä, kuten minkälaisia meluvaikutuksia ympäröivästä liikenteestä tulee ja miten se tulee ottaa huomioon rakennusten tarkassa mitoituksessa ja asuntojen suuntauksissa”, Laine kertoo.

Puotilan metroaseman ympäristöön suunnitellaan uusia asuntoja ja erilaisille palveluille sopivia liiketiloja. Myös päivittäistavarakaupalle ja hotellille pyritään löytämään toteutuskelpoinen konsepti. Samalla metroaseman sisäänkäyntien ympäristöjä muutetaan viihtyisämmäksi. Tavoitteena on nykyistä urbaanimpi rakenne, joka mahdollistaa paremmat lähipalvelut sekä hyvät kävelyreitit ja liikenneyhteydet.

”Suunnitelman tarkoitus on luoda Puotilalle uusi keskus, lisätä asuntoja ja palveluja hyvien liikenneyhteyksien äärelle, parantaa alueen kävely- ja pyöräily-yhteyksiä sekä muuttaa metron lippuhallien ympäristöt viihtyisiksi ja aktiivisiksi kaupunkitiloiksi, jotka tukeutuvat luontevasti olemassa oleviin ympäröiviin alueisiin. Uusi keskus kytkee Itäväylän erottamat Puotinharjun ja Puotilan asuinalueet yhteen”, kertoo arkkitehti Mikko Summanen Arkkitehtitoimisto K2S Oy:stä.

Puhoksen ostoskeskusta, kulttuurikeskus Stoaa ja niiden ympäristöä kehitetään. Puhoksen ostoskeskuksen uudistamisesta vastaavat sen nykyiset omistajat ja Helsingin kaupunki. SATOn edustama konsortio suunnittelee Puhoksen taakse uutta asuinkorttelia, joka sijoittuu suurin piirtein keskeneräiseksi jääneen kirkkorakennuksen paikalle.

“Uusi asuinkortteli tuo asumisen lähelle palveluita. Itäkeskuksen alue on keskittynyt kaupallisiin toimintoihin, ja tarkoitus on kehittämisen myötä tuoda merkittävästi uutta asumista myös Itäkeskuksen keskustaan. Näin muodostuu perinteisempi kaupunkirakenne, jossa liikerakentaminen ja asuntorakentaminen ovat sulassa sovussa”, Laine sanoo.

”Helminauhakortteli täydentää keskeneräiseksi jääneen Stoan aukion pohjoislaidan ja muodostaa selkeän kaupunkikuvallisen päätteen Tallinnanaukion suunnasta saavuttaessa. Polveileva, erikorkuisista massoista koostuva rakennus sopeutuu ympäröiviin rakennuksiin. Puhoksen ostarin ja Helminauhakorttelin väliin muodostuu uusi eläväinen kauppakuja. Kortteli on osa alueen laajempaa kehittämistä, missä alueesta rakennetaan nykytilannetta tiiviimpi ja kantakaupunkimaisempi kokonaisuus”, täydentää arkkitehti Tuukka Vuori Playa Arkkitehdit Oy:stä.

Kaupunkiympäristön kehittäminen lisää asukkaiden viihtymistä

SATO on pitkäaikainen kiinteistönomistaja Itäkeskuksen ja Puotilan alueella. Alueen kehittäminen palvelee paitsi tulevia uusien asuntojen asukkaita myös nykyisiä asukkaita, kun palvelut paranevat ja kaupunkiympäristö kehittyy.

“SATOlla on yhtenä alueen nykyisistä kiinteistönomistajista luontainen kiinnostus alueen kehittämiseen, sillä se parantaa myös nykyisten asuintalojemme lähellä olevia palveluja ja liikenneyhteyksiä. Näemme Itäkeskuksen alueen loistavana asumisen paikkana, ja haluamme olla mukana tuomassa sinne uusia asumisen mahdollisuuksia”, kiinteistökehitysjohtaja Laine toteaa.

SATOlla on samaan aikaa alueella käynnissä pienempiä kehityshankkeita. Parhaillaan tutkitaan muun muassa SATOn omistamien kiinteistöjen täydennysrakentamista Puotinharjussa ja Puotilassa sekä suunnitellaan useamman kiinteistön peruskorjaushankkeita. SATOlle on tärkeää kehittää sekä omistamiaan kiinteistöjä että niiden kaupunkiympäristöä.

“Uskon, että asukkaiden viihtymisessä ja kotoutumisessa ympäröivä kaupunkiympäristö on yhtä tärkeä kuin oma koti. Haluamme, että asukkaat viihtyvät kodeissamme ja niiden ympäristössä vuosikymmeniä eteenpäin”, Laine sanoo.

Lue lisää Puotilan metroaseman alueen kehityssuunnitelmista

Lue lisää Stoan ja Puhoksen alueen kehityssuunnitelmasthttps://www.hel.fi/fi/kaupunkiymparisto-ja-liikenne/kaupunkisuunnittelu-ja-rakentaminen/hae-suunnitelmia-ja-hankkeita/puotilan-metroaseman-aluea

Kuva: Arkkitehtitoimisto K2S, Playa Arkkitehdit

Lisätietoja:
SATOn kiinteistökehitysjohtaja Antti Laine, antti.laine@sato.fi